Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 219

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 3Letter M, page 3Letter N, page 4Letter O, page 4Letter P, page 4Letter Q, page 5Letter R, page 6Letter S, page 6Letter T, page 6Letter U, page 7Letter V, page 7Letter W, page 7Letter X, page 7Letter Y, page 7Letter Z, page 7
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 219 records, displayed 151 - 180

 

SUCHÝ, Jaroslav.
Questions. 2016.


more

 

MUŽÍK, Vladislav - LUPAČ, Michal.
Realizace kurikula tělesné výchovy v oblasti vědomostí. 2016.


more

 

JANČOVÁ, Martina.
Recenze v odborném periodiku na článek: "An Investigation of Dental Health in Migration Period: A Case Study from Prague-Zličín, Czech Republic. Interdisciplinaria Archaeologica Natural Sciences in Archaeology, 2016.


more

 

JEMELKA, Petr.
recenzní posudek monografie Kuře, J., Petrů, M., Filosofie medicíny v českých zemích. Kroměříž : Triton, 2016.


more

 

PAUČOVÁ, Lenka.
Recepce Dostojevského románu Zločin a trest v české a slovenské meziválečné literatuře. Poetologické paralely. In Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech. 1. vyd. Brno : Jan Sojnek - Galium, 2016. Neuveden, ISBN 978-80-906183-3-6, pp. 135-142.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana.
Regionale Beharrungsphänomene am Beispiel der Tschechisch-deutschen Kontaktzone um die Stadt Broumov (Braunau). 2016.


more

 

HROZKOVÁ, Ivana - RANDALL, Ailsa Marion.
Relax versus have a rest. Komenský : časopis pro učitele základní školy, Brno, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. ISSN 0323-0449, 2016, vol. 140, no. 03, p. 65-65.


more

 

ŠINDELKOVÁ, Monika - PLUCKOVÁ, Irena.
Rešerše odborné literatury týkající se prekonceptů jako východiska k problematice miskonceptů. In 11. Mezinárodní seminář studentů doktorského studia oboru Didaktika chemie. Sborník příspěvků. Vyd. první. Praha : Nakladatelství P3K s.r.o., 2016. ISBN 978-80-87343-59-3, pp. 116-119. 16.11.2015, Praha.


more

 

SPURNÁ, Michaela - VLČKOVÁ, Kateřina.
SEME - série metodologických workshopů pro doktorandy 2016. 2016. CZE, PdF MU. 14.1.2016 - 11.2.2016.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana.
Setkání skupiny C.A.L.M.A.Z. propojující výuku zeměpisu a tělocviku v Dánsku. Praha : Česká geografická společnost, 2016. 35/1.


more

 

DOHNALOVÁ, Šárka.
Shakespeare in the Language Classroom. 2016.


more

 

PŘIBYLOVÁ, Irena.
Slave Narratives and Literary Accounts of the Civil War: Frederick Douglass ans Ambrose Bierce. 2016.


more

 

UVÁČIKOVÁ, Andrea.
S-medium, výstava serigrafií Mezinárodního serigrafického sympozia ISSO v Bratislavě. 2016.


more

 

HRČOVÁ, Jana.
Snoezelen - multisenzorické prostredie - jeho potenciál pre zdravotníctvo a rehabilitáciu. 2016.


more

 

SUCHÝ, Jaroslav.
Snow. 2016.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Současnost literatury, literární vědy a kritiky. Vyd. 1. Praha : SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 2016. 2 pp.


more

 

MALY, Susan.
Specifika mezioborového dialogu v galerijní edukaci. 2016.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Spera a ti druzí. Vyd. 1. Praha : Litmedia, a. s., 2016. 1 p.


more

 

SOKOLOVA, Anastasia.
Správná ruská výslovnost pro studenty středních škol. 2016.


more

 

HAVRDOVÁ, Egle - SYSLOVÁ, Zora - HUTCHINGS, Judy - WILLIAMS, Elin.
Sprievodca osvedčenými metodami inkluzivného vzdelávania v Českej republike, Anglicku, Slovensku a Walesu. Vyd. První. Praha : Tomos a.s., 2016. 52 pp. ISBN 978-80-905748-5-4.


more

 

SUCHÝ, Jaroslav.
Spring Sonnet. Poetry in eMotion, 2016.


more

 

HULEŠOVÁ, Martina.
Srovnatelnost verzí didaktického testu v maturitní zkoušce z cizího jazyka: přehledová studie. Brno : MUNI Press, 2016.


more

 

SYSLOVÁ, Zora.
Strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí. 2016.


more

 

JAŠKOVÁ, Jana.
Subjective perceptions of ESP (English for Specific Purposes) university teachers’ professional beginnings: Quantitative research into pedagogical content knowledge. Journal of Language and Cultural Education, Slovakia. ISSN 1339-4045, 2016, vol. 4, no. 1, pp. 121-140.


more

 

ŽIŽKOVÁ, Hana.
Substantivizace adjektiv jako problém strojové analýzy češtiny. 2016.


more

 

ČERVENKA, Karel.
Sud, který nemá dno? Potřeby dětí s poruchami chování očima výchovných profesionálů. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 150 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-8138-3.


more

 

ŽALOUDÍKOVÁ, Iva - HRUBÁ, Drahoslava.
Školní preventivní program na podporu zdravého životního stylu; Normální je nekouřit po deseti letech. Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 0323-0449, 2016, vol. 140, no. 3, pp. 22-30.


more

 

ZÍTKOVÁ, Jitka.
Šrámková, Jana, Pošivač, Filip: Kuba Tuba Tatubahn. iLiteratura, 2016.


more

 

CÁSKOVÁ, Kateřina.
Tacitní znalosti vzniklé ze sdílení mezi cvičnou učitelkou a studentkou učitelství. 2016.


more

 

MAREŠ, Jan - LUKAS, Josef.
Tacitní znalosti začínajících vyučujících. Mezi hledáním svatého grálu a objevováním kola. 2016.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 219 records, displayed 151 - 180