Publication details

 

E-learningový kurs Biologie mládeže a školní zdravotnictví

Basic information
Original title:E-learningový kurs Biologie mládeže a školní zdravotnictví
Title in English:E-learning course Biology of youth and school health
Author:Petr Kachlík
Further information
Citation:KACHLÍK, Petr. E-learningový kurs Biologie mládeže a školní zdravotnictví. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 372 s. E-learningový kurs v LMS Moodle.Export BibTeX
@misc{980509,
author = {Kachlík, Petr},
address = {Brno},
edition = {1.},
keywords = {anatomy; biology; child; physiology; disease; youth; prevention; symptoms; school; health},
language = {cze},
location = {Brno},
publisher = {Mendelova univerzita v Brně},
title = {E-learningový kurs Biologie mládeže a školní zdravotnictví},
url = {http://web2.mendelu.cz/icv_791_opory/moodle/course/view.php?id=24},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
WWW:link to a new windowOdkaz na kurs v LMS Mendelovy univerzity v Brně
Type:Učební texty, pomůcky
Keywords:anatomy; biology; child; physiology; disease; youth; prevention; symptoms; school; health

Cílem kurzu Biologie mládeže a školní zdravotnictví je seznámit studenty se základní terminologií, připomenout a prohloubit znalosti o stavbě a funkci lidského těla, jeho orgánových soustavách, příčinách, příznacích, rozvoji, diagnostice, léčbě a prevenci vybraných infekčních a neinfekčních onemocnění. Zdůraznit roli výživy, pohybové aktivity a stresu při ovlivňování zdravotního stavu, podat přehled o problematice sociálně patologických jevů, pozitivních a negativních momentech, jakými škola ovlivňuje zdraví.

The aim of the E-learning course Biology of youth and school health is to familiarize students with basic terminology, recall and knowledge of the structure and function of the human body, its organ systems, causes, symptoms, development, diagnosis, treatment and prevention of selected infectious and non-infectious diseases. Emphasize the role of nutrition, physical activity and stress in influencing health status, an overview of the issues socio-pathological phenomena, positive and negative moments, such as school affects health.