Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 222

Alphabetical list of 30 titles starting from: 101

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 3Letter M, page 3Letter N, page 4Letter O, page 4Letter P, page 4Letter Q, page 6Letter R, page 6Letter S, page 6Letter T, page 7Letter U, page 7Letter V, page 7Letter W, page 7Letter X, page 8Letter Y, page 8Letter Z, page 8
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 222 records, displayed 101 - 130

 

CÍDLOVÁ, Hana - FÁBRY, Natálie - FRYBORT, Ondřej - VENCLÍK, Jakub.
Noc s Andersenem - doprovodná akce v Knihovně Jiřího Mahena (laboratoř Rudolfa II.). 2016.


more

 

NEHYBA, Jan - SVOJANOVSKÝ, Petr.
Nové možnosti vedení hloubkového rozhovoru v kvalitativním výzkumu. 2016.


more

 

KLÍMA, Bohuslav.
Novoroční bilancování. 2016.


more

 

VENCLÍKOVÁ, Petra.
Obal a nákupní chování ako téma pre výučbu. Študentský časopis umelecko-edukačných štúdií Pedagogickej fakulty, Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovakia. 2016, vol. 8/2016, no. 2/2016, pp. 26-27.


more

 

MILÉŘ, Tomáš.
Objektivita vědy a univerzitní vzdělávání. 2016.


more

 

UVÁČIKOVÁ, Andrea.
Obraz v kontexte digitálnej doby. 2016.


more

 

NOVÁKOVÁ, Eva.
Oči do vesmíru. In Primární matematické vzdělávání v souvislostech. : Profi-tisk Group, 2016. ISBN 978-80-905281-3-0, pp. 158-162. 2016, PdF UP.


more

 

VLČKOVÁ, Kateřina.
Odměňovací moc studentů učitelství na praxi: kvalitativní výzkum. 2016. ISBN 978-80-223-4011-3.


more

 

VLČKOVÁ, Kateřina.
Odměňovací moc studentů učitelství na praxi: kvalitativní výzkum ve smíšeném designu. 2016.


more

 

LIPOVÝ, Břetislav - FIAMOLI, Michaela - JELÍNKOVÁ, Zuzana - MAGER, Radomír - SUCHÁNEK, Ivan.
Oleogel-S10 v urychlení hojení odběrových ploch pacientů s termickým traumatem. Léčba ran, Praha, Vzdělávání IN. ISSN 2336-520X, 2016, vol. 2016, no. 2, pp. 12-15.


more

 

JEMELKA, Petr.
oponentský posudek disertace M. Stránský, Kdy brát etiku vážně?. FF MU Brno, 2016.


more

 

JEMELKA, Petr.
oponentský posudek habilitační práce J.Kaliský, Vzťah človeka k prírode. FF PU Prešov, 2016.


more

 

RODIČOVÁ, Jaroslava.
Osobnost kantora jihočeského regionu (2. polovina 19. století). Musicologica, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1805-370X, 2016, vol. Neuveden, no. leden 2016, Nestránkováno-2 pp.


more

 

KROČA, David.
Otázka tzv. zakázané literatury pro děti a mládež. 2016.


more

 

KLAPKO, Dušan - HAVLŮJOVÁ, Hana - INDROVÁ, Martina - CHARVÁTOVÁ, Kateřina - HUDEC, Petr - JORDÁNOVÁ, Květa - HAVRLANT, Petr - NEPRAŠOVÁ, Eva - SVOBODOVÁ, Anna - REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Naděžda - WIZOVSKÁ, Dagmar - WIZOVSKÝ, Tomáš.
Památky nás baví 1. Objevujeme kulturní dědictví s předškoláky a žáky 1. stupně základních škol. 2016.


more

 

KLAPKO, Dušan - HAVLŮJOVÁ, Hana - INDROVÁ, Martina - CHARVÁTOVÁ, Kateřina - HAVRLANT, Petr - HUDEC, Petr - SVOBODOVÁ, Anna - JORDÁNOVÁ, Květa - NEPRAŠOVÁ, Eva - REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Naděžda - WIZOVSKÁ, Dagmar - WIZOVSKÝ, Tomáš.
Památky nás baví 2. Předáváme péči o kulturní dědictví žákům 2. stupně základních škol a středoškolákům. 2016.


more

 

KLAPKO, Dušan - HAVLŮJOVÁ, Hana - INDROVÁ, Martina - CHARVÁTOVÁ, Kateřina - HUDEC, Petr - HAVRLANT, Petr - JORDÁNOVÁ, Květa - NEPRAŠOVÁ, Eva - REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Naděžda - SVOBODOVÁ, Anna - WIZOVSKÁ, Dagmar - WIZOVSKÝ, Tomáš.
Památky nás baví 3. Potenciál kulturního dědictví pro vysokoškolské a další vzdělávání pedagogů. 2016.


more

 

KLAPKO, Dušan - HAVLŮJOVÁ, Hana - INDROVÁ, Martina - CHARVÁTOVÁ, Kateřina - HUDEC, Petr - HAVRLANT, Petr - JORDÁNOVÁ, Květa - NEPRAŠOVÁ, Eva - REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Naděžda - SVOBODA, Petr - SVOBODOVÁ, Anna - WIZOVSKÁ, Dagmar - WIZOVSKÝ, Tomáš.
Památky nás baví 4. Kulturní dědictví jako příležitost pro učení všech generací. 2016.


more

 

KLAPKO, Dušan - HAVLŮJOVÁ, Hana - INDROVÁ, Martina - CHARVÁTOVÁ, Kateřina - HUDEC, Petr - HAVRLANT, Petr - JORDÁNOVÁ, Květa - NEPRAŠOVÁ, Eva - REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Naděžda - SVOBODOVÁ, Anna - WIZOVSKÁ, Dagmar - WIZOVSKÝ, Tomáš - SVOBODA, Petr.
Památky nás baví 5. Objevujeme kulturní dědictví bez bariér. 2016.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona - KRUJUKOVOVA, Larisa.
Perceptivnost ključevych chudožestvennych obrazov v poezii jevropejskich i russkich simvolistov. In Hľadanie ekvivalentností VII. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Vyd. 1. Prešov : Filozofická fakulta prešovskej univerzity Prešov 2015, 2016. ISBN 978-80-555-1430-7, pp. 211-429. 12.11.2015, Filozofická fakulta prešovskej univerzity Prešov.


more

 

JASIČOVÁ, Silvie.
Petite Mort. Nepřekonatelný Jiří Kylián, jeho tanečníci a pokračovatelé. mestohudby.cz, 2016.


more

 

VRBAS, Jaroslav - MÁČKOVÁ, Lenka.
PLANTOGRAPHY OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL - COMPARING OF PLANTOGRAMS. In 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life". Vyd. 1. Masaryk univerzity : Masaryk univerzity, 2016. ISBN 978-80-210-8129-1, pp. 448-455. 18.11.2015, Brno.


more

 

PAWERA, Lukáš - SLÁDEK, Petr.
Plazmatická úprava povrchu materiálů ve školní laboratoři. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 20. : Nakladatelství P3K s.r.o., 2016. ISBN 978-80-87343-58-6, pp. 188 - 193. 2015, Praha.


more

 

SVOJANOVSKÝ, Petr.
Podpora reflexe praxe studentů učitelství perspektivou jejich vzdělavatelů. 2016.


more

 

ŠIMČÍKOVÁ, Kateřina - VIKTORIN, Jan.
Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 2016.


more

 

PAUČOVÁ, Lenka.
Poetologické paralely v osude „hrdinov svojej doby“. 1. vyd. Brno : 2016.


more

 

ZEISEK, Adam - ŠIMÁKOVÁ, Marie.
Poetry in eMotion Handbook. Bc. Daniel Lawrence Schneiter. Brno : powerprint, Praha, 2016. 35 pp. ISBN 978-80-87994-62-7.


more

 

BARTONIČKA, Tomáš - BLAŽEK, Ján - ŘEHÁK, Zdeněk - ZUKAL, Jan.
Pohyby při nízkých tělesných teplotách u netopýrů. 2016. ISBN 978-80-87189-20-7.


more

 

TUŠKOVÁ, Jana Marie - ŽIŽKOVÁ, Hana.
Postoje českých žen k přechylování příjmení. 2016.


more

 

KORÁBOVÁ, Iva - MASOPUSTOVÁ, Zuzana.
Posttraumatická stresová porucha po porodu. Česká gynekologie, Mladá fronta a.s. ISSN 1210-7832, 2016, vol. 81, no. 1, pp. 14-19.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 222 records, displayed 101 - 130