Publication details

 

Učební pomůckou motivujeme k mluvení v angličtině

Basic information
Original title:Učební pomůckou motivujeme k mluvení v angličtině
Title in English:Motivation for speaking by a teaching aid
Author:Helena Havlíčková
Further information
Citation:HAVLÍČKOVÁ, Helena. Učební pomůckou motivujeme k mluvení v angličtině. : Metodický portál RVP, 2011. 2 s.Export BibTeX
@article{930567,
author = {Havlíčková, Helena},
keywords = {language skills speaking motivation},
publisher = {Metodický portál RVP},
title = {Učební pomůckou motivujeme k mluvení v angličtině},
url = {http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/9585/UCEBNI-POMUCKOU-MOTIVUJEME-K-MLUVENI-V-ANGLICTINE.html/},
year = {2011}
}
WWW:link to a new windowhttp://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/9585/UCEBNI-POMUCKOU-MOTIVUJEME-K-MLUVENI-V-ANGLICTINE.html/
Type:Popularization text
Keywords:language skills speaking motivation

The text describes one teaching aid that can be used in many ways to motivate learners to speak.