Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 314

Alphabetical list of 30 titles starting from: 201

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 3Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 4Letter K, page 4Letter L, page 4Letter M, page 5Letter N, page 6Letter O, page 6Letter P, page 6Letter Q, page 8Letter R, page 8Letter S, page 8Letter T, page 9Letter U, page 10Letter V, page 10Letter W, page 10Letter X, page 11Letter Y, page 11Letter Z, page 11
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|Next pageLast page
found: 314 records, displayed 201 - 230

 

SYSLOVÁ, Zora.
Profesní portfolio. 2015. CZE, JMK Brno. 19.3.2015 - 19.3.2015, National Activity.


more

 

KUBĚNOVÁ, Gabriela - CÍDLOVÁ, Hana.
Program Mathseeds a jeho využití k motivaci předškolních dětí. 2015.


more

 

book coverCÍDLOVÁ, Hana.
Program Mathseeds a jeho využití k motivaci předškolních dětí. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.


more

 

KŘEPELA, Pavel.
Projekty zabawek w środowisku czeskiej awantgardy pierwszej polowy XX wieku. In Dziedzictwo awantgardy a edukacja artystyczna - pomiedzy dzielem, zdarzeniem i doświadczeniem. Vyd. 1. Krakow : Wydawnictwo naukowe Unywersytetu pedagogicznego, Kraków, 2015. ISBN 978-83-7271-901-0, pp. 128-145. 2012, Kraków.


more

 

KROČA, David.
Proměny českého absurdního dramatu. 2015.


more

 

SKÁCELOVÁ, Dana - SLÁDEK, Petr - SŤAHEL, Pavel - PAWERA, Lukáš - HANIČINEC, Martin - MEISCHNER, Jürgen - ČERNÁK, Mirko.
Properties of atmospheric pressure plasma oxidized layers on silicon wafers. Open Chemistry, De Gruyter, Germany. ISSN 2391-5420, 2015, vol. 13, no. 1, pp. 376-381.


more

 

book coverSLÁDEK, Petr - VÁLEK, Jan - KREJČÍ, Jan.
Prostojové učení jako výuková metoda pro generaci Z. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.


more

 

HALA, Petr.
Provedení skladby Spotted Owl pro sólovou trubku. 2015.


more

 

NOVOTNÝ, Jan.
přednáška pro výroční schůzi JČMF 100 let OTR. 2015. http://www.jcmf.cz/.


more

 

SYSLOVÁ, Zora - KRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
Přehled aktivit projektu. 2015.


more

 

VRUBEL, Martin.
Přehledové studie I: úvod a tvorba studie ze zahraničních zdrojů. 2015. CZE, Pedagogická fakulta MU. .


more

 

HYTYCH, Roman - ČERMÁK, Ivo - ŘIHÁČEK, Tomáš.
Případová studie jako vědecká cesta k poznání. 2015.


more

 

VOJTOVÁ, Věra.
Přípravné třídy pro inkluzi dětí v riziku. 2015.


more

 

BANĎOUCHOVÁ, Hana - BARTONIČKA, Tomáš - BERKOVÁ, Hana - BRICHTA, Jiří - ČERNÝ, Jan - KOVÁČOVÁ, V. - KOLAŘÍK, Miroslav - KÖLLNER, B. - KULICH, P. - MARTÍNKOVÁ, Natália - ŘEHÁK, Zdeněk - TURNER, Gregory - ZUKAL, Jan - PIKULA, Jiří.
Pseudogymnoascus destructans: Evidence of Virulent Skin Invasion for Bats Under Natural Conditions, Europe. Transboundary and Emerging Diseases, Great Britain. ISSN 1865-1682, 2015, vol. 62, no. 2015, pp. 1-5.


more

 

JONÁŠOVÁ, Daniela - VRBAS, Jaroslav.
Psychomotorika. 2015.


more

 

book coverSYSLOVÁ, Zora - CHALOUPKOVÁ, Lucie.
Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 77 pp. ISBN 978-80-210-7885-7.


more

 

book coverSYSLOVÁ, Zora.
Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. Výuková videa. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7885-7.


more

 

BUDÍNOVÁ, Irena.
Reálná čísla ve školské matematice. Učitel matematiky, Jednota českých matematiků a fyziků. ISSN 1210-9037, 2015, vol. 23, no. 2, pp. 105-120.


more

 

KOLÁŘOVÁ, Ivana.
Recenzní posudek stati. Praha - Hradec Králové : ÚJČ AV ČR, v.v.i. - Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2015. 2 pp. Korpus - gramatika - axiologie.


more

 

VACULÍK, Jaroslav.
Repatriacija češskich i slovackich vojennoplennych iz Rossii v načale 1920-ch gg. Slavjanskij sbornik, Saratov, Russia. ISSN 0207-2467, 2015, vol. 13, no. 1, pp. 26-33.


more

 

TRNA, Josef - TRNOVÁ, Eva - KREJČÍ, Jan.
Revival of demonstration experiments in development of problem solving as the key competency. 2015.


more

 

TRNA, Josef - TRNOVÁ, Eva.
Revival of demonstration experiments in science education. In ICEMST2015, International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, Proceeding Book. Konya : Necmettin Erbakan University, Faculty Of Education Konya (TURKEY), 2015. ISBN 978-605-61434-4-1, pp. 62-70. 23.4.2015, Antalya, Turkey.


more

 

MALY, Susan.
Rituálně. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění, Praha, Společnost časopisu Ateliér. ISSN 1210-5236, 2015, vol. 28, no. 13, p. 12.


more

 

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana - KAMENICKÝ, Petr.
Rituálně. 2015. CZE, Galerie Ars, Veselá ul., Brno. 26.5.2015 - 26.6.2015, National Activity.


more

 

HORSKÁ, Eliška - LACINOVÁ, Lenka.
Rozvodové postoje mladých dospělých: Souvislost s rodičovským konfliktem, kooperací a vztahem k otci. Československá psychologie, Academia. ISSN 0009-062X, 2015, vol. 59, no. 2, pp. 105 - 114.


more

 

SYSLOVÁ, Zora - DOBROVOLNÁ, Alexandra - GRŮZOVÁ, Lucie - HAVRDOVÁ, Egle - CHALOUPKOVÁ, Lucie - KOSTRUB, Dušan - KRATOCHVÍLOVÁ, Jana - NAJVAROVÁ, Veronika - PARMOVÁ, Libuše.
Rozvoj profesních a mentorských dovedností učitelů mateřských škol. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 130 pp. ISBN 978-80-210-7881-9.


more

 

MATĚJKOVÁ, Michaela.
Rozvoj sociálních dovedností u dětí s poruchou chování prostřednictvím artefiletiky. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-10-8, 5 pp. 25.5.2015, Hradec Králové.


more

 

LNĚNIČKA, Libor.
Ruská sůl nad zlato. Asociace Brontosaura, Svitavy, 2015.


more

 

BERÁNEK, Jaroslav.
Řešení zajímavých matematických úloh jako prostředek motivace. In XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Vyd. 1. Brno : Univerzita Obrany, 2015. ISBN 978-80-7231-995-4, nestránkováno-9 pp. 28.5.2015, Brno.


more

 

BERÁNEK, Jaroslav.
Řešení zajímavých matematických úloh jako prostředek motivace. 2015.


more

 
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|Next pageLast page
found: 314 records, displayed 201 - 230