Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 295

Alphabetical list of 30 titles starting from: 101

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 4Letter M, page 4Letter N, page 5Letter O, page 5Letter P, page 5Letter Q, page 7Letter R, page 7Letter S, page 8Letter T, page 8Letter U, page 9Letter V, page 9Letter W, page 10Letter X, page 10Letter Y, page 10Letter Z, page 10
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Next pageLast page
found: 295 records, displayed 101 - 130

 

HOVOŘÁKOVÁ, Ivana.
Language learning strategies in visually impaired students of English as a foreign language. 2016.


more

 

LOLLOK, Marek.
Láska a evangelium podle Mawera. Brno : Pulsy, 2016. 2 pp.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona.
Leksiko-semantičeskaja realizacija obrazov čeloveka v poetičeskom tvorčestve V.S.Solovjova. In Russkaja rečevaja kultura i tekst. Vyd. 1. Tomsk : Tomskij gosudarstvennyj pedagogičeskij fakultet, 2016. ISBN 978-5-89702-404-9, pp. 216-222. 15.4.2016, Tomsk.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona.
Leksiko-semantičeskaja realizacija obrazov čeloveka v poetičeskom tvorčestve V.S.Solovjova. 2016.


more

 

POUČOVÁ, Marcela.
Les pastiches de Sherlock Holmes dans la littérature tchèque de jeunesse. 2016.


more

 

MÁROVÁ, Ivana - SLEPIČKOVÁ, Lenka.
„Líbí se mi řešit věci jako dospělý“ – Global Storylines jako forma globálního vzdělávání. LIFELONG LEARNING- CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1804-526X, 2016, vol. 6, no. 1, pp. 9-25.


more

 

SCHLIXBIEROVÁ, Iva - LOSKOT, Jan.
Lidská práva v Japonsku - zapomenuté téma?. Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách, SPN-pedagogické nakladatelství a.s. ISSN 1210-3349, 2016, vol. 25, no. 2/2016, pp. 92-97.


more

 

KACHLÍK, Petr.
Lidské zdraví, jeho determinanty a možnosti jeho ovlivňování. 2016.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona.
Lingvističeskij analiz poetičeskogo teksta. 2016. RUS, Tomská státní univerzita. 18.4.2016 - 22.4.2016, Worldwide Activity.


more

 

SHMIDT, Victoria.
L'istruzione per i rom. Dalla Cecoslovacchia socialista alle pratiche attuali. Autonomie locali e servizi sociali, Italy. ISSN 0392-2278, 2016, vol. 2016, no. 1, pp. 23-44.


more

 

HONS, Zdeněk.
Loutka jako didaktická pomůcka. 2016. CZE, Vrbno pod Pradědem. 20.2.2016 - 24.2.2016.


more

 

SUCHÝ, Jaroslav.
Love (Spring 2016 topic). Poetry in eMotion, 2016.


more

 

SLÁDEK, Ondřej.
Lubomír Doležel´s Theoretical Assumptions. 2016.


more

 

KALANDROVÁ, Nikola - VLK, Robert.
Mapping of Orthopteran Communities in the Environs of the Village Osvětimany. 2016. ISBN 978-80-210-6152-1.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona - MORAVEC, Pavel.
Mariánský kult v katolictví a pravoslaví. 2016.


more

 

BLAŽKOVÁ, Růžena - PAVLÍČKOVÁ, Lenka.
Matematika podle H-mat: Hrajeme si s dřívky a parketami. 2016.


more

 

DAŇSOVÁ, Petra - MASOPUSTOVÁ, Zuzana.
Mateřské sebehodnocení v těhotenství: souvislost s vybranými charakteristikami ženy a partnerského vztahu. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia. ISSN 0009-062X, 2016, vol. 60, no. 4, pp. 321-333.


more

 

UVÁČIKOVÁ, Andrea.
Medzinárodné serigrafické sympózium ISSO Ostrava. 2016.


more

 

ADAM, Martin.
Member of Advisory Board (Ostrava Journal of English Philology). 2016.


more

 

ADAM, Martin.
Member of Editorial Board (Collected Works of Jan Firbas). 2016.


more

 

SUCHÝ, Jaroslav.
Me-Questions. 2016.


more

 

GOŇCOVÁ, Marta - NOVÁK, Svatopluk - ŠTĚRBA, Radim - LESŇÁK, Slavomír - LYSÝ, Jozef - ONDRUŠKOVÁ, Nataša.
Migrace. 2016. CZE, Pedagogická fakulta MU, Brno. 6.5.2016 - 6.5.2016.


more

 

ŠINDELKOVÁ, Monika - PLUCKOVÁ, Irena.
Miskoncepce žáků základních škol ve vybraných aspektech učiva anorganické chemie. 2016.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - KEJÍKOVÁ, Ivona - DURNA, Radek - DUBOVÝ, Arnošt.
Modelové využití QR kódu ve výuce geografie. Geografia Cassoviensis, Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ISSN 1337-6748, 2016, vol. 1/2016, pp. 82-88.


more

 

KOLÁČKOVÁ, Adriana - VLK, Robert.
Monitoring of Populations of The Mediterranean Slant-faced Grasshopper and The Greenwinged Grasshopper in the Region of Bzenec. 2016. ISBN 978-80-210-6152-1.


more

 

JEMELKA, Petr.
Morálka ve vztahu ke zvířatům. 2016.


more

 

VLČKOVÁ, Jana.
Možná úskalí a přínosy projektového vyučování ve výuce přírodopisu a biologie. In Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7290-864-6, pp. 142-146. Praha.


more

 

WAGNER, Roland Anton.
Možnosti a úskalí jazykového popisu na základě formálního lingvistického aparátu: poznámky k nové syntaxi češtiny. Slovo a slovesnost, AV ČR, Ústav pro jazyk český. ISSN 0037-7031, 2016, vol.  77, no. 1, pp. 47-59.


more

 

VLACHOVÁ, Zuzana.
Muzikoterapie: situace výzkumu u jedinců s autismem. Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, Praha, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. ISSN 1211-2720, 2016, vol.  26, no. 1, p. 32-45.


more

 

JANOŠKOVÁ, Hana - ŠERÁKOVÁ, Hana.
Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8277-9.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Next pageLast page
found: 295 records, displayed 101 - 130