Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 807

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 5Letter F, page 5Letter G, page 6Letter H, page 6Letter CH, page 7Letter I, page 7Letter J, page 8Letter K, page 9Letter L, page 10Letter M, page 11Letter N, page 12Letter O, page 13Letter P, page 14Letter Q, page 17Letter R, page 17Letter S, page 19Letter T, page 22Letter U, page 23Letter V, page 23Letter W, page 26Letter X, page 27Letter Y, page 27Letter Z, page 27
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 807 records, displayed 151 - 180

 

BAINOVÁ, Hana - KRÁLOVÁ, Tereza - BRYJOVÁ, Anna - ALBRECHT, Tomáš - BRYJA, Josef - VINKLER, Michal.
First evidence of independent pseudogenization of Toll-like receptor 5 in passerine birds. , England, Great Britain. ISSN 0145-305X, 2014, vol. 45, no. 1, 151–155-5 pp.


more

 

ZÍTKOVÁ, Jitka.
Fišerová, Ilona: Na orlích křídlech. iLiteratura, 2014.


more

 

VLČKOVÁ, Kateřina - PEŠKOVÁ, Karolína.
Foreign Language Learning Strategies: Learner Strategy Use and Teacher Strategy Support. 2014.


more

 

PÍŠOVÁ, Michaela - KOSTKOVÁ, Klára - JANÍKOVÁ, Věra.
Foreign language teachers: what are we specific in?. 2014.


more

 

HAVEL, Jiří.
Formování inkluzivní didaktiky elementárního čtení a psaní. 2014.


more

 

HAVEL, Jiří.
Formování inkluzivní didaktiky elementárního čtení a psaní. In Vytváření příležitostí pro vzdělávání všech dětí na 1. stupni ZŠ. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6889-6, pp. 25-34. 12.2.2014, PdF MU.


more

 

KŘÍŽOVÁ, Kristýna.
Frazeologičeskije kalki francuzskogo proischoždenija v russkom jazyke. In Russkij jazyk i kultura v evropejskom prostranstve // Sbornik dokladov meždunarodnoj konferencii. Pécs : Univerzita v Pécsi, 2014. ISBN 978-963-89172-3-2, pp. 37-42. 2013, Pécs.


more

 

book coverCHOCHOLATÝ, Miroslav.
Funkce vlastních jmen ve Škvoreckého Miráklu. In Vlastní jména v textech a kontextech. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6631-1, pp. 170-175.


more

 

KOLEJKA, Jaromír.
Fyzická geografie na Univerzitě Gent. Informace České geografické společnosti, Praha, Česká geografická společnost. ISSN 1213-1075, 2014, vol. 33, no. 1, pp. 33-35.


more

 

book coverVÁLEK, Jan - SLÁDEK, Petr.
Fyzika a moderní technologie jako vhodný nástroj pro nadané žáky. 2014. ISBN 978-80-210-6870-4.


more

 

NOVÁK, Svatopluk - SCHLIXBIEROVÁ, Iva.
Geografické aspekty voleb do Evropského parlamentu 2014. Biologie - chemie - zeměpis, Praha, SPN. ISSN 1210-3349, 2014, vol. 23, no. 4, pp. 199-204.


more

 

KOLEJKA, Jaromír.
Geografie na Severovýchodní federální univerzitě v Jakutsku. Informace České geografické společnosti, Praha, Česká geografická společnost. ISSN 1213-1075, 2014, vol. 33, no. 1, pp. 35-38.


more

 

KOLEJKA, Jaromír.
Geografie v Předuralí na Permské státní univerzitě. Informace České geografické společnosti, Praha, Česká geografická společnost. ISSN 1213-1075, 2014, vol. 33, no. 2, pp. 72-74.


more

 

WAGNER, Roland Anton.
Germanistische Sprachwissenschaft ohne Grenzen? Oder: Wie durchlässig sind in der Germanistik die Grenzen zwischen den linguistischen Schulen?. 2014.


more

 

PŘICHYSTALOVÁ, Renáta - ŠTELCL, Jindřich - VÁVRA, Václav.
Glass Beads and Buttons from the Southern Suburb of the Břeclav-Pohansko Stronghold. Journal of Glass Studies, Corning, Corning Museum of Glass, USA. ISSN 0075-4250, 2014, vol. 56, no. 1, pp. 37-59.


more

 

OPATŘILOVÁ, Dagmar.
Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6769-1.


more

 

VÁLEK, Jan - SLÁDEK, Petr.
Guma v hodinách fyziky: Prak. In Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 1. vyd. Hradec Králové : KF PřF Univerzita Hradec Králové, 2014. pp. 88-93. 2014, Hradec Králové.


more

 

JONÁŠOVÁ, Daniela.
Gymnastické hry a aktivity v TV. 2014.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Haiku Františka Všetičky. Vyd. 1. Brno : ZO ČSOP Veronica, 2014. 1 p.


more

 

PAVLÍČKOVÁ, Lenka - TRNA, Josef.
Hands-on Activities as a Support of Re-education of Students with Specific Learning Disabilities in Science and Mathematics Education. In 11th International Conference on Hands-on Science. Science Communication with and for Society. Braga : The Hands-on Science Network, 2014. ISBN 978-989-98032-5-1, pp. 103-108. 21.7.2014, Aveiro, Portugal.


more

 

TRNA, Josef.
Hands-on Experiments in the Development of Gifted Students. In 11th International Conference on Hands-on Science. Science Communication with and for Society. Braga : The Hands-on Science Network, 2014. ISBN 978-989-98032-5-1, pp. 152-159. 21.7.2014, Aveiro, Portugal.


more

 

TRNOVÁ, Eva - KREJČÍ, Jan.
Hands-on Experiments in the Formation of Science Concepts in Primary Education. In 11th International Conference on Hands-on Science. Science Communication with and for Society. Braga : The Hands-on Science Network, 2014. ISBN 978-989-98032-5-1, pp. 109-112. 21.7.2014, Aveiro, Portugal.


more

 

DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Zuzana - POMERLEAU, Joceline - FIALA, Jindřich - VORLOVÁ, Lenka - MULLEROVÁ, Dana.
Heavy metals in hair samples: A pilot study of anaemic children in Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan. Central European Journal of Public Health. ISSN 1210-7778, 2014, vol. 22/2014, no. 4, pp. 143-146.


more

 

MICHALCOVÁ, Dana - CHYTRÝ, Milan - PECHANEC, Vilém - HÁJEK, Ondřej - JONGEPIER, Jan - DANIHELKA, Jiří - GRULICH, Vít - ŠUMBEROVÁ, Kateřina - PREISLEROVÁ, Zdenka - GHISLA, Anne - BACARO, Giovanni.
High Plant Diversity of Grasslands in a Landscape Context: A Comparison of Contrasting Regions in Central Europe. Folia Geobotanica, Springer, The Nederlands. ISSN 1211-9520, 2014, vol. 49, no. 2, pp. 117-135.


more

 

KREJČÍ, Jan.
Historie fyziky v kapse. 2014.


more

 

CÍDLOVÁ, Hana - PAŘÍZEK, Jan.
Historie chemie : Chemické prvky. 2014.


more

 

ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana - ŠVAŘÍČEK, Roman.
Hledání skrytých kvalit: rozhovor s Fredem Korthagenem. Studia paedagogica, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7437, 2014, vol. 19, no. 1, pp. 125-135.


more

 

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
Hodnoty inkluzivního vzdělávání v poslání a vizi školy. Brno : Pdf MU, 2014. 5 pp.


more

 

BAJNAROVÁ, Marie.
Hodnoty v dětských artefaktech. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2014. Proměny pedagogiky a psychologie. 4. vyd. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014. ISBN 978-80-87952-05-4. 24.11.2014.


more

 

KROČA, David.
Hostina dravců v Národním divadle Brno. 1. vyd. Praha : Český rozhlas Vltava, 2014. 2 pp. Pořad Mozaika.


more

 
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 807 records, displayed 151 - 180