Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 259

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 3Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 3Letter M, page 4Letter N, page 4Letter O, page 5Letter P, page 5Letter Q, page 6Letter R, page 6Letter S, page 7Letter T, page 7Letter U, page 8Letter V, page 8Letter W, page 9Letter X, page 9Letter Y, page 9Letter Z, page 9
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Next pageLast page
found: 259 records, displayed 151 - 180

 

FIALOVÁ, Michaela.
Potenciální rizika moderních technologií a jejich prevence v mateřské škole. Řízení školy: Speciál pro mateřské školy, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-8679, 2016, vol. 3/13, no. 3/2016, pp. 14-16.


more

 

ČERVENKA, Karel.
Potřeby dětí s poruchou chování očima výchovných profesionálů. 2016.


more

 

TŮMA, František.
Používání mateřštiny ve výuce cizího jazyka: co (ne)ukazuje výzkum. Cizí jazyky, Univerzita Karlova. ISSN 1210-0811, 2016, vol. 59, no. 2, pp. 3-12.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana.
Poznámky k užití literárního textu ve výuce konverzace středně pokročilých. In Metody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Praha : UJOP UK, 2016. ISBN 978-80-87238-12-7, p. 191 – 195. 21.6.2016, Poděbrady.


more

 

book coverSVOBODOVÁ, Hana.
Poznámky ke stratifikaci českého jazyka. In Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku LŠSS. Brno : Kabinet českého jazyka a literatury FF MU Brno, 2016. ISBN 978-80-210-8207-6, pp. 217-225.


more

 

ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina.
Pracovní kompetence učitelů v pěstitelských pracích. 2016.


more

 

SHMIDT, Victoria.
Prava cheloveka i gendernoye ravenstvo. 2016.


more

 

KNECHT, Petr.
Predátory již známe. Otevírá se nyní aréna pro semipredátory a publikační mafiány?. 2016.


more

 

TRNA, Josef - TRNOVÁ, Eva.
Pre-service teacher experience with inquiry-based science education. In INTED2016 Proceedings.10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain : IATED Academy, 2016. ISBN 978-84-608-5617-7, pp. 6375-6381. 7.3.2016, Valencia, Spain.


more

 

KOMENDA, Martin - MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana - KELLNER, Pavel - ŠVANCARA, Jan - SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka.
Prevention awareness: the way towards a healthy lifestyle. MEFANET Journal, Brno, Facta Medica. ISSN 1805-9163, 2016.


more

 

SHMIDT, Victoria.
Privjazannost' v dejstvii: psihologicheskaja teoretizacija svjazi rebenka i materi v (post)socialisticheskoj Chehii. Laboratorium, Russia. ISSN 2078-1938, 2016, vol. 2016, no. 1, pp. 58-81.


more

 

KROČA, David.
Problematika klasifikace literárních druhů a literárních žánrů. 2016.


more

 

FUCHS, Eduard - CHVALINA, Jan - KOPEČEK, Oldřich - ŠLAPAL, Josef.
Prof. RNDr. Miroslav Novotný, DrSc. (11. 5. 1922 - 9.4. 2015). Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Praha, Jednota českých matematiků a fyziků. ISSN 0032-2423, 2016, vol. 61, no. 1, pp. 77-79.


more

 

MÁROVÁ, Ivana.
Profesní orientace a předprofesní příprava žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - komparace vybraných faktorů v prostředí českých a švédských škol. 2016.


more

 

ŠTĚPAŘOVÁ, Ema.
Program Domácí učitel, Aktivní doučování, Asistentská praxe, Doučování dětí ze soc. znev. prostředí. 2016.


more

 

ŽALOUDÍKOVÁ, Iva.
Program školní prevence rizikového chování pro děti 7-11 let zaměřený na nekouření. Prevence, Praha, Občanské sdružení život bez závislostí. ISSN 1214-8717, 2016, vol. 13, no. 6, pp. 8-9.


more

 

ŠINDELKOVÁ, Monika - PLUCKOVÁ, Irena - MÁLKOVÁ, Alžběta.
Projektová výuka nebo integrovaná tematická výuka?. In Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7290-864-6, pp. 148-153. Praha.


more

 

HAVELKOVÁ, Hana.
Promoting creativity and entrepreneurship by means of music, performance and cultural cooperation. 2016.


more

 

ŠILHAN, Zdeněk - SVOBODOVÁ, Hana - BINEK, Jan.
Příčiny a řešení zmenšování měst. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8272-4, pp. 717-726. Čejkovice.


more

 

PRŮDEK, Dominik - JANČÁŘ, Luděk.
Příprava nanočástic Rubpy–SiO2–COOH a jejich analýza gelovou elektroforézou. In XXXIV International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno : Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-460-7, nestránkováno-8 pp. Brno.


more

 

PRŮDEK, Dominik - JANČÁŘ, Luděk.
Příprava nanočástic Rubpy–SiO2–COOH a jejich analýza gelovou elektroforézou. 2016.


more

 

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana - SYSLOVÁ, Zora.
Příprava výstupů projektu Good Start to School a jejich přínos do praxe. 2016.


more

 

HAVRDOVÁ, Egle - SYSLOVÁ, Zora - HUTCHINGS, Judy - GRUFFUD, Gwilym - WILLIAMS, Elin - WILLIAMS, Mojca - HANDZELOVÁ, Janka.
Příručka dobré praxe v oblasti inkluzivního vzdělávání v České republice, v Anglii, na Slovensku a ve Walesu. Vyd. První. Praha : Tomos a.s., 2016. 52 pp. ISBN 978-80-905748-6-1.


more

 

JONÁŠOVÁ, Daniela.
Psychomotorika pro předškolní děti, Mateřské centrum v Dobřanech u Plzně. 2016.


more

 

JONÁŠOVÁ, Daniela.
Psychomotorika v České republice. 2016.


more

 

BAJNAROVÁ, Marie.
Quantitative and qualitative approaches in the dissertation research. In Comparative European Research: 5th International Scientific Conference for PhD students of EU countries. London : CER Comparative European Research, 2016. ISBN 978-0-9928772-9-3, pp. 150-153.


more

 

SUCHÝ, Jaroslav.
Questions. 2016.


more

 

MUŽÍK, Vladislav - LUPAČ, Michal.
Realizace kurikula tělesné výchovy v oblasti vědomostí. 2016.


more

 

POUČOVÁ, Marcela.
Recenze Ollivier, Mikael: E-den. Vyd. První. Česká republika : iLiteratura.cz, 2016.


more

 

JANČOVÁ, Martina.
Recenze v odborném periodiku na článek: "An Investigation of Dental Health in Migration Period: A Case Study from Prague-Zličín, Czech Republic. Interdisciplinaria Archaeologica Natural Sciences in Archaeology, 2016.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Next pageLast page
found: 259 records, displayed 151 - 180