Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 369

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 3Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 5Letter K, page 5Letter L, page 6Letter M, page 6Letter N, page 7Letter O, page 7Letter P, page 7Letter Q, page 9Letter R, page 9Letter S, page 10Letter T, page 11Letter U, page 12Letter V, page 12Letter W, page 12Letter X, page 12Letter Y, page 13Letter Z, page 13
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 369 records, displayed 151 - 180

 

POUČOVÁ, Marcela.
Le couvre-livre comme procédé de légitimité du genre policier en Tchécoslovaquie des années 1960-1980 – l’exemple de la collection Smaragd. 2015.


more

 

POUČOVÁ, Marcela.
Le jeu et la littérature enfantine au Salvador. 2015.


more

 

HROZKOVÁ, Ivana.
Learner strategies compared: A case study of a young learner. 2015.


more

 

SLÁDEK, Petr.
Létající fyzikáři. 2015.


more

 

SLÁDEK, Petr.
Létající fyzikáři. 2015.


more

 

SEDLÁČEK, Martin - NOVOTNÝ, Petr - SPURNÁ, Michaela.
Letní škola kvantitativního výzkumu. 2015. CZE, Brno. 25.5.2015 - 27.5.2015, National Activity.


more

 

NOVOTNÝ, Jan.
Lidská mysl a fyzika - Od Demokrita k Penroseovi. 2015.


more

 

LNĚNIČKA, Libor.
LISABON – město, kde se píšou dějiny. Asociace Brontosaura, Svitavy, 2015.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Literární toulky Olomoucí. Český jazyk a literatura, Praha, SPN – pedagogické nakladatelství, a. s. ISSN 0009-0786, 2015, vol. 65, no. 5, pp. 258-259.


more

 

MILÉŘ, Tomáš - PAWERA, Lukáš.
Lovci světla. Vyd. 1. MU, 2015.


more

 

BUDÍNOVÁ, Irena.
Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím. 1. stupeň ZŠ. Vyd. První. Brno : Edika, 2015. 48 pp. ISBN 978-80-266-0795-3.


more

 

ŠAFAŘÍK, Zdeněk - VIČAR, Dušan - LOŠEK, Václav - RAK, Jakub - TROJAN, Jakub.
Management of Population Protection against Floods. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam (Netherlands) : International Business Information Management Association, 2015. ISBN 978-0-9860419-4-5, pp. 2184-2188. 7.5.2015, Amsterdam (Netherlands).


more

 

NAVRÁTIL, Ondřej - KOVÁŘ, Petr.
Mark Ther feat Franz Schmelz. 2015. galerie OFF/FORMAT. 11.2.2015 - 10.3.2015.


more

 

JONÁŠOVÁ, Daniela.
Materiální oblast-psychomotoriky. 2015.


more

 

ADAM, Martin.
Member of Advisory Board. 2015.


more

 

ADAM, Martin.
Member of Editorial Board. 2015.


more

 

CHALOUPKOVÁ, Lucie - DOBROVOLNÁ, Alexandra.
Mentoring a jeho využití ve své profesi: přínosy a úskalí při zavádění v mateřské a základní škole.. 2015. Brno. 19.3.2015 - 19.3.2015, National Activity.


more

 

VOJTOVÁ, Věra.
Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách. 2015. CZE, ZŠ Pastviny, Brno, ZŠ Heyrovského Brno. 16.2.2015 - 30.4.2015, National Activity.


more

 

VODOVÁ, Libuše.
Metodické materiály k popularizačnímu vystoupení "Poznávání dřevin v zimním stavu" pořádanému v rámci kurzu "Dendrologické vycházky". 2015. 12 pp.


more

 

BRABCOVÁ, Blažena - VODOVÁ, Libuše - VLK, Robert - RYCHNOVSKÝ, Boris.
Metodické materiály k popularizačnímu vystoupení Metody práce s biologickým materiálem. 2015. 20 pp.


more

 

JANČOVÁ, Martina.
Metodické materiály k popularizačnímu vystoupení Moderní trendy ve výuce antropologie. 2015. 30 pp.


more

 

SOJÁK, Petr.
Metodika č.4: Plán osobnostního rozvoje. 2015. ISBN 978-80-87449-50-9.


more

 

BRABCOVÁ, Blažena.
Metody práce s biologickým materiálem. 2015. CZE, Katedra biologie PdF MU Brno. 6.2.2015 - 7.2.2015, National Activity.


more

 

BRABCOVÁ, Blažena.
Metody práce s materiálem v biologii. 2015. CZE, Katedra biologie PdF MU Brno. 10.4.2015 - 11.4.2015, National Activity.


more

 

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana.
Mezi uměním a terapií - synkreze a diskrepance rolí umělce, terapeuta a klienta. Arteterapie, Česká arteterapeutická asociace. ISSN 1214-4460, 2015, vol. 36/214, no. 36, pp. 33-37.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - KOLEJKA, Jaromír - VLČEK, Petr - TRÁVNÍČEK, Marek.
Mezinárodní setkání a workshop skupiny C.A.L.M.A.Z. v Brně. Praha : Česká geografická společnost, 2015.


more

 

book coverŠUTOVÁ, Michaela.
Mezipředmětové vztahy fyziky a chemie ve vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků. 2015. ISBN 978-80-210-7844-4.


more

 

ZÍTKOVÁ, Jitka.
Míková, Marka: Škvíry. iLiteratura, 2015.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Kamil.
MÍROVÁ SOUPEŘENÍ STUDENÉ VÁLKY V REFLEXI POŠTOVNÍ ZNÁMKY: OD HISTORICKÉHO PRAMENE K MEDIÁLNÍ VÝCHOVĚ. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 29/2015/1, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-6068, 2015, vol. 29/2015, no. 1, pp. 111-121.


more

 

JASIČOVÁ, Silvie.
Mladí grafici soutěží v Brně. Vyd. KAM. Brno : Turistické informační centrum města Brna, 2015. 10.


more

 
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 369 records, displayed 151 - 180