Publication details

 

Podmínky edukace dětí s poruchami emocí nebo chování

Basic information
Original title:Podmínky edukace dětí s poruchami emocí nebo chování
Title in English:Framework for children with behaviour disorder education
Author:Věra Vojtová
Further information
Citation:VOJTOVÁ, Věra. Podmínky edukace dětí s poruchami emocí nebo chování. In PIPEKOVÁ, J. ed. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. rozš. a přeprac. vydání. Brno: Paido, 2010. s. 379-384, 5 s. ISBN 978-80-7315-198-0.Export BibTeX
@inbook{913087,
author = {Vojtová, Věra},
address = {Brno},
booktitle = {PIPEKOVÁ, J. ed. Kapitoly ze speciální pedagogiky.},
edition = {3. rozš. a přeprac. vydání},
keywords = {behaviour disorder development; inclusive education; segregation in education; residential care; child care; assessment institution;},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-7315-198-0},
pages = {379-384},
publisher = {Paido},
title = {Podmínky edukace dětí s poruchami emocí nebo chování},
year = {2010}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Chapter of a book
Keywords:behaviour disorder development; inclusive education; segregation in education; residential care; child care; assessment institution;

Školský sytém poskytuje dětem s poruchami chování edukační podmínky v inkluzivním prostředí škol hlavního proudu vzdělávání stejně tak i v segregovaném prostředí dětských domovů a ústavní výchovy. Kapitola je výsledkem teoretického výzkumu mezinárodních konceptů etopedie.

Children with behaviour disorder are educated either in mainstream schools in inclusive settings or in institutional care in segregated system. The chapter is based on longterm research.

Related projects: