Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 53

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 53 records, displayed 1 - 30

 

KAŠPAROVÁ, Vendula - HOLEČKOVÁ, Anna - HUČÍN, Jan - JANÍK, Tomáš - NAJVAR, Petr - PÍŠOVÁ, Michaela - POTUŽNÍKOVÁ, Eva - SOUKUP, Petr - ŠEVCŮ, Martina.
Analytická zpráva z šetření TALIS 2013. Praha : Česká školní inspekce, 2015. 79 pp.


more

 

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana.
Arteterapie na katedře výtvarné výchovy PdF MU. Vyd. 1. Brno : ČT Brno Vlna z Brna, 2015.


more

 

VLK, Robert - KOČÁREK, Petr - HOLUŠA, Jaroslav.
Biotopové preference a početnost populací cvrčka pobřežního (Pteronemobius heydenii) v České republice. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.


more

 

LOLLOK, Marek.
Cesta ke kořenům. Brno : Host, 2015.


more

 

VOJTOVÁ, Věra.
Čtenářská gramotnost pro kvalitu života s internetem. 2015. CZE, Brno. 19.2.2015 - 19.2.2015, European Activity.


more

 

BUCHTA, Jan.
Děti a mládež v systému sociální prevence na Svitavsku. 2015.


more

 

PROCHÁZKOVÁ, Ivana.
Emoční inteligence dětí do 3 let. 2015.


more

 

JANÍK, Zdeněk.
English language as a cultural tool for intercultural communication. 2015.


more

 

JANÍK, Zdeněk.
English language as a cultural tool for intercultural communication. 2015.


more

 

HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena.
E-testing in linguistics. 2015.


more

 

HRICOVÁ, Lenka.
Evropský rehabilitační a kulturní týden hluchoslepých. Praha : 2015. 1 p. Gong - časopis sluchově postižených.


more

 

BAJNAROVÁ, Marie.
Expressive creating and playing of pre-school children. In Scientia Nobilitat: Platform for Exchange of Scientific Ideas. Lask, The Republic of Poland : Scientia Nobilitat Studies, 2015. ISBN 978-83-940589-1-3, pp. 23-28. 28.1.2015, Łask.


more

 

ŠUTOVÁ, Michaela.
Eye-Tracker a mechanická práce. Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice, Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové. 2015, pp. 60 - 64.


more

 

KOVÁŘ, Petr - NAVRÁTIL, Ondřej.
Chvíle. 2015. galerie OFF/FORMAT. 7.1.2015 - 4.2.2015.


more

 

KUČEROVÁ, Judita.
Il concerto dalla musica vocale cecca. 2015.


more

 

ANDRÁŠIK, Tomáš - VRTALOVÁ, Hana - BRUSH, Stephanie - VENCLÍK, Lukáš.
IMPROve your English: Intenzivní výcvik angličtiny improvizačními metodami. 2015. Arnoštov č. 13, Pecka 507 82. 16.1.2015 - 18.1.2015, National Activity.


more

 

KOLEJKA, Jaromír.
Kamské Předuralí - sůl nad zlato. Země a cesty, Brno, Zeměpisné sdružení. ISSN 1214-083X, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 6-10.


more

 

HANZLOVSKÝ, Radovan - SLÁDEK, Petr - VÁLEK, Jan.
Komparace didaktických prostředků ve výuce fyziky na SŠ. In Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 1. vyd. Hradec Králové : KF PřF Univerzita Hradec Králové, 2015. pp. 5-9. 2015, Hradec Králové.


more

 

NAVRÁTIL, Ondřej - KOVÁŘ, Petr.
Mark Ther feat Franz Schmelz. 2015. galerie OFF/FORMAT. 11.2.2015 - 10.3.2015.


more

 

VODOVÁ, Libuše.
Metodické materiály k popularizačnímu vystoupení "Poznávání dřevin v zimním stavu" pořádanému v rámci kurzu "Dendrologické vycházky". 2015. 12 pp.


more

 

BRABCOVÁ, Blažena - VODOVÁ, Libuše - VLK, Robert - RYCHNOVSKÝ, Boris.
Metodické materiály k popularizačnímu vystoupení Metody práce s biologickým materiálem. 2015. 20 pp.


more

 

JANČOVÁ, Martina.
Metodické materiály k popularizačnímu vystoupení Moderní trendy ve výuce antropologie. 2015. 30 pp.


more

 

BRABCOVÁ, Blažena.
Metody práce s biologickým materiálem. 2015. Katedry biologie PdF MU Brno. 6.2.2015 - 7.2.2015.


more

 

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana.
Mezi uměním a terapií - synkreze a diskrepance rolí umělce, terapeuta a klienta. Arteterapie, Česká arteterapeutická asociace. ISSN 1214-4460, 2015, vol. 36/214, no. 36, pp. 33-37.


more

 

JASIČOVÁ, Silvie.
Mladí grafici soutěží v Brně. Brno : Turistické informační centrum města Brna, 2015. 10.


more

 

JANČOVÁ, Martina.
Moderní trendy ve výuce antropologie. 2015. PdF MU. 24.1.2015 - 24.1.2014, National Activity.


more

 

TRNOVÁ, Eva - TRNA, Josef.
Motivational Effectiveness of a Scenario in IBSE. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier, The Nederlands. ISSN 1877-0428, 2015, vol. 2015, no. 167, pp. 184-189.


more

 

STŘELEC, Stanislav.
Oponentský posudek disertační práce PaedDr. Mgr. Libuše Ďurišové "Výchovné (kariérové) poradenství na základních školách se zaměřením na profesní orientaci a vliv školy na tuto orientaci". Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů PdF MU, 2015.


more

 

CÍDLOVÁ, Hana.
Peru a Bolivie v obrázcích. 2015.


more

 

CÍDLOVÁ, Hana.
Peru a Bolivie v obrázcích. 2015. 4 pp.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 53 records, displayed 1 - 30