Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 27

 

NAVRÁTIL, Ondřej.
Bitevní pole akční Prahy. Kulturní noviny, 2016. Příloha OFF/FORMAT.


more

 

NAVRÁTIL, Ondřej.
Brněnští rytíři bázně a hany. Kulturní noviny, 2016. Příloha OFF/FORMAT.


more

 

KOVÁŘ, Petr - NAVRÁTIL, Ondřej.
Budoucnost způsobuje minulost. 2016. galerie OFF/FORMAT, Brno. 13.1.2016 - 10.2.2016.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Čapek a jeho současníci. 2016.


more

 

BERÁNEK, Jaroslav.
Člen redakční rady časopisu Acta Mathematica Nitriensia. 2016.


more

 

BERÁNEK, Jaroslav.
Člen redakční rady časopisu Učitel matematiky. 2016.


more

 

MACEK, Petr - JEŽEK, Stanislav - LACINOVÁ, Lenka - BOUŠA, Ondřej - KVITKOVIČOVÁ, Lucia - NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Radka - ŠIRŮČEK, Jan.
Emerging Adults in the Czech Republic: Views Into and Across Different Domains of Life. In Emerging Adulthood in a European Context. London New York : Routledge, 2016. A Psychology Press, ISBN 978-1-138-80846-1, pp. 175-202.


more

 

OBROVSKÁ, Jana.
Frajeři, rapeři a propadlíci: Etnografie etnicity a etnizace v desegregované školní třídě. 2016.


more

 

ŠUTOVÁ, Michaela.
Jak žáci vidí učebnici. In Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. Hradec Králové : 2016. 29.1.2016, Hradec Králové.


more

 

ADAM, Martin.
Member of Editorial Board. 2016.


more

 

NEHYBA, Jan - SVOJANOVSKÝ, Petr.
Nové možnosti vedení hloubkového rozhovoru v kvalitativním výzkumu. 2016.


more

 

VLČKOVÁ, Kateřina.
Odměňovací moc studentů učitelství na praxi: kvalitativní výzkum. 2016. ISBN 978-80-223-4011-3.


more

 

VLČKOVÁ, Kateřina.
Odměňovací moc studentů učitelství na praxi: kvalitativní výzkum ve smíšeném designu. 2016.


more

 

JEMELKA, Petr.
oponentský posudek habilitační práce J.Kaliský, Vzťah človeka k prírode. FF PU Prešov, 2016.


more

 

RODIČOVÁ, Jaroslava.
Osobnost kantora jihočeského regionu (2. polovina 19. století). Musicologica, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1805-370X, 2016, vol. Neuveden, no. leden 2016, Nestránkováno-2 pp.


more

 

JASIČOVÁ, Silvie.
Petite Mort. Nepřekonatelný Jiří Kylián, jeho tanečníci a pokračovatelé. mestohudby.cz, 2016.


more

 

SVOJANOVSKÝ, Petr.
Podpora reflexe praxe studentů učitelství perspektivou jejich vzdělavatelů. 2016.


more

 

ZEISEK, Adam - ŠIMÁKOVÁ, Marie.
Poetry in eMotion Handbook. Bc. Daniel Lawrence Schneiter. Brno : powerprint, Praha, 2016. 35 pp. ISBN 978-80-87994-62-7.


more

 

KORÁBOVÁ, Iva - MASOPUSTOVÁ, Zuzana.
Posttraumatická stresová porucha po porodu. Česká gynekologie, Mladá fronta a.s. ISSN 1210-7832, 2016, vol. 81, no. 1, pp. 14-19.


more

 

JEMELKA, Petr.
recenzní posudek monografie Kuře, J., Petrů, M., Filosofie medicíny v českých zemích. Kroměříž : Triton, 2016.


more

 

SPURNÁ, Michaela - VLČKOVÁ, Kateřina.
SEME - série metodologických workshopů pro doktorandy 2016. 2016. CZE, PdF MU. 14.1.2016 - 11.2.2016.


more

 

JAŠKOVÁ, Jana.
Subjective perceptions of ESP (English for Specific Purposes) university teachers’ professional beginnings: Quantitative research into pedagogical content knowledge. Journal of Language and Cultural Education, Slovakia. ISSN 1339-4045, 2016, vol. 4, no. 1, pp. 121-140.


more

 

CÁSKOVÁ, Kateřina.
Tacitní znalosti vzniklé ze sdílení mezi cvičnou učitelkou a studentkou učitelství. 2016.


more

 

SZENDIUCHOVÁ, Markéta.
Vliv hudebního vzdělání ve výsledcích výzkumu postojů vysokoškolských studentů v České republice k artificiální hudbě prvních dvou třetin 20. století. 2016.


more

 

HORÁČEK, Radek.
Woche der bildenden Kultur. 2016.


more