Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 364

Alphabetical list of 30 titles starting from: 101

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 3Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 4Letter K, page 4Letter L, page 5Letter M, page 5Letter N, page 6Letter O, page 6Letter P, page 7Letter Q, page 9Letter R, page 9Letter S, page 9Letter T, page 10Letter U, page 11Letter V, page 11Letter W, page 12Letter X, page 12Letter Y, page 12Letter Z, page 12
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 364 records, displayed 101 - 130

 

TRNA, Josef - TRNOVÁ, Eva.
Inquiry-based Science Education Modules and Their Effects on Teacher Education. In Education Applications & Developments II. Vyd. 1. Lisboa, Portugal : in Science Press, 2016. Advances in Education and Educational Trends Series, ISBN 978-989-99389-7-7, pp. 31-46.


more

 

VOJTOVÁ, Věra.
Institucionální výchova - případ VUM Chrastava. Brno : ČT, 2016.


more

 

ČEŠKOVÁ, Tereza.
Interakce mezi učitelem a žáky při analyzování problémově orientované učební úlohy: mikroanalýza. 2016.


more

 

ČEŠKOVÁ, Tereza.
Interakce mezi učitelem a žáky při analyzování problémově orientované učební úlohy: mikroanalýza. 2016.


more

 

ČEŠKOVÁ, Tereza.
Interakce mezi učitelem a žáky v analytické fázi problémově orientované učební úlohy. 2016.


more

 

ČEŠKOVÁ, Tereza.
Interakce mezi učitelem a žáky v analytické fázi problémově orientované učební úlohy. 2016.


more

 

ZERZOVÁ, Jana.
Intercultural competence of first year students of English at the Faculty of Education, Masaryk University: a report of research. JoLaCe Journal of Language and Cultural Education, BERLIN, WALTER DE GRUYTER GMBH, Germany. ISSN 1339-4584, 2016, vol. 4, no. 2, pp. 3-26.


more

 

ŠKAŘUPOVÁ, Kateřina - BLINKA, Lukas.
Interpersonal dependency and online gaming addiction. Journal of Behavioral Addictions, Hungary. ISSN 2062-5871, 2016, vol. 5, no. 1, pp. 108-114.


more

 

BAJNAROVÁ, Marie.
INTERPRETACE VÝTVARNÝCH PRODUKTŮ. In Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové: Magnanimitas : 2016. ISBN 978-80-87952-15-3, pp. 469-477.


more

 

LOSOSOVÁ, Zdeňka - ČEPLOVÁ, Natálie - CHYTRÝ, Milan - TICHÝ, Lubomír - DANIHELKA, Jiří - FAJMON, Karel - LÁNÍKOVÁ, Deana - PREISLEROVÁ, Zdenka - ŘEHOŘEK, Vladimír.
Is phylogenetic diversity a good proxy for functional diversity of plant communities? A case study from urban habitats. Journal of Vegetation Science, Opulus Press, Great Britain. ISSN 1100-9233, 2016, vol. 27, no. 5, pp. 1036-1046.


more

 

ŽALOUDÍKOVÁ, Iva.
Jak mluvit s dětmi o smrti. Komenský, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 0323-0449, 2016, vol. 140, no. 4, pp. 56-57.


more

 

VODOVÁ, Libuše - BRABCOVÁ, Blažena.
Jak popularizovat přírodní vědy na příkladu biologie. Komenský, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 0323-0449, 2016, vol. 140, no. 03, pp. 48-52.


more

 

ŠUTOVÁ, Michaela.
Jak žáci vidí učebnici. In Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. Hradec Králové : 2016. 29.1.2016, Hradec Králové.


more

 

SLÁDEK, Ondřej.
Jan Mukařovský a Mikuláš Bakoš. In Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. Vyd. první. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2016. Neuveden, ISBN 978-80-558-0993-9, pp. 61-73.


more

 

NOVÁKOVÁ, Eva.
Jedna stolní hra aneb proč to nezkusit trochu jinak. 2016. CZE, XI. Letní škola s didaktikou matematiky U.H.. 25.8.2016 - 27.8.2016, National Activity.


more

 

KOVÁŘ, Petr - KRAUSOVÁ, Denisa.
Ještě znetvořený spánkem nalévá živý čaj. 2016. CZE, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava. 12.1.2016 - 13.3.2016.


more

 

NOVÁKOVÁ, Eva.
K dovednosti žáků primární školy predikovat svou úspěšnost v řešení nestandardních úloh. Magister, Olomouc, Univerzita Palackého. ISSN 1805-7152, 2016, vol. 2015, no. 2, pp. 33-51.


more

 

KROČA, David.
K typologii české absurdní dramatiky v 60. letech 20. století. 2016.


more

 

JANČOVÁ, Martina - VODOVÁ, Libuše - BRABCOVÁ, Blažena - ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina.
Katedra biologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Brno : Masarykova univerzity, 2016. 5 pp.


more

 

PAUČOVÁ, Lenka.
Když se nevyčasí aneb Stmívání. 1. vyd. Brno : 2016.


more

 

HULEŠOVÁ, Martina.
Kodex dobré praxe v jazykovém testování - a proč?. Olomouc : Vydavatelství UP: Olomouc, 2016. 2015, Olomouc.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona.
Koncepce vzdělávání a transformace výuky ruštiny – současný stav a perspektivy oboru. 2016.


more

 

SÝKOROVÁ, Pavla.
Koncept Standardů společného základu ve Spojených státech amerických: výuka čtení v primárním vzdělávání. Pedagogická orientace, Brno, . 2016, vol. 26, no. 1, pp. 117-134.


more

 

RYŠÁNKOVÁ, Dagmar.
Koncert učitelů a jejich hostů. 2016.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Konfrontace české a slovenské národní povahy v románu Vladislava Vančury Útěk do Budína. In Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech. Vyd. 1. Brno : Jan Sojnek – Galium, 2016. Mimo edice, ISBN 978-80-906183-3-6, pp. 161-167.


more

 

ZÍTKOVÁ, Jitka.
Král, Robin: Vynálezárium. iLiteratura, 2016.


more

 

ŽIŽKOVÁ, Hana.
Krásný je vzduch, krásnější je moře. Vyd. 1. Brno : Komenský, 2016. Masarykova univerzita.


more

 

BERÁNEK, Jaroslav.
Kritéria dělitelnosti a rozvíjení matematického myšlení. In XXXIV. International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. Vyd. 1. Brno : Univerzita Obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-460-7, nestránkováno-6 pp. 26.5.2016, Brno.


more

 

BERÁNEK, Jaroslav.
Kritéria dělitelnosti a rozvíjení matematického myšlení. 2016. ISBN 978-80-7231-460-7.


more

 

book coverJANÍK, Tomáš - ET AL..
Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 2. dotisk 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 434 pp. Syntézy výzkumu vzdělávání. ISBN 978-80-210-6349-5.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 364 records, displayed 101 - 130