Publication details

 

Sportovní talent ve škole

book cover

Basic information
Original title:Sportovní talent ve škole
Title in English:Sport talent in school
Authors:Daniela Jonášová, Marie Blahutková
Further information
Citation:JONÁŠOVÁ, Daniela a Marie BLAHUTKOVÁ. Sportovní talent ve škole. In Vzdělávání nadaných žáků. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 114-119, 6 s. sv 9. ISBN 978-80-210-5349-6.Export BibTeX
@inbook{922840,
author = {Jonášová, Daniela and Blahutková, Marie},
address = {Brno},
booktitle = {Vzdělávání nadaných žáků},
edition = {první},
keywords = {stress school children anxiozity physical education},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5349-6},
pages = {114-119},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Sportovní talent ve škole},
year = {2010}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Chapter of a book
Keywords:stress school children anxiozity physical education

Každý učitel, který si povšimne sportovního talentu a upozorní na něj, přispívá k rozvoji mládeže a současně k propagaci sportu. Autoři částečně přibližují metody a orientaci výzkumů zaměřených na výběr sportovních talentů. Sportovní talenty musíme mít vždy na paměti, protože sportovní reprezentace naší vlasti má vždy základy ve sportování dětí a k tomu je mohou přivést právě učitelé ve školách.

Every teacher who suceeds in noticig sports talent contributes to sport talents are a top priority, because seccessful representation always roots in child sports, which is where teacher may affect. The authors partially converging orientation methods and research aimed at selection of sporting talent.

Related projects: