Publication details

 

Současné pojetí smíšeného designu pedagogického výzkumu u nás a v zahraničí (plenární koreferát)

Basic information
Original title:Současné pojetí smíšeného designu pedagogického výzkumu u nás a v zahraničí (plenární koreferát)
Title in English:Current understanding of mixed methods design in educational research in the Czech Republic and abroad
Author:Kateřina Vlčková
Further information
Citation:VLČKOVÁ, Kateřina. Současné pojetí smíšeného designu pedagogického výzkumu u nás a v zahraničí (plenární koreferát). In Konference České asociace pedagogického výzkumu: Smíšený design v pedagogickém výzkumu. 2011.Export BibTeX
@misc{950027,
author = {Vlčková, Kateřina},
booktitle = {Konference České asociace pedagogického výzkumu: Smíšený design v pedagogickém výzkumu},
keywords = {mixed methods design; educational research},
language = {cze},
title = {Současné pojetí smíšeného designu pedagogického výzkumu u nás a v zahraničí (plenární koreferát)},
url = {http://www.ped.muni.cz/capv2011/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=57},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
WWW:link to a new windowKonference ČAPV 2011 Brno
Type:Vyžádané přednášky
Keywords:mixed methods design; educational research

Koreferát srovnává pohled na smíšený design výzkumu a jeho aplikaci v českém pedagogickém výzkumu a v zahraničí. Zabývá se otázkou, zda je smíšený design něčím víc než kombinací kvalitativních a kvantitativních přístupů, metod sběru a analýzy dat. Zamýšlí se nad tím, zda je nadále skutečně obhajitelné striktně odlišovat kvalitativní a kvantitativní výzkum. Diskutuje o specifické roli smíšeného designu výzkumu v rámci pedagogického výzkumu a ukazuje jeho specifické místo v rámci jiných výzkumných designů. Představuje současná pojetí druhů smíšeného designu. Naznačuje problematické metodologické důsledky spojené s kombinací kvalitativních a kvantitativních aspektů, například v oblasti výzkumného vzorku.

The co-referat focused on the mixed method research history, its advances and development. Discusses the definition and main terminology used also in the Czech Republic.

Related projects: