Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 176

Alphabetical list of 30 titles starting from: 101

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 3Letter N, page 3Letter O, page 3Letter P, page 3Letter Q, page 5Letter R, page 5Letter S, page 5Letter T, page 5Letter U, page 6Letter V, page 6Letter W, page 6Letter X, page 6Letter Y, page 6Letter Z, page 6
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 176 records, displayed 101 - 130

 

ZEISEK, Adam - ŠIMÁKOVÁ, Marie.
Poetry in eMotion Handbook. Bc. Daniel Lawrence Schneiter. Brno : powerprint, Praha, 2016. 35 pp. ISBN 978-80-87994-62-7.


more

 

BARTONIČKA, Tomáš - BLAŽEK, Ján - ŘEHÁK, Zdeněk - ZUKAL, Jan.
Pohyby při nízkých tělesných teplotách u netopýrů. 2016. ISBN 978-80-87189-20-7.


more

 

TUŠKOVÁ, Jana Marie - ŽIŽKOVÁ, Hana.
Postoje českých žen k přechylování příjmení. 2016.


more

 

KORÁBOVÁ, Iva - MASOPUSTOVÁ, Zuzana.
Posttraumatická stresová porucha po porodu. Česká gynekologie, Mladá fronta a.s. ISSN 1210-7832, 2016, vol. 81, no. 1, pp. 14-19.


more

 

ČERVENKA, Karel.
Potřeby dětí s poruchou chování očima výchovných profesionálů. 2016.


more

 

TŮMA, František.
Používání mateřštiny ve výuce cizího jazyka: co (ne)ukazuje výzkum. Cizí jazyky, Univerzita Karlova. ISSN 1210-0811, 2016, vol. 59, no. 2, pp. 3-12.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana.
Poznámky ke stratifikaci českého jazyka. In Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku LŠSS. Brno : Kabinet českého jazyka a literatury FF MU Brno, 2016. ISBN 978-80-210-8207-6, pp. 217-225.


more

 

KNECHT, Petr.
Predátory již známe. Otevírá se nyní aréna pro semipredátory a publikační mafiány?. 2016.


more

 

TRNA, Josef - TRNOVÁ, Eva.
Pre-service teacher experience with inquiry-based science education. In INTED2016 Proceedings.10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain : IATED Academy, 2016. ISBN 978-84-608-5617-7, pp. 6375-6381. 7.3.2016, Valencia, Spain.


more

 

KROČA, David.
Problematika klasifikace literárních druhů a literárních žánrů. 2016.


more

 

FUCHS, Eduard - CHVALINA, Jan - KOPEČEK, Oldřich - ŠLAPAL, Josef.
Prof. RNDr. Miroslav Novotný, DrSc. (11. 5. 1922 - 9.4. 2015). Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Praha, Jednota českých matematiků a fyziků. ISSN 0032-2423, 2016, vol. 61, no. 1, pp. 77-79.


more

 

MÁROVÁ, Ivana.
Profesní orientace a předprofesní příprava žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - komparace vybraných faktorů v prostředí českých a švédských škol. 2016.


more

 

ŠTĚPAŘOVÁ, Ema.
Program Domácí učitel, Aktivní doučování, Asistentská praxe, Doučování dětí ze soc. znev. prostředí. 2016.


more

 

ŠINDELKOVÁ, Monika - PLUCKOVÁ, Irena - MÁLKOVÁ, Alžběta.
Projektová výuka nebo integrovaná tematická výuka?. In Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7290-864-6, pp. 148-153. Praha.


more

 

HAVELKOVÁ, Hana.
Promoting creativity and entrepreneurship by means of music, performance and cultural cooperation. 2016.


more

 

PRŮDEK, Dominik - JANČÁŘ, Luděk.
Příprava nanočástic Rubpy–SiO2–COOH a jejich analýza gelovou elektroforézou. In XXXIV International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno : Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-460-7, nestránkováno-8 pp. Brno.


more

 

PRŮDEK, Dominik - JANČÁŘ, Luděk.
Příprava nanočástic Rubpy–SiO2–COOH a jejich analýza gelovou elektroforézou. 2016.


more

 

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana - SYSLOVÁ, Zora.
Příprava výstupů projektu Good Start to School a jejich přínos do praxe. 2016.


more

 

JONÁŠOVÁ, Daniela.
Psychomotorika pro předškolní děti, Mateřské centrum v Dobřanech u Plzně. 2016.


more

 

JONÁŠOVÁ, Daniela.
Psychomotorika v České republice. 2016.


more

 

BAJNAROVÁ, Marie.
Quantitative and qualitative approaches in the dissertation research. In Comparative European Research: 5th International Scientific Conference for PhD students of EU countries. London : CER Comparative European Research, 2016. ISBN 978-0-9928772-9-3, pp. 150-153.


more

 

SUCHÝ, Jaroslav.
Questions. 2016.


more

 

MUŽÍK, Vladislav - LUPAČ, Michal.
Realizace kurikula tělesné výchovy v oblasti vědomostí. 2016.


more

 

JANČOVÁ, Martina.
Recenze v odborném periodiku na článek: "An Investigation of Dental Health in Migration Period: A Case Study from Prague-Zličín, Czech Republic. Interdisciplinaria Archaeologica Natural Sciences in Archaeology, 2016.


more

 

JEMELKA, Petr.
recenzní posudek monografie Kuře, J., Petrů, M., Filosofie medicíny v českých zemích. Kroměříž : Triton, 2016.


more

 

PAUČOVÁ, Lenka.
Recepce Dostojevského románu Zločin a trest v české a slovenské meziválečné literatuře. Poetologické paralely. In Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech. 1. vyd. Brno : Jan Sojnek - Galium, 2016. Neuveden, ISBN 978-80-906183-3-6, pp. 135-142.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana.
Regionale Beharrungsphänomene am Beispiel der Tschechisch-deutschen Kontaktzone um die Stadt Broumov (Braunau). 2016.


more

 

HROZKOVÁ, Ivana - RANDALL, Ailsa Marion.
Relax versus have a rest. Komenský : časopis pro učitele základní školy, Brno, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. ISSN 0323-0449, 2016, vol. 140, no. 03, p. 65-65.


more

 

ŠINDELKOVÁ, Monika - PLUCKOVÁ, Irena.
Rešerše odborné literatury týkající se prekonceptů jako východiska k problematice miskonceptů. In 11. Mezinárodní seminář studentů doktorského studia oboru Didaktika chemie. Sborník příspěvků. Vyd. první. Praha : Nakladatelství P3K s.r.o., 2016. ISBN 978-80-87343-59-3, pp. 116-119. 16.11.2015, Praha.


more

 

SPURNÁ, Michaela - VLČKOVÁ, Kateřina.
SEME - série metodologických workshopů pro doktorandy 2016. 2016. CZE, PdF MU. 14.1.2016 - 11.2.2016.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 176 records, displayed 101 - 130