Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 505

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 2Letter D, page 2Letter E, page 4Letter F, page 5Letter G, page 5Letter H, page 5Letter CH, page 5Letter I, page 6Letter J, page 6Letter K, page 7Letter L, page 7Letter M, page 8Letter N, page 9Letter O, page 10Letter P, page 10Letter Q, page 12Letter R, page 12Letter S, page 13Letter T, page 15Letter U, page 16Letter V, page 16Letter W, page 17Letter X, page 17Letter Y, page 17Letter Z, page 17
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 505 records, displayed 151 - 180

 

CÍDLOVÁ, Hana.
Chemie v Oxfordu. 2015.


more

 

book coverSHMIDT, Victoria.
Child welfare discourses and practices in the Czech lands: the segregation of Roma and disabled children during the nineteenth and twentieth centuries. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 130 pp. ISBN 978-80-210-7834-5.


more

 

book coverSHMIDT, Victoria.
Child welfare discourses and practices in the Czech lands: the segregation of Roma and disabled children during the nineteenth and twentieth centuries. Brno : MUNI PRESS, 2015. 130 pp. Child welfare discourses and practices in the Czech lands: the segregation of Roma and disabled children during the nineteenth and twentieth centuries. ISBN 978-80-210-7834-5.


more

 

SÝKOROVÁ, Pavla.
Children's reading as a contemporary phenomenon in the Czech Republic. 2015.


more

 

PRAVDOVÁ, Blanka.
Chtěná a nechtěná profesní Já studentů 2. ročníku pedagogické fakulty. Pedagogika. Časopis pro vědy o vzdělávání a výchově, Praha, Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. ISSN 0031-3815, 2015, vol. LXV, no. 2, pp. 163-176.


more

 

KOVÁŘ, Petr - NAVRÁTIL, Ondřej.
Chvíle. 2015. galerie OFF/FORMAT. 7.1.2015 - 4.2.2015.


more

 

TRNA, Josef - TRNOVÁ, Eva.
IBSE PROFILES-Modules in Science Teacher Education. In END 2015 International Conference on Education and New Developments. Porto, Portugal : World Institute for Advanced Research and Science (WIARS), Portugal, 2015. ISBN 978-989-99389-2-2, pp. 116-120. 27.7.2015, Porto, Portugal.


more

 

KOLEJKA, Jaromír - KLIMÁNEK, Martin.
Identification and Typology of Czech Postindustrial Landscapes on National Level Using GIS and Publicly Accessed Geodatabases. Ekológia (Bratislava), Berlin, De Gruyter, Germany. ISSN 1335-342X, 2015, vol. 34, no. 2, pp. 121-136.


more

 

HORÁČEK, Radek.
Igor Zhoř a Cesty k umění. Český rozhlas Brno, 2015.


more

 

book coverJEMELKA, Petr.
II.Počátky environmentálně filosofického myšlení na Slovensku. In Počátky českého a slovenského environmentalismu : vybrané kapitoly. Vyd. první. Brno : MUNI PRESS, 2015. neuveden, ISBN 978-80-210-7762-1, pp. 55-74.


more

 

KUČEROVÁ, Judita.
Il concerto dalla musica vocale cecca. 2015.


more

 

MOKRÁ, Ivana - LOSERTOVÁ, Lenka - BURIÁNEK, David - ŠTELCL, Jindřich.
Ilmenit a baddeleyit z metagabra ze Špičáku u Deštné v Orlických horách, Česká republika. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., Moravské zemské muzeum. ISSN 1211-8796, 2015, vol. C/2015, no. 1, pp. 31-42.


more

 

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana.
Ilustrace z ilustrací. Brno : Ateliér Studánka, 2015.


more

 

TRNA, Josef - TRNOVÁ, Eva.
Implementation of fostering giftedness in science teacher training. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, Ankara, Turecko, Gazi Universitesi, Turkey. ISSN 1309-6249, 2015, vol. 6, no. 3, pp. 18-26.


more

 

ANDRÁŠIK, Tomáš.
Impro(wise) to Improve - Theatre Improvisation in English Classroom. 2015.


more

 

ANDRÁŠIK, Tomáš.
IMPROve your English: Improvizace v angličtině, angličtina v improvizaci. 2015. Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FNuSA. 10.4.2015 - 12.4.2015, National Activity.


more

 

ANDRÁŠIK, Tomáš - VRTALOVÁ, Hana - BRUSH, Stephanie - VENCLÍK, Lukáš.
IMPROve your English: Intenzivní výcvik angličtiny improvizačními metodami. 2015. Arnoštov č. 13, Pecka 507 82. 16.1.2015 - 18.1.2015, National Activity.


more

 

book coverBARTOŇOVÁ, Miroslava - VÍTKOVÁ, Marie - VRUBEL, Martin.
Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. Překlad Petr Kovařík. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 161 pp. ISBN 978-80-210-7152-0.


more

 

KREJČOVÁ, Věra - KARGEROVÁ, Jana - SYSLOVÁ, Zora.
Individualizace v mateřské škole. Vyd. První. Praha : Portál, 2015. 184 pp. ISBN 978-80-262-0812-9.


more

 

MORAVEC, Josef - PEŠKOVÁ, Karolína.
Investigating pupils‘ acceptance of electronic textbooks: Adaptation of a research instrument based on the Technology Acceptance Model. 2015.


more

 

MORAVEC, Josef - PEŠKOVÁ, Karolína.
Investigating pupils‘ acceptance of electronic textbooks: Adaptation of a research instrument based on the Technology Acceptance Model. 2015.


more

 

PECINA, Pavel.
Inženýrská pedagogika, vybrané kapitoly - výuková opora. Brno : PdF MU, 2015. 60 pp.


more

 

VOKURKA, Jan - BUCHALOVÁ, Eva - POŽÁROVÁ, Lucie - BLAHUTKOVÁ, Marie - GÖPFERT, Eduard - FASSMANN, Antonín - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Is collagen matrix suitable as a carrier in periodontal regeneration?. 2015.


more

 

PRAVDOVÁ, Blanka.
Jak pojímají výuku studenti 2. ročníku pedagogické fakulty. 2015.


more

 

SYSLOVÁ, Zora.
Jak připravit učitele jako reflektivního praktika?. 2015. ISBN 978-80-7509-321-9.


more

 

SYSLOVÁ, Zora.
Jak připravit učitele jako reflektivního praktika?. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Křtiny : Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-287-8, pp. 499-508. 15.9.2015, Křtiny.


more

 

SYSLOVÁ, Zora - HORNÁČKOVÁ, Vladimíra - KOCIÁN, Jaroslav - PARMOVÁ, Libuše - POLÁKOVÁ, Hana - PROKŮPKOVÁ, Danuše - PUŠKINOVÁ, Monika - SEDLÁČKOVÁ, Hana - SVOBODOVÁ, Eva - ŠMOLDASOVÁ, Taťána - ŠTĚPÁNKOVÁ, Lucie.
Jak úspěšně řídit mateřskou školu. Vyd. 2., doplněné a aktualizované. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 344 pp. 373.2/.3 Předškolní a primární výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7478-859-8.


more

 

ŠUBRTOVÁ, Milena.
Jakou řečí mluví básník?. 2015.


more

 

ŽIŽKOVÁ, Hana.
Jaký/jakýkoli a který/kterýkoli. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 1 p.


more

 

KOHOUTEK, Rudolf.
Jaroslav Foglar a česká pedagogika a psychologie. 2015.


more

 
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 505 records, displayed 151 - 180