Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 182

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 3Letter M, page 3Letter N, page 4Letter O, page 4Letter P, page 4Letter Q, page 5Letter R, page 5Letter S, page 5Letter T, page 5Letter U, page 6Letter V, page 6Letter W, page 6Letter X, page 6Letter Y, page 6Letter Z, page 6
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 182 records, displayed 151 - 180

 

BERÁNEK, Jaroslav.
Teorie čísel jako prostředek motivace ve vyučování matematice. 2015.


more

 

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana.
Teorie mezi uměním a výchovou. 2015.


more

 

TRNA, Josef - TRNOVÁ, Eva.
The Current Paradigms of Science Education and Their Expected Impact on Curriculum. 2015.


more

 

NOVOTNÝ, Jan - SVOBODOVÁ, Jindřiška.
The Main Ideas of Cosmology at School. 2015.


more

 

NOVOTNÝ, Jan - SVOBODOVÁ, Jindřiška.
THE ROLE OF CREATIVE AND CRITICAL THINKING IN SCIENCE EDUCATION. 2015. https://paris2015.sched.org/.


more

 

VOJTOVÁ, Věra.
The three national LITERACY Sites and Assessment: Challenges and Opportunities. 2015.


more

 

NĚMEC, Martin.
Translation in the EFL classroom. 2015.


more

 

NĚMEC, Martin.
Translation in the EFL Classroom. 2015.


more

 

JONÁŠOVÁ, Daniela.
TV hravě. 2015.


more

 

SYSLOVÁ, Zora - KRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
Učitel a jeho profesní rozvoj. 2015. CZE, Jihomoravský krajský úřad. 19.3.2015 - 19.3.2015, National Activity.


more

 

TUŠKOVÁ, Jana Marie.
Variantnost v deklinaci cizích oikonym (na příkladech Gsg. maskulin). Vyd. 1. 2015. 2014.


more

 

BOROVSKÁ, Hana - JANOUŠOVÁ, Iva.
VII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literaturyI. 2015. CZE, Brno. 26.3.2015 - 26.3.2015, National Activity.


more

 

HONS, Zdeněk.
Výchova a vzdělávání dospělých, aktivní stáří, andragogika. 2015.


more

 

CÍDLOVÁ, Hana - PETRŮ, Michaela.
Využití motivačních mezioborových úloh na Elportále Masarykovy univerzity. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.


more

 

HONS, Zdeněk - RYBÁŘ, Radovan.
Vývoj výuky ZSV a OV v oblasti výchovy k občanství. 2015. Karlovice, Vrbno pod Pradědem. 24.2.2015 - 27.2.2015.


more

 

TUŠKOVÁ, Jana Marie.
Vývojové tendence v deklinaci cizích maskulinních oikonym v psané češtině. In Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7422-361-7, pp. 255-274. ÚČNK Praha.


more

 

VRUBEL, Martin.
Význam determinant inkluzivního vzdělávání pohledem ředitelek a ředitelů běžných škol. 2015.


more

 

VÁLEK, Jan - SLÁDEK, Petr - KREJČÍ, Jan.
Vzdělávání a výuka podpořená moderními technologiemi. 2015.


more

 

KREJČÍ, Jan - VÁLEK, Jan.
Vzdělávání s využitím mobilních technologií. In Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 1. vyd. Hradec Králové : KF PřF Univerzita Hradec Králové, 2015. pp. 25-29. 2015, Hradec Králové.


more

 

VÁLEK, Jan - SLÁDEK, Petr.
Vzdělávání, výuka fyziky a moderní technologie. In Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 1. vyd. Hradec Králové : KF PřF Univerzita Hradec Králové, 2015. pp. 65-69. 2015, Hradec Králové.


more

 

JASIČOVÁ, Silvie.
Vzpomínání v Domě umění. Vyd. http://www.kulturissimo.cz/. Kulturissimo/ Kulturní portál s přehledem - hudba, výtavy, divadlo, film, 2015.


more

 

SVOJANOVSKÝ, Petr.
What Is the Goal of Reflective Practice in Teacher Education: Social Justice or Personal Development?. In Brussels – Budapest, Social Justice and Diversity in Teacher Education. Proceedings of the ATEE Winter Conference 15-17 April, Budapest, Hungary. : Association for Teacher Education in Europe - Magyar Pedagógiai Társaság, 2015. ISBN 978-963-7123-38-2, pp. 207-222. Budapest.


more

 

JANČOVÁ, Martina - ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina - FRÝZOVÁ, Iva.
XII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2015. PdF MU. 10.2.2015 - 10.2.2015, National Activity.


more

 

JANČOVÁ, Martina - FRÝZOVÁ, Iva (Eds.).
XII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 1. vydání. Brno : Muni Press, 2015. 24 pp. ISBN 978-80-210-7792-8.


more

 

ŠUBRTOVÁ, Milena.
Z Malajsie přes Tibet do vlastního nitra. 2015.


more

 

LOLLOK, Marek.
Zahlédnuté nesamozřejmosti. Vyd. 2015. Sdružení pro iliteraturu, 2015. 2 pp.


more

 

JANKO, Tomáš - PEŠKOVÁ, Karolína.
Zjišťování postojů učitelů ke kurikulárním změnám: přehledová studie. 2015.


more

 

CHALOUPKOVÁ, Lucie - DOBROVOLNÁ, Alexandra.
Zkušenosti s mentorskou podporou v mateřských školách. 2015.


more

 

RYŠÁNKOVÁ, Dagmar.
Zpívání u jesliček. 2015.


more

 

FIALOVÁ, Ilona.
Žák s tělesným a kombinovaným postižením a jeho podpora při vzdělávání. 2015.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 182 records, displayed 151 - 180