Publication details

 

Akreditace, akreditační komise a státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola: vybrané právní a politické aspekty

Basic information
Original title:Akreditace, akreditační komise a státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola: vybrané právní a politické aspekty
Title in English:Accreditation, the Accreditation Commission and state approval to operate as a private high school: selected legal and political aspects
Author:Veronika Kudrová
Further information
Citation:KUDROVÁ, Veronika. Akreditace, akreditační komise a státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola: vybrané právní a politické aspekty. In Soudní přezkum rozhodnutí vysokých škol: odborný seminář Nejvyššího správního soudu. 2012.Export BibTeX
@misc{979825,
author = {Kudrová, Veronika},
booktitle = {Soudní přezkum rozhodnutí vysokých škol: odborný seminář Nejvyššího správního soudu},
keywords = {higher education institution; Ministry of youth_sports and education; administrative proceedings; judicial review},
language = {cze},
title = {Akreditace, akreditační komise a státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola: vybrané právní a politické aspekty},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Vyžádané přednášky
Keywords:higher education institution; Ministry of youth_sports and education; administrative proceedings; judicial review

Vyžádaná přednáška na odborném semináři. Představení vybraných právních a politických aspektů státního souhlasu působit jako vysoká škola, akreditace a fungování akreditační komise.

Requested lecture at the seminar. Presentation of selected legal and political issues of a state approval to to operate as a private high school, accreditation and act of the Accreditation Commission.