Publication details

 

Poradenské kompetence a možnosti sebereflexe učitele vysoké školy

book cover

Basic information
Original title:Poradenské kompetence a možnosti sebereflexe učitele vysoké školy
Title in English:Consulting competencies and the possibility of sebereflexeučitele high school
Author:Jan Šťáva
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Article in Proceedings
Keywords:university teacher professionalism; competence; selfreflection;

Příspěvek se zabývá odpovědností vysokoškolského učitele vzhledem ke společnosti, ukazuje možnosti zvyšování jeho profesionality. Poukazuje na možnosti sebereflexe vycházející ze studentského hodnocení výuky. Možnosti využití sebereflexe v praxi vysokoškolského učitele byly ověřovány výzkumným šetřením.

This paper deals with the university teacher due to the society the possibility of increasing its professionalism. Points to the possibility of selfevaluation based on student learning. Options for the use in practice of higher teacher's self-reflection was verified research investigation.