Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 598

Alphabetical list of 30 titles starting from: 201

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 4Letter F, page 5Letter G, page 6Letter H, page 6Letter CH, page 6Letter I, page 7Letter J, page 7Letter K, page 8Letter L, page 9Letter M, page 9Letter N, page 11Letter O, page 11Letter P, page 12Letter Q, page 14Letter R, page 14Letter S, page 16Letter T, page 18Letter U, page 19Letter V, page 19Letter W, page 20Letter X, page 20Letter Y, page 20Letter Z, page 20
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|...|Next pageLast page
found: 598 records, displayed 201 - 230

 

PRAVDOVÁ, Blanka.
Jak pojímají výuku studenti 2. ročníku pedagogické fakulty. 2015.


more

 

SYSLOVÁ, Zora.
Jak připravit učitele jako reflektivního praktika?. 2015. ISBN 978-80-7509-321-9.


more

 

SYSLOVÁ, Zora.
Jak připravit učitele jako reflektivního praktika?. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Křtiny : Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-287-8, pp. 499-508. 15.9.2015, Křtiny.


more

 

SYSLOVÁ, Zora - HORNÁČKOVÁ, Vladimíra - KOCIÁN, Jaroslav - PARMOVÁ, Libuše - POLÁKOVÁ, Hana - PROKŮPKOVÁ, Danuše - PUŠKINOVÁ, Monika - SEDLÁČKOVÁ, Hana - SVOBODOVÁ, Eva - ŠMOLDASOVÁ, Taťána - ŠTĚPÁNKOVÁ, Lucie.
Jak úspěšně řídit mateřskou školu. Vyd. 2., doplněné a aktualizované. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 344 pp. 373.2/.3 Předškolní a primární výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7478-859-8.


more

 

ŠUBRTOVÁ, Milena.
Jakou řečí mluví básník?. 2015.


more

 

ŽIŽKOVÁ, Hana.
Jaký/jakýkoli a který/kterýkoli. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 1 p.


more

 

KOHOUTEK, Rudolf.
Jaroslav Foglar a česká pedagogika a psychologie. 2015.


more

 

ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina.
Jasnost, strukturovanost a soudržnost jako aspekt kvality výuky v biologii. 2015.


more

 

BOROVSKÁ, Hana.
Jazyková kultura dříve a dnes. 2015.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona.
Jazykovoje oformlenije perceptivnych obrazov v poezii serebrjanogo veka. 2015.


more

 

VOGEL, Radek.
Je správné používat vazbu "you and I" v předmětu? A co naopak, zájmennou frázi "you and me " v podmětu?. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2015. 1 p.


more

 

ŠKAŘUPOVÁ, Kateřina.
Jednání jako droga. In Online závislosti. Vyd. 1. Praha : Grada, 2015. Psyché, ISBN 978-80-247-5311-9, pp. 21-38.


more

 

KROČA, David.
Jeviště plné života: stále a vytrvale. 1. vyd. Uherské Hradiště : Slovácké divadlo, 2015. 1 p. Almanach k 70. výročí založení divadla.


more

 

MALY, Susan.
Jiří Valoch – Slova. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění, Praha, Společnost časopisu Ateliér. ISSN 1210-5236, 2015, vol. 28, no. 18–19, p. 1, 5.


more

 

ŠRÁMEK, Rudolf.
K aktualizaci výkladů o nářečích v současné školní výuce. In Žena - růže - píseň - řeč. Vyd. 1. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7290-831-8, pp. 73-84. 2015, Praha.


more

 

KROČA, David.
K interpretaci české meziválečné dramatiky. 2015.


more

 

VACULÍK, Jaroslav.
K průběhu opce pro československé státní občanství na Podkarpatské Rusi po roce 1945. In Podkarpatska Rus v roky Drugoji svitovoji vijny. Užgorod : Vydavnyctvo Šark, 2015. ISBN 978-617-7132-34-8, pp. 276-283.


more

 

ČEŠKOVÁ, Tereza - KNECHT, Petr.
Kam se vytratil problém? Srovnání vybraných charakteristik problémových úloh na 1. a 2. stupni ZŠ. 2015.


more

 

KOLEJKA, Jaromír.
Kamské Předuralí - sůl nad zlato. Země a cesty, Brno, Zeměpisné sdružení. ISSN 1214-083X, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 6-10.


more

 

KOHOUTEK, Rudolf.
Kariérové poradenství a John Lewis Holland. 2015.


more

 

BAKEŠOVÁ, Václava.
Kateřina Sedláčková: Proměny v díle Michela Butora (recenze). 2015.


more

 

JASIČOVÁ, Silvie.
Kateřina Šedá a „její“ Bedřichovice nad Temží. Kulturissimo/ Kulturní portál s přehledem - hudba, výtavy, divadlo, film, 2015.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona - MORAVEC, Pavel.
Katolictví a pravoslaví - shody a rozdíly. 2015.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona - MORAVEC, Pavel.
Katolictví a pravoslaví. V čem se lišíme a co máme společného. 2015.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona - MORAVEC, Pavel.
Katolictví a pravoslaví. V čem se lišíme a co máme společného. 2015.


more

 

ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana.
Když se algoritmy stanou pojistným mechanismem. Český jazyk a literatura, Nakladatelství učebnic Fortuna. ISSN 0009-0786, 2015, vol. 65, no. 1, pp. 31-38.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Když se dva perou.. Český jazyk a literatura, Praha, SPN - pedagogické nakladatelství, a. s. ISSN 0009-0786, 2015, vol. 65, no. 4, pp. 207-208.


more

 

BERESNEVIČIÚTE NOSALOVA, Halina.
Keliautojas, užsienietis, emigrantas: migracija ir socialine menininko karjera XIX a. Brno ir Vilniaus periodineje spaudoje. Oikos. Lietuviu migracijos ir diasporos studijos, Kaunas, VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS, Letuviu išeivijos institutas, Lithuania. ISSN 1822-5152, 2015, vol. 18/2014, no. 2, pp. 23-44.


more

 

book cover BINEK, Jan - ŠERÝ, Ondřej - SVOBODOVÁ, Hana - SZCZYRBA, Zdeněk.
Klasifikace zmenšujících se měst v České republice. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 231-237. 2015, Hustopeče.


more

 

MAREŠ, Jan.
Klima školy: Možnosti diagnostiky a cílené intervence. 2015.


more

 
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|...|Next pageLast page
found: 598 records, displayed 201 - 230