Publication details

 

Rozvoj spolupráce a partnerství v oblasti nových poznatků výzkumu a edukačních postupů se světovými odborníky v problematice poruch autistického spektra v rámci online diskuse v projektu Network Autism od the National Autistic Society [online]

Basic information
Original title:Rozvoj spolupráce a partnerství v oblasti nových poznatků výzkumu a edukačních postupů se světovými odborníky v problematice poruch autistického spektra v rámci online diskuse v projektu Network Autism od the National Autistic Society [online]
Author:Barbora Bazalová
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
WWW:link to a new windowhttp://www.autism.org.uk/working-with/network-autism.aspx
Type:Popularization text
Keywords:autism; autism spectrum disorder; aetiology; prevalence