Publication details

 

Stresy a psychotraumata dětí s handicapem

Basic information
Original title:Stresy a psychotraumata dětí s handicapem
Title in English:Stress and psychotrauma in children with disabilities
Author:Rudolf Kohoutek
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Psychology
Type:Article in Proceedings
Keywords:stress; psychotrauma; children with disabilities; research

Frekvence stresujících zážitků prožívaných na školách je vysoká. Zvláštní pozornost byla věnována stresům a psychotraumatům primárním, které se přímo týkaly zkoumaných osob. Děti s handicapem prožívaly často (v 65%) stresy způsobené spolužáky.

The frequency of stressing experiences occuring at schools was identified as high. Special attention was paid to primary stresses and psychotraumas directly concerning the respondents. Children with diabilities experienced stress brought about by schoolmates.

Related projects: