Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 298

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 4Letter M, page 4Letter N, page 5Letter O, page 5Letter P, page 6Letter Q, page 7Letter R, page 7Letter S, page 8Letter T, page 9Letter U, page 9Letter V, page 9Letter W, page 10Letter X, page 10Letter Y, page 10Letter Z, page 10
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Next pageLast page
found: 298 records, displayed 151 - 180

 

KROČA, David.
Otázka tzv. zakázané literatury pro děti a mládež. 2016.


more

 

ADAM, Martin.
Päivi Pietilä, Katalin Doró and Renata Pípalová (eds): Lexical Issues in L2 Writing (Review). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 3 pp. Discourse and Interaction 9/1.


more

 

KLAPKO, Dušan - HAVLŮJOVÁ, Hana - INDROVÁ, Martina - CHARVÁTOVÁ, Kateřina - HUDEC, Petr - JORDÁNOVÁ, Květa - HAVRLANT, Petr - NEPRAŠOVÁ, Eva - SVOBODOVÁ, Anna - REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Naděžda - WIZOVSKÁ, Dagmar - WIZOVSKÝ, Tomáš.
Památky nás baví 1. Objevujeme kulturní dědictví s předškoláky a žáky 1. stupně základních škol. 2016.


more

 

KLAPKO, Dušan - HAVLŮJOVÁ, Hana - INDROVÁ, Martina - CHARVÁTOVÁ, Kateřina - HAVRLANT, Petr - HUDEC, Petr - SVOBODOVÁ, Anna - JORDÁNOVÁ, Květa - NEPRAŠOVÁ, Eva - REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Naděžda - WIZOVSKÁ, Dagmar - WIZOVSKÝ, Tomáš.
Památky nás baví 2. Předáváme péči o kulturní dědictví žákům 2. stupně základních škol a středoškolákům. 2016.


more

 

KLAPKO, Dušan - HAVLŮJOVÁ, Hana - INDROVÁ, Martina - CHARVÁTOVÁ, Kateřina - HUDEC, Petr - HAVRLANT, Petr - JORDÁNOVÁ, Květa - NEPRAŠOVÁ, Eva - REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Naděžda - SVOBODOVÁ, Anna - WIZOVSKÁ, Dagmar - WIZOVSKÝ, Tomáš.
Památky nás baví 3. Potenciál kulturního dědictví pro vysokoškolské a další vzdělávání pedagogů. 2016.


more

 

KLAPKO, Dušan - HAVLŮJOVÁ, Hana - INDROVÁ, Martina - CHARVÁTOVÁ, Kateřina - HUDEC, Petr - HAVRLANT, Petr - JORDÁNOVÁ, Květa - NEPRAŠOVÁ, Eva - REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Naděžda - SVOBODA, Petr - SVOBODOVÁ, Anna - WIZOVSKÁ, Dagmar - WIZOVSKÝ, Tomáš.
Památky nás baví 4. Kulturní dědictví jako příležitost pro učení všech generací. 2016.


more

 

KLAPKO, Dušan - HAVLŮJOVÁ, Hana - INDROVÁ, Martina - CHARVÁTOVÁ, Kateřina - HUDEC, Petr - HAVRLANT, Petr - JORDÁNOVÁ, Květa - NEPRAŠOVÁ, Eva - REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Naděžda - SVOBODOVÁ, Anna - WIZOVSKÁ, Dagmar - WIZOVSKÝ, Tomáš - SVOBODA, Petr.
Památky nás baví 5. Objevujeme kulturní dědictví bez bariér. 2016.


more

 

KROČA, David.
Paradoxy válečné paraboly. Performativita Mahlerova Mlýna. In Performativita válek a konfliktů. 1. vyd. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře, ISBN 978-80-88069-15-7, pp. 169-175.


more

 

FROSTOVÁ, Jana.
Péče o hlasovou kondici jako součást činnosti sbormistra. 2016. CZE, Brno. 20.2.2016 - 20.2.2016, National Activity.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona - KRUJUKOVOVA, Larisa.
Perceptivnost ključevych chudožestvennych obrazov v poezii jevropejskich i russkich simvolistov. In Hľadanie ekvivalentností VII. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Vyd. 1. Prešov : Filozofická fakulta prešovskej univerzity Prešov 2015, 2016. ISBN 978-80-555-1430-7, pp. 211-429. 12.11.2015, Filozofická fakulta prešovskej univerzity Prešov.


more

 

JASIČOVÁ, Silvie.
Petite Mort. Nepřekonatelný Jiří Kylián, jeho tanečníci a pokračovatelé. mestohudby.cz, 2016.


more

 

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana - KELLNER, Pavel - KOMENDA, Martin - ŠVANCARA, Jan - SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka.
Pilotní projekt aplikace zážitkové výchovy ke zdravému životnímu stylu. Medicina sportiva Bohemica & Slovaca, Praha, Česká společnost tělovýchovného lékařství. ISSN 1210-5481, 2016, vol. 25, no. 2, pp. 65-76.


more

 

VRBAS, Jaroslav - MÁČKOVÁ, Lenka.
PLANTOGRAPHY OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL - COMPARING OF PLANTOGRAMS. In 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life". Vyd. 1. Masaryk univerzity : Masaryk univerzity, 2016. ISBN 978-80-210-8129-1, pp. 448-455. 18.11.2015, Brno.


more

 

PAWERA, Lukáš - SLÁDEK, Petr.
Plazmatická úprava povrchu materiálů ve školní laboratoři. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 20. : Nakladatelství P3K s.r.o., 2016. ISBN 978-80-87343-58-6, pp. 188 - 193. 2015, Praha.


more

 

SVOJANOVSKÝ, Petr.
Podpora reflexe praxe studentů učitelství perspektivou jejich vzdělavatelů. 2016.


more

 

ŠIMČÍKOVÁ, Kateřina - VIKTORIN, Jan.
Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 2016.


more

 

PAUČOVÁ, Lenka.
Poetologické paralely v osude „hrdinov svojej doby“. 1. vyd. Brno : 2016.


more

 

ZEISEK, Adam - ŠIMÁKOVÁ, Marie.
Poetry in eMotion Handbook. Bc. Daniel Lawrence Schneiter. Brno : powerprint, Praha, 2016. 35 pp. ISBN 978-80-87994-62-7.


more

 

BARTONIČKA, Tomáš - BLAŽEK, Ján - ŘEHÁK, Zdeněk - ZUKAL, Jan.
Pohyby při nízkých tělesných teplotách u netopýrů. 2016. ISBN 978-80-87189-20-7.


more

 

ANDRÁŠIK, Tomáš.
Positive classroom atmosphere and communicative language skills through theatre improvisation. 2016.


more

 

TUŠKOVÁ, Jana Marie - ŽIŽKOVÁ, Hana.
Postoje českých žen k přechylování příjmení. 2016.


more

 

KORÁBOVÁ, Iva - MASOPUSTOVÁ, Zuzana.
Posttraumatická stresová porucha po porodu. Česká gynekologie, Mladá fronta a.s. ISSN 1210-7832, 2016, vol. 81, no. 1, pp. 14-19.


more

 

FIALOVÁ, Michaela.
Potenciální rizika moderních technologií a jejich prevence v mateřské škole. Řízení školy: Speciál pro mateřské školy, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-8679, 2016, vol. 3/13, no. 3/2016, pp. 14-16.


more

 

ČERVENKA, Karel.
Potřeby dětí s poruchou chování očima výchovných profesionálů. 2016.


more

 

TŮMA, František.
Používání mateřštiny ve výuce cizího jazyka: co (ne)ukazuje výzkum. Cizí jazyky, Univerzita Karlova. ISSN 1210-0811, 2016, vol. 59, no. 2, pp. 3-12.


more

 

VÁLKOVÁ, Jana - OBROVSKÁ, Lucie - ONDRŮJOVÁ, Zuzana.
Poziční dokument k nerovnému odměňování žen a mužů v České republice. Brno : 2016. 36 pp.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana.
Poznámky k užití literárního textu ve výuce konverzace středně pokročilých. In Metody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Praha : UJOP UK, 2016. ISBN 978-80-87238-12-7, p. 191 – 195. 21.6.2016, Poděbrady.


more

 

book coverSVOBODOVÁ, Hana.
Poznámky ke stratifikaci českého jazyka. In Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku LŠSS. Brno : Kabinet českého jazyka a literatury FF MU Brno, 2016. ISBN 978-80-210-8207-6, pp. 217-225.


more

 

ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina.
Pracovní kompetence učitelů v pěstitelských pracích. 2016.


more

 

SHMIDT, Victoria.
Prava cheloveka i gendernoye ravenstvo. 2016.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Next pageLast page
found: 298 records, displayed 151 - 180