Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 328

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 3Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 4Letter K, page 4Letter L, page 5Letter M, page 5Letter N, page 6Letter O, page 6Letter P, page 6Letter Q, page 8Letter R, page 8Letter S, page 9Letter T, page 10Letter U, page 10Letter V, page 10Letter W, page 11Letter X, page 11Letter Y, page 11Letter Z, page 11
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|Next pageLast page
found: 328 records, displayed 151 - 180

 

JASIČOVÁ, Silvie.
Mladí grafici soutěží v Brně. Vyd. KAM. Brno : Turistické informační centrum města Brna, 2015. 10.


more

 

KOLÁŘOVÁ, Ivana.
Mluvený projev žáků 1. stupně základní školy. Komenský, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 0323-0449, 2015, vol. 139, no. 03, pp. 21-25.


more

 

JANČOVÁ, Martina.
Moderní pomůcky a postupy k výuce fyziologie dýchací soustavy člověka, prevenci kouření a alkoholismu. 2015.


more

 

JANČOVÁ, Martina.
Moderní trendy ve výuce antropologie. 2015. PdF MU. 24.1.2015 - 24.1.2014, National Activity.


more

 

KÁŇA, Tomáš.
Modifikationen im Deutschen. 2015.


more

 

book coverVÁLEK, Jan - SLÁDEK, Petr.
Mohou být mobilní technologie prostředkem pro výuku přírodovědných předmětů současné generace žáků?. 2015. ISBN 978-80-210-7844-4.


more

 

TRNOVÁ, Eva - TRNA, Josef.
Motivational Effectiveness of a Scenario in IBSE. In Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 167, 8 January 2015, The XVI International Organisation for Science and Technology Education Symposium (IOSTE Borneo 2014). Nizozemí : Elsevier, 2015. pp. 184-189. 2014, Borneo.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Motivy rostlin v poezii Otokara Březiny. In Otokar Březina 2014. Vyd. První. Praha : Togga, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7476-074-7, pp. 24-33. 2014, FF UK Praha.


more

 

MILÉŘ, Tomáš - VIČAR, Dušan.
Možné planetární dopady jaderné války. In Historie a současnost chemických zbraní. Uherské Hradiště : FLKŘ UTB, 2015. 7 pp. 2015, Uherské Hradiště.


more

 

MILÉŘ, Tomáš.
Možné planetární dopady jaderné války. 2015.


more

 

KICKOVÁ, Kristína - LACINOVÁ, Lenka.
Možnosti zmierňovania detskej bolesti na psychosociálnej úrovni. Česko-slovenská pediatrie, Praha, ČLS JEP. ISSN 0069-2328, 2015, vol. 70, no. 4, pp. 232 - 238.


more

 

JASIČOVÁ, Silvie - ŠIMONÍK, Marek.
Mraženi prostorem / Mraženi pohybem. 2015.


more

 

BOROVSKÁ, Hana.
Můžete se přihlašovat, rozhodně se ale nehlašte. Komenský, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 0323-0449, 2015, vol. 139, no. 03, p. 68-68.


more

 

SYSLOVÁ, Zora.
Na štíru s hodnocením. Praha : GNOSIS spol. s r.o., 2015.


more

 

ŠUBRTOVÁ, Milena.
Na útěku před problémy. 2015.


more

 

book coverCÍDLOVÁ, Hana - BAYEROVÁ, Anna.
Nadaní žáci a práce s textem. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.


more

 

GOŇCOVÁ, Marta.
Národ a stát ve slovenském politickém životě (ideologie a koncepce Š. Polakoviče a Milana Hodžu po roce 1938). 2015.


more

 

VACULÍK, Jaroslav.
NEDOVEDLI SI POHOVOŘIT (VONDRÁK VERSUS ŠVIHOVSKÝ). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Masarykova univerzita. ISSN 1211-6068, 2015, vol. 29/2015, no. 1, pp. 26-37.


more

 

book coverŠINDELKOVÁ, Monika - MÁLKOVÁ, Alžběta - PLUCKOVÁ, Irena.
Nejčastější miskoncepty žáků základních škol vycházející z pojmu ochrana v chemickém kontextu. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.


more

 

GRENAROVÁ, Renée.
Novyje obrazovatelnyje informacionnyje technologiji v ocenivaniji i obučeniji russkomu jazyku. MOVA. Naukovo-teoretiččskij časopis z movoznavstva, Odessa, Astroprint, Ukraine. 2015, vol. 17, no. 2015, pp. 213-217.


more

 

book coverSTUCHLÍKOVÁ, Iva - JANÍK, Tomáš - SLAVÍK, Jan - PÍŠOVÁ, Michaela - BENEŠ, Zdeněk - ČTRNÁCTOVÁ, Hana - DVOŘÁK, Leoš - HNÍK, Ondřej - PAPÁČEK, Miroslav - ŘEZNÍČKOVÁ, Dana - STANĚK, Antonín - ŠMEJKALOVÁ, Martina - VANÍČEK, Jiří - VONDROVÁ, Naďa.
Oborové didaktiky: bilance a perspektivy. In Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 2, ISBN 978-80-210-7769-0, pp. 423-453.


more

 

book coverSTUCHLÍKOVÁ, Iva - JANÍK, Tomáš - BENEŠ, Zdeněk - BÍLEK, Martin - BRÜCKNEROVÁ, Karla - ČERNOCHOVÁ, Miroslava - ČÍŽKOVÁ, Věra - ČTRNÁCTOVÁ, Hana - DVOŘÁK, Leoš - DYTRTOVÁ, Kateřina - GRACOVÁ, Blažena - HNÍK, Ondřej - KEKULE, Martina - KOSTKOVÁ, Klára - KUBIATKO, Milan - NEDĚLKA, Michal - NOVOTNÁ, Jarmila - PAPÁČEK, Miroslav - PETR, Jan - PÍŠOVÁ, Michaela - ŘEZNÍČKOVÁ, Dana - SLAVÍK, Jan - STANĚK, Antonín - ŠMEJKALOVÁ, Martina - TICHÁ, Marie - VALENTA, Josef - VANÍČEK, Jiří - VONDROVÁ, Naďa - ZÁVODSKÁ, Radka - ŽÁK, Vojtěch.
Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 465 pp. ISBN 978-80-210-7769-0.


more

 

STUCHLÍKOVÁ, Iva - JANÍK, Tomáš - BENEŠ, Zdeněk - BÍLEK, Martin - BRÜCKNEROVÁ, Karla - ČERNOCHOVÁ, Miroslava - ČÍŽKOVÁ, Věra - ČTRNÁCTOVÁ, Hana - DVOŘÁK, Leoš - DYTRTOVÁ, Kateřina - GRACOVÁ, Blažena - HNÍK, Ondřej - KEKULE, Martina - KOSTKOVÁ, Klára - KUBIATKO, Milan - NEDĚLKA, Michal - NOVOTNÁ, Jarmila - PAPÁČEK, Miroslav - PETR, Jan - PÍŠOVÁ, Michaela - ŘEZNÍČKOVÁ, Dana - SLAVÍK, Jan - STANĚK, Antonín - ŠMEJKALOVÁ, Martina - TICHÁ, Marie - VALENTA, Josef - VANÍČEK, Jiří - VONDROVÁ, Naďa - ZÁVODSKÁ, Radka - ŽÁK, Vojtěch.
Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. 1. elektronické vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 468 pp. ISBN 978-80-210-7884-0.


more

 

GRENAROVÁ, Renée.
Ocenivanije staršeklassnikov s specifičeskimi obrazovatelnymi narušenijami v obučeniji russkomu jazyku kak vtoromu inostrannomu. Educational Alternatives, European Union, Info Invest LTD., Bulgaria. ISSN 1313-2571, 2015, vol. 2015, no. Volume 11/Part 3, pp. 12-23.


more

 

ADAM, Martin.
On some textual aspects of FSP: dynamic semantic tracks in action. Verbum (Perspective fonctionnelle de la phrase: du Cercle linguistique de Prague a la Linguistique textuelle), Nancy, France, Université de Nancy, France. ISSN 0182-5887, 2015, vol. XXXV/2013, no. 1-2, pp. 41-58.


more

 

JEMELKA, Petr.
Oponentský posudek k inauguračnímu řízení doc.T. Hauera, Dr. Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2015.


more

 

KROČA, David.
Performativita dramatu Zdeňka Mahlera Mlýn. 2015.


more

 

CÍDLOVÁ, Hana.
Peru a Bolivie v obrázcích. 2015.


more

 

CÍDLOVÁ, Hana.
Peru a Bolivie v obrázcích. 2015. 4 pp.


more

 

ČEPLOVÁ, Natálie - LOSOSOVÁ, Zdeňka - ZELENÝ, David - CHYTRÝ, Milan - DANIHELKA, Jiří - FAJMON, Karel - LÁNÍKOVÁ, Deana - PREISLEROVÁ, Zdenka - ŘEHOŘEK, Vladimír - TICHÝ, Lubomír.
Phylogenetic diversity of central-European urban plant communities: effects of alien species and habitat types. Preslia, Česká botanická společnost. ISSN 0032-7786, 2015, vol. 87, no. 1, pp. 1-16.


more

 
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|Next pageLast page
found: 328 records, displayed 151 - 180