Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 364

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 3Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 4Letter K, page 4Letter L, page 5Letter M, page 5Letter N, page 6Letter O, page 6Letter P, page 7Letter Q, page 9Letter R, page 9Letter S, page 9Letter T, page 10Letter U, page 11Letter V, page 11Letter W, page 12Letter X, page 12Letter Y, page 12Letter Z, page 12
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 364 records, displayed 151 - 180

 

UVÁČIKOVÁ, Andrea.
Medzinárodné serigrafické sympózium ISSO Ostrava. 2016.


more

 

ADAM, Martin.
Member of Advisory Board (Ostrava Journal of English Philology). 2016.


more

 

ADAM, Martin.
Member of Editorial Board (Collected Works of Jan Firbas). 2016.


more

 

SUCHÝ, Jaroslav.
Me-Questions. 2016.


more

 

DAŇSOVÁ, Petra - MASOPUSTOVÁ, Zuzana - HANÁČKOVÁ, Veronika - KICKOVÁ, Kristína - KORÁBOVÁ, Iva.
Metoda Patient Health Questionnaire-9: česká verze. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia. ISSN 0009-062X, 2016, vol. 60, no. 5, pp. 468-481.


more

 

GOŇCOVÁ, Marta - NOVÁK, Svatopluk - ŠTĚRBA, Radim - LESŇÁK, Slavomír - LYSÝ, Jozef - ONDRUŠKOVÁ, Nataša.
Migrace. 2016. CZE, Pedagogická fakulta MU, Brno. 6.5.2016 - 6.5.2016.


more

 

ŠINDELKOVÁ, Monika - PLUCKOVÁ, Irena.
Miskoncepce žáků základních škol ve vybraných aspektech učiva anorganické chemie. 2016.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - KEJÍKOVÁ, Ivona - DURNA, Radek - DUBOVÝ, Arnošt.
Modelové využití QR kódu ve výuce geografie. Geografia Cassoviensis, Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ISSN 1337-6748, 2016, vol. 1/2016, pp. 82-88.


more

 

KOLÁČKOVÁ, Adriana - VLK, Robert.
Monitoring of Populations of The Mediterranean Slant-faced Grasshopper and The Greenwinged Grasshopper in the Region of Bzenec. 2016. ISBN 978-80-210-6152-1.


more

 

JEMELKA, Petr.
Morálka ve vztahu ke zvířatům. 2016.


more

 

VLČKOVÁ, Jana.
Možná úskalí a přínosy projektového vyučování ve výuce přírodopisu a biologie. In Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7290-864-6, pp. 142-146. Praha.


more

 

WAGNER, Roland Anton.
Možnosti a úskalí jazykového popisu na základě formálního lingvistického aparátu: poznámky k nové syntaxi češtiny. Slovo a slovesnost, AV ČR, Ústav pro jazyk český. ISSN 0037-7031, 2016, vol.  77, no. 1, pp. 47-59.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - DURNA, Radek - KEJÍKOVÁ, Ivona - DUBOVÝ, Arnošt.
Možnosti využití QR kódu ve výuce. Komenský, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 0323-0449, 2016, vol. ročník 141, no. číslo 01, pp. 39-43.


more

 

VLACHOVÁ, Zuzana.
Muzikoterapie: situace výzkumu u jedinců s autismem. Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, Praha, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. ISSN 1211-2720, 2016, vol.  26, no. 1, p. 32-45.


more

 

ŠUBRTOVÁ, Milena.
Nadčasovost ilustrací Stanislava Kolíbala. Bratislava : Bibiana, 2016. 2 pp.


more

 

JANOŠKOVÁ, Hana - ŠERÁKOVÁ, Hana - KOUŘILOVÁ, Iva.
Náměty na cvičení pro děti předškolního věku. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. Elportál.


more

 

JANOŠKOVÁ, Hana - ŠERÁKOVÁ, Hana.
Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8277-9.


more

 

POTŮČKOVÁ, Tereza.
Nearpod - Nástroj pro tvorbu interaktivních prezentací pro aktivizaci žáků v hodinách. 2016.


more

 

FIALOVÁ, Michaela.
Netolismus..?. 2016.


more

 

TRNA, Josef - TRNOVÁ, Eva.
New Factors in Teacher Training in Innovative Educational Methods Focusing on Inquiry-Based Science Education. In IMCIC'16 - ICSIT 2016, The 7th International Multi-Conference on Complexity, Informatics, and Cybernetics - The 7th International Conference on Society, and Information Technologies, Proceedings, Volume II. Orlando, USA : International Institute of Informatics and Systemics, 2016. ISBN 978-1-941763-35-3, pp. 126-131. 8.3.2016, Orlando, Florida.


more

 

CÍDLOVÁ, Hana - FÁBRY, Natálie - FRYBORT, Ondřej - VENCLÍK, Jakub.
Noc s Andersenem - doprovodná akce v Knihovně Jiřího Mahena (laboratoř Rudolfa II.). 2016.


more

 

NEHYBA, Jan - SVOJANOVSKÝ, Petr.
Nové možnosti vedení hloubkového rozhovoru v kvalitativním výzkumu. 2016.


more

 

KLÍMA, Bohuslav.
Novoroční bilancování. 2016.


more

 

SLÁDEK, Ondřej.
O narativní explanaci v osmi tezích: nástin problému. Svět literatury : časopis pro novodobé literatury, Praha, Univerzita Karlova. ISSN 0862-8440, 2016, vol. 26, no. 53, pp. 27-37.


more

 

VENCLÍKOVÁ, Petra.
Obal a nákupní chování ako téma pre výučbu. Študentský časopis umelecko-edukačných štúdií Pedagogickej fakulty, Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovakia. 2016, vol. 8/2016, no. 2/2016, pp. 26-27.


more

 

MILÉŘ, Tomáš.
Objektivita vědy a univerzitní vzdělávání. 2016.


more

 

UVÁČIKOVÁ, Andrea.
Obraz v kontexte digitálnej doby. 2016.


more

 

LUPAČ, Michal.
Obsahová analýza kurikulárních dokumentů tělesné výchovy v Nizozemsku z hlediska vybraných faktorů kvality projektovaného kurikula: komparace s RVP ZV. Studia Sportiva, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1802-7679, 2016, vol. 10, no. 1, pp. 15-32.


more

 

NOVÁKOVÁ, Eva.
Oči do vesmíru. In Primární matematické vzdělávání v souvislostech. : Profi-tisk Group, 2016. ISBN 978-80-905281-3-0, pp. 158-162. 2016, PdF UP.


more

 

GOŇCOVÁ, Marta.
Od regionální identity k politickému občanství. 2016.


more

 
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 364 records, displayed 151 - 180