Publication details

 

Poradenské kompetence a možnosti sebereflexe učitele vysoké školy

book cover

Basic information
Original title:Poradenské kompetence a možnosti sebereflexe učitele vysoké školy
Title in English:Consulting competencies and the possibility of sebereflexeučitele high school
Author:Jan Šťáva
Further information
Citation:ŠŤÁVA, Jan. Poradenské kompetence a možnosti sebereflexe učitele vysoké školy. In Šimoník, O. (ed.). Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků na jednotlivých úrovních vzdělávání: kooperace, participace, konsekvence. 1. díl. 1.vydání. Brno: MSD Brno, 2011. s. 184-194, 11 s. ISBN 978-80-210-5561-2.Export BibTeX
@inproceedings{969298,
author = {Šťáva, Jan},
address = {Brno},
booktitle = {Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků na jednotlivých úrovních vzdělávání: kooperace, participace, konsekvence. 1. díl.},
edition = {1.vydání},
editor = {Šimoník, O. (ed.)},
keywords = {university teacher professionalism; competence; selfreflection;},
howpublished = {paměťový nosič},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5561-2},
pages = {184-194},
publisher = {MSD Brno},
title = {Poradenské kompetence a možnosti sebereflexe učitele vysoké školy},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Article in Proceedings
Keywords:university teacher professionalism; competence; selfreflection;

Příspěvek se zabývá odpovědností vysokoškolského učitele vzhledem ke společnosti, ukazuje možnosti zvyšování jeho profesionality. Poukazuje na možnosti sebereflexe vycházející ze studentského hodnocení výuky. Možnosti využití sebereflexe v praxi vysokoškolského učitele byly ověřovány výzkumným šetřením.

This paper deals with the university teacher due to the society the possibility of increasing its professionalism. Points to the possibility of selfevaluation based on student learning. Options for the use in practice of higher teacher's self-reflection was verified research investigation.