Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 367

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 3Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 4Letter K, page 4Letter L, page 5Letter M, page 5Letter N, page 6Letter O, page 6Letter P, page 7Letter Q, page 9Letter R, page 9Letter S, page 9Letter T, page 10Letter U, page 11Letter V, page 11Letter W, page 12Letter X, page 12Letter Y, page 12Letter Z, page 12
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 367 records, displayed 1 - 30

 

SVOBODOVÁ, Hana.
13th International Geography Olympiad. China, Beijing : 2016.


more

 

LNĚNIČKA, Libor.
23. středoevropská geografická konference na půdě Pedagogické fakulty MU. 1. Vyd. Praha : Česká geografická společnost, z.s., 2016. 2 pp. číslo 1.


more

 

UVÁČIKOVÁ, Andrea.
4. serigrafický art workshop pre učiteľov Strednej umeleckej školy v Trenčíne (SUŠ-TN). . 2016.


more

 

LUPAČ, Michal.
Adaptační kurzy pro 1. třídy základních škol. Komenský, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 0323-0449, 2016, vol. 140, no. 4, pp. 44-48.


more

 

LOLLOK, Marek.
Akademická odysea po Česku. Brno : Pulsy, 2016. 3 pp.


more

 

ŠUBRTOVÁ, Milena.
Aktuální témata v české a světové literatuře pro děti a mládež. 2016.


more

 

JANÍK, Tomáš.
Aktuelle Entwicklungen im Bildungsbereich in der Tschechischen Republik: Curriculum – Unterricht – Lehrerbildung. Vyd. 1. Münster : Waxmann, 2016. 152 pp. Mimo ediční řady. ISBN 978-3-8309-3467-7.


more

 

ČEŠKOVÁ, Tereza.
An interaction between teacher and pupils during the analysis of a problem-oriented task. 2016.


more

 

ČEŠKOVÁ, Tereza.
An interaction between teacher and pupils during the analysis of a problem-oriented task. 2016.


more

 

VÍTKOVÁ, Marie - BARTOŇOVÁ, Miroslava.
Analyse der Bedingungen in einer heterogenen Klasse mit Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft. 1, vydání. Bad Heilbrunn : Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn, 2016. Neuveden, ISBN 978-3-7815-2059-2, pp. 123-133.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard.
Analýza školních vzdělávacích programů ve vztahu k terénní výuce. 2016.


more

 

JANČOVÁ, Martina - KLÍMA, Bohuslav.
ANALÝZA ZUBNÍ KAZIVOSTI NEDOSPĚLÝCH JEDINCŮ Z VELKOMORAVSKÉHO POHŘEBIŠTĚ ZNOJMO–HRADIŠTĚ Z ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU V LETECH 2007 A 2008. Česká antropologie, Olomouc, Česká společnost antropologická. ISSN 1804-1876, 2016, vol. v tisku.


more

 

ŘEHÁK, Zdeněk - POPRACH, Karel - ZWACH, Ivan - MACHAR, Ivo.
Applying of indicator vertebrate species to environmental assessment in the landscape: Danube - Oder - Elbe water canal, in the Czech republic. Journal of Landscape Ecology, Prague, Czech Republic, Czech Society for Landscape Ecology. ISSN 1803-2427, 2016, vol. 9, no. 2, pp. 61-82.


more

 

VENCLÍKOVÁ, Petra.
ARTETERAPIE JAKO PREVENCE V PEDAGOGICE NA STŘEDNÍ ŠKOLE. In Recenzovaný sborník příspěvků Interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů Quaere. Hradec Králové : Magnanimitas, Hradec Králové, 2016. ISBN 978-80-87952-15-3, pp. 447-453. 2016, Hradec Králové.


more

 

ŘEHÁK, Pavel.
Asymptotic formulae for solutions of linear second--order difference equations. J. Difference Equ. Appl., Gordon and Breach, USA. ISSN 1023-6198, 2016, vol. 22, no. 1, p. 107-139.


more

 

STRACH, Jiří - HRBÁČEK, Jiří.
Aufbau und Programmierung der Roboter als ein effektiver Weg zur Technologie. 2016. Baden Rakousko Pädagogische Hochschule. 4.4.2016 - 8.4.2016, European Activity.


more

 

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana - HORKÁ, Hana.
Autonomní a heteronomní hodnocení jako jedna z determinant účinnosti učitelských praxí. Pedagogická orientace, Brno, Česká pedagogická společnost o.s. ISSN 1211-4669, 2016, vol. 26, no. 2, pp. 272-298.


more

 

SCHEJBALOVÁ, Zdeňka.
Bílé, červené nebo růžové?. 2016.


more

 

book coverSCHEJBALOVÁ, Zdeňka.
Bílé, červené nebo růžové?. In Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8207-6, 5 pp. 2016, Brno.


more

 

KACHLÍK, Petr.
Biorytmy jako jeden z projevů života. In Sborník příspěvků z 36. konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Vyd. 1. Úpice : Hvězdárna v Úpici, 2016. ISBN 978-80-86303-44-4, pp. 113-121. 19.5.2015, Úpice.


more

 

NAVRÁTIL, Ondřej.
Bitevní pole akční Prahy. Kulturní noviny, 2016. Příloha OFF/FORMAT.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana.
Blbl nebo blbnul?. Komenský, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 0323-0449, 2016, vol. 140, no. 03, p. 65-65.


more

 

KOLÁŘOVÁ, Ivana - LOLLOK, Marek.
Bohemisté v Ratiboři. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, a.s., 2016. 3 pp.


more

 

SUCHÝ, Jaroslav.
Breakfast. 2016.


more

 

NAVRÁTIL, Ondřej.
Brněnští rytíři bázně a hany. Kulturní noviny, 2016. Příloha OFF/FORMAT.


more

 

KOVÁŘ, Petr - NAVRÁTIL, Ondřej.
Budoucnost způsobuje minulost. 2016. galerie OFF/FORMAT, Brno. 13.1.2016 - 10.2.2016.


more

 

PAUČOVÁ, Lenka.
Cestami recepce tvorby F. M. Dostojevského v českém, slovenském a polském prostředí. 2016.


more

 

book coverSCHEJBALOVÁ, Zdeňka.
Citátová slova francouzského původu. In Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8207-6, 6 pp. 2016, Brno.


more

 

SCHEJBALOVÁ, Zdeňka.
Citátová slova francouzského původu. 2016.


more

 

KRAJCSÓ, Zita.
Classification and Quality Criteria for Open Educational Resources in the field of Foreign Language Learning. Journal of Language and Cultural Education, Slovakia. ISSN 1339-4045, 2016, vol. 4/2016, no. 1, pp. 68-84.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 367 records, displayed 1 - 30