Publication details

 

Študent na ceste k praxi : Zborník abstraktov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika

Basic information
Original title:Študent na ceste k praxi : Zborník abstraktov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika
Authors:Lucia Hrebeňárová, Jana Štvartáková (Eds.)
Further information
Citation:HREBEŇÁROVÁ, Lucia a Jana ŠTVARTÁKOVÁ. Študent na ceste k praxi : Zborník abstraktov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012. 32 s. ISBN 978-80-555-0550-3.Export BibTeX
@misc{981894,
author = {Hrebeňárová, Lucia and Štvartáková, Jana},
address = {Prešov},
edition = {1},
location = {Prešov},
isbn = {978-80-555-0550-3},
publisher = {Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta},
title = {Študent na ceste k praxi : Zborník abstraktov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika},
year = {2012}
}
Type:Editorství tématického sborníku