Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 367

Alphabetical list of 30 titles starting from: 201

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 3Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 5Letter K, page 5Letter L, page 5Letter M, page 6Letter N, page 7Letter O, page 7Letter P, page 7Letter Q, page 9Letter R, page 9Letter S, page 10Letter T, page 11Letter U, page 12Letter V, page 12Letter W, page 12Letter X, page 12Letter Y, page 13Letter Z, page 13
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|...|Next pageLast page
found: 367 records, displayed 201 - 230

 

book coverSTUCHLÍKOVÁ, Iva - JANÍK, Tomáš - SLAVÍK, Jan - PÍŠOVÁ, Michaela - BENEŠ, Zdeněk - ČTRNÁCTOVÁ, Hana - DVOŘÁK, Leoš - HNÍK, Ondřej - PAPÁČEK, Miroslav - ŘEZNÍČKOVÁ, Dana - STANĚK, Antonín - ŠMEJKALOVÁ, Martina - VANÍČEK, Jiří - VONDROVÁ, Naďa.
Oborové didaktiky: bilance a perspektivy. In Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 2, ISBN 978-80-210-7769-0, pp. 423-453.


more

 

book coverSTUCHLÍKOVÁ, Iva - JANÍK, Tomáš - BENEŠ, Zdeněk - BÍLEK, Martin - BRÜCKNEROVÁ, Karla - ČERNOCHOVÁ, Miroslava - ČÍŽKOVÁ, Věra - ČTRNÁCTOVÁ, Hana - DVOŘÁK, Leoš - DYTRTOVÁ, Kateřina - GRACOVÁ, Blažena - HNÍK, Ondřej - KEKULE, Martina - KOSTKOVÁ, Klára - KUBIATKO, Milan - NEDĚLKA, Michal - NOVOTNÁ, Jarmila - PAPÁČEK, Miroslav - PETR, Jan - PÍŠOVÁ, Michaela - ŘEZNÍČKOVÁ, Dana - SLAVÍK, Jan - STANĚK, Antonín - ŠMEJKALOVÁ, Martina - TICHÁ, Marie - VALENTA, Josef - VANÍČEK, Jiří - VONDROVÁ, Naďa - ZÁVODSKÁ, Radka - ŽÁK, Vojtěch.
Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. 1. elektronické vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 468 pp. ISBN 978-80-210-7884-0.


more

 

book coverSTUCHLÍKOVÁ, Iva - JANÍK, Tomáš - BENEŠ, Zdeněk - BÍLEK, Martin - BRÜCKNEROVÁ, Karla - ČERNOCHOVÁ, Miroslava - ČÍŽKOVÁ, Věra - ČTRNÁCTOVÁ, Hana - DVOŘÁK, Leoš - DYTRTOVÁ, Kateřina - GRACOVÁ, Blažena - HNÍK, Ondřej - KEKULE, Martina - KOSTKOVÁ, Klára - KUBIATKO, Milan - NEDĚLKA, Michal - NOVOTNÁ, Jarmila - PAPÁČEK, Miroslav - PETR, Jan - PÍŠOVÁ, Michaela - ŘEZNÍČKOVÁ, Dana - SLAVÍK, Jan - STANĚK, Antonín - ŠMEJKALOVÁ, Martina - TICHÁ, Marie - VALENTA, Josef - VANÍČEK, Jiří - VONDROVÁ, Naďa - ZÁVODSKÁ, Radka - ŽÁK, Vojtěch.
Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 465 pp. ISBN 978-80-210-7769-0.


more

 

GRENAROVÁ, Renée.
Ocenivanije staršeklassnikov s specifičeskimi obrazovatelnymi narušenijami v obučeniji russkomu jazyku kak vtoromu inostrannomu. Educational Alternatives, European Union, Info Invest LTD., Bulgaria. ISSN 1313-2571, 2015, vol. 2015, no. Volume 11/Part 3, pp. 12-23.


more

 

KOLÁŘOVÁ, Ivana.
Odraz každodenního vztahu člověka k živočichům v tvoření sloves od jejich názvů. In Doś?wiadczanie codzienności w jezyku i w literaturze czeskiej. Poznań : UAM, 2015. pp. 292-307.


more

 

ADAM, Martin.
On some textual aspects of FSP: dynamic semantic tracks in action. Verbum (Perspective fonctionnelle de la phrase: du Cercle linguistique de Prague a la Linguistique textuelle), Nancy, France, Université de Nancy, France. ISSN 0182-5887, 2015, vol. XXXV/2013, no. 1-2, pp. 41-58.


more

 

JEMELKA, Petr.
Oponentský posudek k inauguračnímu řízení doc.T. Hauera, Dr. Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2015.


more

 

KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - VLK, Robert.
Orthoptera (Insecta) of the Hády hill near Brno: results of faunistic survey after 35 years. Folia faunistica Slovaca, Bratislava, Faunima, Slovakia. ISSN 1335-7522, 2015, vol. 20, no. 1, pp. 57-62.


more

 

KROČA, David.
Performativita dramatu Zdeňka Mahlera Mlýn. 2015.


more

 

CÍDLOVÁ, Hana.
Peru a Bolivie v obrázcích. 2015.


more

 

CÍDLOVÁ, Hana.
Peru a Bolivie v obrázcích. 2015. 4 pp.


more

 

ČEPLOVÁ, Natálie - LOSOSOVÁ, Zdeňka - ZELENÝ, David - CHYTRÝ, Milan - DANIHELKA, Jiří - FAJMON, Karel - LÁNÍKOVÁ, Deana - PREISLEROVÁ, Zdenka - ŘEHOŘEK, Vladimír - TICHÝ, Lubomír.
Phylogenetic diversity of central-European urban plant communities: effects of alien species and habitat types. Preslia, Česká botanická společnost. ISSN 0032-7786, 2015, vol. 87, no. 1, pp. 1-16.


more

 

book coverBINKA, Bohuslav - JEMELKA, Petr.
Počátky českého a slovenského environmentalismu – vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 86 pp. ISBN 978-80-210-7762-1.


more

 

VAŇUROVÁ, Milena - BLAŽKOVÁ, Růžena - BUDÍNOVÁ, Irena - DURNOVÁ, Helena.
Podpora matematických talentů. 2015.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona.
Poetičeskaja realizacija ocenočnych kategorij Krasota, Dobro, Istina v poetičeskom tvorčestve V.S.Solovjova. In Revitalizace hodnot: Umění a literatura II. Brno : Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015. ISBN 978-80-263-0909-3, pp. 341-348. 2.9.2015, Filozofická fakulta MU Brno.


more

 

ŠUBRTOVÁ, Milena.
Pohádky ze staré krabice. 2015.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Polemika Ferdinanda Peroutky s Vladislavem Vančurou. Vyd. První. Praha : Společnost bratří Čapků, 2015. 1 p.


more

 

FIALOVÁ, Michaela.
Poruchy chování a emocí u dětí předškolního věku. Řízení školy: Speciál pro mateřské školy, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-8679, 2015, vol. 6/2015, no. 3/2015, pp. 15-17.


more

 

FIALOVÁ, Michaela.
Poruchy chování a emocí u dětí předškolního věku. Řízení školy: Speciál pro mateřské školy, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-8679, 2015, vol. 4/2015, no. 2/2015, pp. 15-16.


more

 

KOLÁŘOVÁ, Ivana.
Posouzení statí do časopisu Stylistyka (Opole, Polsko). Opole : Unywersytet Opolski, 2015.


more

 

KOLEJKA, Jaromír.
Post-industrial landscape: its identification, typology and value. 2015. ISBN 978-80-89325-27-6.


more

 

TUŠKOVÁ, Jana Marie.
Postupy a metody kritického myšlení - prostředek rozvoje čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka. Komenský, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 0323-0449, 2015, vol. 139, no. 33, pp. 42-48.


more

 

NOVÁK, Svatopluk.
Potřebuje SATESO ředitele?. Vyd. 1. Šlapanice : Město Šlapanice, 2015. Šlapanický zpravodaj 2/2015.


more

 

VODOVÁ, Libuše.
Poznávání dřevin v zimním stavu - v rámci kurzu "Dendrologické vycházky". 2015. CZE, Brno. 14.2.2015 - 14.2.2015, National Activity.


more

 

KUBĚNOVÁ, Gabriela - CÍDLOVÁ, Hana.
Pracujeme s grafy stejným způsobem?. 2015.


more

 

book coverCÍDLOVÁ, Hana - KUBĚNOVÁ, Gabriela.
Pracujeme s grafy stejným způsobem?. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.


more

 

ŠÍP, Radim - SEDLÁKOVÁ, Markéta - CÁSKOVÁ, Kateřina - ŠIMŮNKOVÁ, Barbora.
Pragmatism and Education in the Visegrad Countries: History and Vista. 2015. CZE, Brno. 7.5.2015 - 9.5.2015, European Activity.


more

 

BRABCOVÁ, Blažena.
Praktická cvičení k učivu o řasách. 2015. CZE, Katedra biologie PdF MU. 25.4.2015 - 25.4.2015, National Activity.


more

 

NOVÁKOVÁ, Eva.
Prediction and self-evaluation as a part of the process of soving non-standard mathematical tasks. 2015.


more

 

GAŽOVÁ, Kateřina.
Prekoncepty a miskoncepty z fyziologie rostlin aneb jak to vidí učitelé přírodopisu. 2015.


more

 
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|...|Next pageLast page
found: 367 records, displayed 201 - 230