Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 282

Alphabetical list of 30 titles starting from: 201

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 4Letter M, page 4Letter N, page 5Letter O, page 5Letter P, page 5Letter Q, page 7Letter R, page 7Letter S, page 7Letter T, page 8Letter U, page 9Letter V, page 9Letter W, page 9Letter X, page 9Letter Y, page 10Letter Z, page 10
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Next pageLast page
found: 282 records, displayed 201 - 230

 

BERÁNEK, Jaroslav.
Řešení zajímavých matematických úloh jako prostředek motivace. In XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Vyd. 1. Brno : Univerzita Obrany, 2015. ISBN 978-80-7231-995-4, nestránkováno-9 pp. 28.5.2015, Brno.


more

 

CÁSKOVÁ, Kateřina.
Sdílení tacitních znalostí mezi studenty učitelství a jejich vzdělavateli v průběhu pedagogické praxe. 2015.


more

 

NOVÁKOVÁ, Eva.
Sebehodnocení žáků primární školy. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, Ružomberok, Univerzitas Catholica Ružomberok, Slovakia. ISSN 1336-2232, 2015, vol. XIV/14, no. 2, pp. 160-164.


more

 

JAKEŠOVÁ, Jitka - KALENDA, Jan.
Self-regulated learning: Critical-realistic conceptualization. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015, vol. 171, 178–189-12 pp.


more

 

JAKEŠOVÁ, Jitka.
Self-regulation and academic self-efficacy of Czech university students. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015, vol. 174, 1117–1123-7 pp.


more

 

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana.
Setkání doktorů s doktorandy. 2015. CZE, Místodržitelský palác Moravská galerie. 13.3.2015 - 13.3.2015, National Activity.


more

 

JANKO, Tomáš.
Seznámení s kvalitami německých učebnic zeměpisu Terra. Brno : Masarykova univerzita, 2015.


more

 

ADAM, Martin.
Shaping Information: Transitive Structures as Means of Expression of Existence/Appearance. 2015.


more

 

book coverADAM, Martin.
Shaping Information: Transitive Structures as Means of Expression of Existence/Appearance (Book of Abstracts). 2015. ISBN 978-80-210-7690-7.


more

 

KLÍMOVÁ, Zuzana.
Shaping the Text, Shaping the Mind: Wilson Harris’s Employment of Creative Imagination as a Technique to Recreate Perception. 2015.


more

 

KLÍMOVÁ, Zuzana.
Shaping the Text, Shaping the Mind: Wilson Harris’s Employment of Creative Imagination as a Technique to Recreate Perception. 2015.


more

 

CÁSKOVÁ, Kateřina.
Sharing tacit knowledge of students with their training teacher. 2015.


more

 

TRNA, Josef.
Simple experiments in the formation of science concepts in primary science education. In IMCIC'15 - ICSIT 2015, The 6th International Multi-Conference on Complexity, Informatics, and Cybernetics - The 6th International Conference on Society, and Information Technologies, Proceedings, Volume II. Orlando, USA : International Institute of Informatics and Systemics, 2015. ISBN 978-1-941763-17-9, pp. 127-130. 10.3.2015, Orlando, Florida.


more

 

KOLÁŘOVÁ, Ivana.
Slovesa odvozená od adverbií jako periferie slovotvorného systému (na materiálu Českého národního korpusu). Časopis pro moderní filologii, Praha, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova. ISSN 2336-6591, 2015, vol. 97, no. 2, pp. 179-189.


more

 

JASIČOVÁ, Silvie.
Snění Jiřího Thýna v brněnské Fait Gallery. Kulturissimo/ Kulturní portál s přehledem - hudba, výtavy, divadlo, film, 2015.


more

 

PIPEKOVÁ, Jarmila - VÍTKOVÁ, Marie - BARTOŇOVÁ, Miroslava - PANČOCHA, Karel - SLEPIČKOVÁ, Lenka - ŘEHULKA, Evžen - VAĎUROVÁ, Helena.
Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 217 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-7726-3.


more

 

PIPEKOVÁ, Jarmila - VÍTKOVÁ, Marie - BARTOŇOVÁ, Miroslava - PANČOCHA, Karel - SLEPIČKOVÁ, Lenka - ŘEHULKA, Evžen - VAĎUROVÁ, Helena.
Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 217 pp. ISBN 978-80-210-7726-3.


more

 

FIALOVÁ, Ilona.
Speciální pedagogika jako obor výchovy a vzdělávání osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním. 2015.


more

 

book coverBERÁNEK, Jaroslav.
Spirály v matematice. 2015. ISBN 978-80-210-7869-7.


more

 

BERÁNEK, Jaroslav.
Spirály v matematice. 2015.


more

 

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana.
Spirituální aspekty grafického a akustického projevu. 2015.


more

 

JANKO, Tomáš.
Srovnávací analýza typů nonverbálních prvků v současných českých a německých učebnicích školní geografie. Pedagogická orientace, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-4669, 2015, vol. 25, no. 2, pp. 225-248.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Stokrát Rudolf Křesťan. Vyd. 1. Praha : MAFRA, a. s., 2015. 1 p.


more

 

SVOBODOVÁ, Jindřiška - NOVOTNÝ, Jan.
Student’s Skills and Knowledge of the Universe. 2015.


more

 

SVOBODOVÁ, Jindřiška - NOVOTNÝ, Jan.
Student’s Skills and Knowledge of the Universe. 2015.


more

 

RYCHNOVSKÝ, Boris.
Studují nadaní a talentovaní studenti v biologii i na Pedagogické fakultě MU?. In Sborn. statí z X. roč. konfer EDUCO na téma: Desetiletí výzkumu ve vzdělávání a další perspektivy v rámci přípravy učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. Vyd. 1. Brno : Inst. vzděl.a porad. ČZU v Praze, 2015. ISBN 978-80-263-0902-4, pp. 87-92. 2015, Tatranská Štrba - Vysoké Tatry.


more

 

MAREŠ, Jan.
Subjektivní koncepce některých psychometrických charakteristik dotazníků a testů u studentů PedF MU. 2015.


more

 

MALY, Susan.
Svět je krásné místo. 2015.


more

 

VÁLEK, Jan.
Svět zvuků. Vyd. 2. MU, 2015.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Sympozium o Otokaru Březinovi. Český jazyk a literatura, Praha, SPN – pedagogické nakladatelství, a. s. ISSN 0009-0786, 2015, vol. 65, no. 3, pp. 148-149.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Next pageLast page
found: 282 records, displayed 201 - 230