Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 454

Alphabetical list of 30 titles starting from: 101

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 2Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 4Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 4Letter I, page 5Letter J, page 5Letter K, page 5Letter L, page 6Letter M, page 7Letter N, page 8Letter O, page 8Letter P, page 8Letter Q, page 11Letter R, page 11Letter S, page 11Letter T, page 13Letter U, page 14Letter V, page 14Letter W, page 15Letter X, page 15Letter Y, page 15Letter Z, page 15
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 454 records, displayed 101 - 130

 

HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena - ADAM, Martin.
"Gandalf came by": Communicative Dynamism and Prosodic Prominence in Pr-Sentences with Initial Rhematic Subjects. 2016.


more

 

KOLEJKA, Jaromír - RAPANT, Petr - KREJČÍ, Tomáš.
Geografická data a know how v aplikaci: Toxická havárie na železnici. 2016.


more

 

KOLEJKA, Jaromír.
Geografická letní škola „Jakutsko-Bajkal 2016“. Informace České geografické společnosti, Praha, Česká geografická společnost. ISSN 1213-1075, 2016, vol. 35, no. 2, pp. 69-72.


more

 

KOLEJKA, Jaromír - BATELKOVÁ, Kateřina - RUDA, Aleš.
Geografické sucho - jiný pohled na problematiku a její aplikaci v praxi. In PŮDNÍ A ZEMĚDĚLSKÉ SUCHO. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, 2016. ISBN 978-80-87361-55-9, pp. 165-177. 28.4.2016, Kutná Hora.


more

 

BEDNÁŘOVÁ, Radomíra - KUBRICKÁ, Jana.
Getting Everyone´s Feet Wet in an ESP/EAP Course. Humanising Language Teaching, Great Britain. ISSN 1755-9715, 2016, vol. 18, no. 2.


more

 

HAVRDOVÁ, Egle - SYSLOVÁ, Zora - HUTCHINGS, Judy - WILLIAMS, Elin - WILLIAMS, Mojca - GRUFFUD, Gwilym.
Good Practise Guide to Inclusive Pre-school Education in the Czech Republic, England, Slovakia and Wales. Vyd. První. Praha : Tomos a.s., 2016. 52 pp. ISBN 978-80-905748-4-7.


more

 

KLÍMA, Bohuslav.
Great Moravia (Moravia Magna) - the most ancient state of the Western Slavs and its powerful centre at Znojmo Hradiště. 2016.


more

 

KLÍMA, Bohuslav.
Great Moravia (Moravia Magna) - the most ancient state of the western Slavs and its powerful centre at Znojmo-Hradiště. 2016.


more

 

ŘEHÁK, Pavel.
Half-linear differential equations, the Karamata theory, and the de Haan theory. Kyoto, Japan : RIMS Kokyuroku, 1993, 2016. pp. 1-25. Kyoto, Japan.


more

 

MILÉŘ, Tomáš - TRNOVÁ, Eva.
Historical Perspective on School Experiments in Teaching Physics and Chemistry. Braga, Portugal : Hands-on Scince Network, 2016. ISBN 978-84-8158-714-2, pp. 105-109. 18.7.2016, Brno, Czech republic.


more

 

KOLEJKA, Jaromír - SVATOŇOVÁ, Hana.
Hledání dávné krajiny: Niva Moravy v okolí Mikulčic ze starých a tematických map a leteckých snímků. Geografia Cassoviensis, Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovakia. ISSN 1337-6748, 2016, vol. 10, no. 1, pp. 5-17.


more

 

VACKOVÁ, Barbora.
Hledání města: Kde se potkává člověk, stavba a plán?. 2016.


more

 

KROČA, David.
Hledání nové české hry po roce 1990. 2016.


more

 

PAŘÍZEK, Michal.
Holistic Education - A Gateway to Full and Responsible Citizenship?. 2016.


more

 

CÍDLOVÁ, Hana.
Hory Jižní Ameriky očima chemika. 2016.


more

 

BERÁNEK, Jaroslav.
Hyperbolické funkce z hlediska teorie iterací. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2016). Vyd. první. Brno : Univerzita Obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-464-5, nestránkováno-9 pp. 16.6.2016, Univerzita Obrany Brno.


more

 

BERÁNEK, Jaroslav.
Hyperbolické funkce z hlediska teorie iterací. 2016.


more

 

BERÁNEK, Jaroslav.
Hyperbolické funkce z hlediska teorie iterací. 2016. ISBN 978-80-7231-464-5.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Jitka.
Challenges of the Reading Comprehension Development of Deaf Learners in the Foreign Language Classroom: Putting Theory into Practice. In English as a Foreign Language for Deaf and Hard-of-Hearing Persons: Challenges and Strategies. Newcastle upon Tyne, UK : Cambridge Scholars, 2016. Neuveden, ISBN 1-4438-9534-2, pp. 109-134.


more

 

ŠINDELKOVÁ, Monika.
Chemické kouzlení. 2016.


more

 

KALIČINSKÁ, Eva - ZORKOVSKÁ, Júlia - LANDOVÁ, Marcela.
I love you too. 2016.


more

 

SYSLOVÁ, Zora - DOHNALOVÁ, Šárka.
Inclusion in Pre-school Education: Policy and Practice. 2016.


more

 

SILWAL, Thakur - KOLEJKA, Jaromír - SHARMA, Ram P.
Injury Severity of Wildlife Attacks on Humans in the Vicinity of Chitwan National Park, Nepal. Journal of Biodiversity Management and Forestry, Journal of Biodiversity Management and Forestry. ISSN 2327-4417, 2016, vol. 5:1, 10 pp.


more

 

book coverBARTOŇOVÁ, Miroslava - VÍTKOVÁ, Marie.
Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2. upravené vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 270 pp. ISBN 978-80-210-8093-5.


more

 

HAVEL, Jiří - KRATOCHVÍLOVÁ, Jana - KUSÁ, Olga - LUKAS, Josef - NAJMONOVÁ, Marie.
Inkluzivní vzdělávání v pregraduální přípravě učitelů. Brno : Liga lidských práv, 2016. 61 pp. ISBN 978-80-87414-30-9.


more

 

TRNA, Josef - TRNOVÁ, Eva.
Inquiry-based Science Education Modules and Their Effects on Teacher Education. In Education Applications & Developments II. Vyd. 1. Lisboa, Portugal : in Science Press, 2016. Advances in Education and Educational Trends Series, ISBN 978-989-99389-7-7, pp. 31-46.


more

 

VOJTOVÁ, Věra.
Institucionální výchova - případ VUM Chrastava. Brno : ČT, 2016.


more

 

ČEŠKOVÁ, Tereza.
Interakce mezi učitelem a žáky při analyzování problémově orientované učební úlohy: mikroanalýza. 2016.


more

 

ČEŠKOVÁ, Tereza.
Interakce mezi učitelem a žáky při analyzování problémově orientované učební úlohy: mikroanalýza. 2016.


more

 

ČEŠKOVÁ, Tereza.
Interakce mezi učitelem a žáky v analytické fázi problémově orientované učební úlohy. 2016.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 454 records, displayed 101 - 130