Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 152

Alphabetical list of 30 titles starting from: 101

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 3Letter N, page 3Letter O, page 3Letter P, page 3Letter Q, page 4Letter R, page 4Letter S, page 4Letter T, page 5Letter U, page 5Letter V, page 5Letter W, page 5Letter X, page 5Letter Y, page 5Letter Z, page 5
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 152 records, displayed 101 - 130

 

BANĎOUCHOVÁ, Hana - BARTONIČKA, Tomáš - BERKOVÁ, Hana - BRICHTA, Jiří - ČERNÝ, Jan - KOVÁČOVÁ, V. - KOLAŘÍK, Miroslav - KÖLLNER, B. - KULICH, P. - MARTÍNKOVÁ, Natália - ŘEHÁK, Zdeněk - TURNER, Gregory - ZUKAL, Jan - PIKULA, Jiří.
Pseudogymnoascus destructans: Evidence of Virulent Skin Invasion for Bats Under Natural Conditions, Europe. Transboundary and Emerging Diseases, Great Britain. ISSN 1865-1682, 2015, vol. 62, no. 2015, pp. 1-5.


more

 

JONÁŠOVÁ, Daniela - VRBAS, Jaroslav.
Psychomotorika. 2015.


more

 

KOLÁŘOVÁ, Ivana.
Recenzní posudek stati. Praha - Hradec Králové : ÚJČ AV ČR, v.v.i. - Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2015. 2 pp. Korpus - gramatika - axiologie.


more

 

KYSELÝ, Vojtěch.
Rekrutace foreign fighters a mladých džihádistů, případová studie Iráku a Sýrie. Global Politics: časopis pro politiku a mezinárodní vztahy, Brno, . ISSN 1213-7685, 2015.


more

 

TRNA, Josef - TRNOVÁ, Eva.
Revival of demonstration experiments in science education. 2015.


more

 

HORSKÁ, Eliška - LACINOVÁ, Lenka.
Rozvodové postoje mladých dospělých: Souvislost s rodičovským konfliktem, kooperací a vztahem k otci. Československá psychologie, Academia. ISSN 0009-062X, 2015, vol. 59, no. 2, pp. 105 - 114.


more

 

LNĚNIČKA, Libor.
Ruská sůl nad zlato. Asociace Brontosaura, Svitavy, 2015.


more

 

ADAM, Martin.
Shaping Information: Transitive Structures as Means of Expression of Existence/Appearance. 2015.


more

 

ADAM, Martin.
Shaping Information: Transitive Structures as Means of Expression of Existence/Appearance (Book of Abstracts). 2015. ISBN 978-80-210-7690-7.


more

 

KLÍMOVÁ, Zuzana.
Shaping the Text, Shaping the Mind: Wilson Harris’s Employment of Creative Imagination as a Technique to Recreate Perception. 2015.


more

 

KLÍMOVÁ, Zuzana.
Shaping the Text, Shaping the Mind: Wilson Harris’s Employment of Creative Imagination as a Technique to Recreate Perception. 2015.


more

 

JASIČOVÁ, Silvie.
Snění Jiřího Thýna v brněnské Fait Gallery. Kulturissimo/ Kulturní portál s přehledem - hudba, výtavy, divadlo, film, 2015.


more

 

PIPEKOVÁ, Jarmila - VÍTKOVÁ, Marie - BARTOŇOVÁ, Miroslava - PANČOCHA, Karel - SLEPIČKOVÁ, Lenka - ŘEHULKA, Evžen - VAĎUROVÁ, Helena.
Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 217 pp. ISBN 978-80-210-7726-3.


more

 

PIPEKOVÁ, Jarmila - VÍTKOVÁ, Marie - BARTOŇOVÁ, Miroslava - PANČOCHA, Karel - SLEPIČKOVÁ, Lenka - ŘEHULKA, Evžen - VAĎUROVÁ, Helena.
Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 217 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-7726-3.


more

 

FIALOVÁ, Ilona.
Speciální pedagogika jako obor výchovy a vzdělávání osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním. 2015.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Stokrát Rudolf Křesťan. Vyd. 1. Praha : MAFRA, a. s., 2015. 1 p.


more

 

RYCHNOVSKÝ, Boris.
Studují nadaní a talentovaní studenti v biologii i na Pedagogické fakultě MU?. In Sborn. statí z X. roč. konfer EDUCO na téma: Desetiletí výzkumu ve vzdělávání a další perspektivy v rámci přípravy učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. Vyd. 1. Brno : Inst. vzděl.a porad. ČZU v Praze, 2015. ISBN 978-80-263-0902-4, pp. 87-92. 2015, Tatranská Štrba - Vysoké Tatry.


more

 

MAREŠ, Jan.
Subjektivní koncepce některých psychometrických charakteristik dotazníků a testů u studentů PedF MU. 2015.


more

 

VÁLEK, Jan.
Svět zvuků. Vyd. 2. MU, 2015.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Sympozium o Otokaru Březinovi. Český jazyk a literatura, Praha, SPN – pedagogické nakladatelství, a. s. ISSN 0009-0786, 2015, vol. 65, no. 3, pp. 148-149.


more

 

MORAVEC, Josef.
Tablety ve výuce základních škol: zkušenosti ze zahraničí. Komenský, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 0323-0449, 2015, vol. 139, no. 3, pp. 17-20. Recenzováno.


more

 

KRÁTKÁ, Jana.
Tacit Knowledge in Stories of Expert Teachers. In Procedia - Social and Behavioral Sciences 171. Amsterodam : Elsevier, 2015. pp. 837-846.


more

 

JONÁŠOVÁ, Daniela.
Tělesná výchova - hravě. 2015.


more

 

BERÁNEK, Jaroslav.
Teorie čísel jako prostředek motivace ve vyučování matematice. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.


more

 

BERÁNEK, Jaroslav.
Teorie čísel jako prostředek motivace ve vyučování matematice. 2015.


more

 

TRNA, Josef - TRNOVÁ, Eva.
The Current Paradigms of Science Education and Their Expected Impact on Curriculum. 2015.


more

 

NOVOTNÝ, Jan - SVOBODOVÁ, Jindřiška.
The Main Ideas of Cosmology at School. 2015.


more

 

NOVOTNÝ, Jan - SVOBODOVÁ, Jindřiška.
THE ROLE OF CREATIVE AND CRITICAL THINKING IN SCIENCE EDUCATION. 2015. https://paris2015.sched.org/.


more

 

VOJTOVÁ, Věra.
The three national LITERACY Sites and Assessment: Challenges and Opportunities. 2015.


more

 

NĚMEC, Martin.
Translation in the EFL classroom. 2015.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 152 records, displayed 101 - 130