Publication details

 

Bezpečnost práce při práci s technickými materiály

Basic information
Original title:Bezpečnost práce při práci s technickými materiály
Title in English:OHS in Work with Technical Materials
Authors:Zdeněk Hodis, Petr Vybíral
Further information
Citation:HODIS, Zdeněk a Petr VYBÍRAL. Bezpečnost práce při práci s technickými materiály. In Celoživotné vzdelávanie v oblasti BOZP. Nitra: GARMOND Nitra, 2012. s. 75-79, 5 s. ISBN 978-80-558-0072-1.Export BibTeX
@inproceedings{982622,
author = {Hodis, Zdeněk and Vybíral, Petr},
address = {Nitra},
booktitle = {Celoživotné vzdelávanie v oblasti BOZP},
keywords = {OHS; Technical Materials; Technical Education},
howpublished = {paměťový nosič},
language = {cze},
location = {Nitra},
isbn = {978-80-558-0072-1},
pages = {75-79},
publisher = {GARMOND Nitra},
title = {Bezpečnost práce při práci s technickými materiály},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Article in Proceedings
Keywords:OHS; Technical Materials; Technical Education

Článek popisuje zásady BOZP při práci s technickými materiály. Článek představuje teoretickou vědeckou studii k problematice vzdělávání v BOZP. Součástí studie je analýza struktury studentů oboru technická a informační výchova na MU-PedF Brno. Studie pracuje s tezí, že základní návyky, s kterými se studenti seznámí, jsou schopni následně využít ve výuce na základních školách a zvládnutí zásad BOZP přispívá ke zkvalitnění výuky.

This article describes the principles of OHS at work with technical materials. The article presents a theoretical study to the issue of education in OSH. The study is an analysis of the structure of students in KTIV MU-PedF Brno. Studies works with the thesis that the basic skills with which students are familiar, they are able to subsequently use in teaching in primary schools and mastery of the principles of OHS contributes to the quality of teaching.