Publication details

 

Študent na ceste k praxi : Zborník abstraktov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika

Basic information
Original title:Študent na ceste k praxi : Zborník abstraktov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika
Authors:Lucia Hrebeňárová, Jana Štvartáková (Eds.)
Further information
Citation:
Export BibTeX
Type:Editorství tématického sborníku