Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 623

Alphabetical list of 30 titles starting from: 201

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 4Letter F, page 5Letter G, page 6Letter H, page 6Letter CH, page 7Letter I, page 7Letter J, page 8Letter K, page 8Letter L, page 9Letter M, page 10Letter N, page 11Letter O, page 12Letter P, page 13Letter Q, page 15Letter R, page 15Letter S, page 16Letter T, page 18Letter U, page 19Letter V, page 20Letter W, page 21Letter X, page 21Letter Y, page 21Letter Z, page 21
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|...|Next pageLast page
found: 623 records, displayed 201 - 230

 

TRNA, Josef - TRNOVÁ, Eva.
Implementation of fostering giftedness in science teacher training. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, Ankara, Turecko, Gazi Universitesi, Turkey. ISSN 1309-6249, 2015, vol. 6, no. 3, pp. 18-26.


more

 

ANDRÁŠIK, Tomáš.
Impro(wise) to Improve - Theatre Improvisation in English Classroom. 2015.


more

 

ANDRÁŠIK, Tomáš.
IMPROve your English: Improvizace v angličtině, angličtina v improvizaci. 2015. Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FNuSA. 10.4.2015 - 12.4.2015, National Activity.


more

 

ANDRÁŠIK, Tomáš - VRTALOVÁ, Hana - BRUSH, Stephanie - VENCLÍK, Lukáš.
IMPROve your English: Intenzivní výcvik angličtiny improvizačními metodami. 2015. Arnoštov č. 13, Pecka 507 82. 16.1.2015 - 18.1.2015, National Activity.


more

 

book coverBARTOŇOVÁ, Miroslava - VÍTKOVÁ, Marie - VRUBEL, Martin.
Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. Překlad Petr Kovařík. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 161 pp. ISBN 978-80-210-7152-0.


more

 

KREJČOVÁ, Věra - KARGEROVÁ, Jana - SYSLOVÁ, Zora.
Individualizace v mateřské škole. Vyd. První. Praha : Portál, 2015. 184 pp. ISBN 978-80-262-0812-9.


more

 

HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena.
Interactive syllabus for the subject A2BK_Fonetika a fonologie A. 2015.


more

 

MORAVEC, Josef - PEŠKOVÁ, Karolína.
Investigating pupils‘ acceptance of electronic textbooks: Adaptation of a research instrument based on the Technology Acceptance Model. 2015.


more

 

MORAVEC, Josef - PEŠKOVÁ, Karolína.
Investigating pupils‘ acceptance of electronic textbooks: Adaptation of a research instrument based on the Technology Acceptance Model. 2015.


more

 

PECINA, Pavel.
Inženýrská pedagogika, vybrané kapitoly - výuková opora. Brno : PdF MU, 2015. 60 pp.


more

 

VOKURKA, Jan - BUCHALOVÁ, Eva - POŽÁROVÁ, Lucie - BLAHUTKOVÁ, Marie - GÖPFERT, Eduard - FASSMANN, Antonín - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Is collagen matrix suitable as a carrier in periodontal regeneration?. 2015.


more

 

PRAVDOVÁ, Blanka.
Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 220 pp. ISBN 978-80-210-8030-0.


more

 

PRAVDOVÁ, Blanka.
Jak pojímají výuku studenti 2. ročníku pedagogické fakulty. 2015.


more

 

SYSLOVÁ, Zora.
Jak připravit učitele jako reflektivního praktika?. 2015. ISBN 978-80-7509-321-9.


more

 

SYSLOVÁ, Zora.
Jak připravit učitele jako reflektivního praktika?. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Křtiny : Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-287-8, pp. 499-508. 15.9.2015, Křtiny.


more

 

SYSLOVÁ, Zora - HORNÁČKOVÁ, Vladimíra - KOCIÁN, Jaroslav - PARMOVÁ, Libuše - POLÁKOVÁ, Hana - PROKŮPKOVÁ, Danuše - PUŠKINOVÁ, Monika - SEDLÁČKOVÁ, Hana - SVOBODOVÁ, Eva - ŠMOLDASOVÁ, Taťána - ŠTĚPÁNKOVÁ, Lucie.
Jak úspěšně řídit mateřskou školu. Vyd. 2., doplněné a aktualizované. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 344 pp. 373.2/.3 Předškolní a primární výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7478-859-8.


more

 

ŠUBRTOVÁ, Milena.
Jakou řečí mluví básník?. 2015.


more

 

ŽIŽKOVÁ, Hana.
Jaký/jakýkoli a který/kterýkoli. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 1 p.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Jan Mukařovský. Host, Brno, Společnost přátel vydávání časopisu Host. ISSN 1211-9938, 2015, vol. 31, no. 9, pp. 82-83.


more

 

KOHOUTEK, Rudolf.
Jaroslav Foglar a česká pedagogika a psychologie. 2015.


more

 

ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina.
Jasnost, strukturovanost a soudržnost jako aspekt kvality výuky v biologii. 2015.


more

 

BOROVSKÁ, Hana.
Jazyková kultura dříve a dnes. 2015.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona.
Jazykovoje oformlenije perceptivnych obrazov v poezii serebrjanogo veka. 2015.


more

 

VOGEL, Radek.
Je správné používat vazbu "you and I" v předmětu? A co naopak, zájmennou frázi "you and me " v podmětu?. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2015. 1 p.


more

 

ŠKAŘUPOVÁ, Kateřina.
Jednání jako droga. In Online závislosti. Vyd. 1. Praha : Grada, 2015. Psyché, ISBN 978-80-247-5311-9, pp. 21-38.


more

 

KROČA, David.
Jeviště plné života: stále a vytrvale. 1. vyd. Uherské Hradiště : Slovácké divadlo, 2015. 1 p. Almanach k 70. výročí založení divadla.


more

 

MALY, Susan.
Jiří Valoch – Slova. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění, Praha, Společnost časopisu Ateliér. ISSN 1210-5236, 2015, vol. 28, no. 18–19, p. 1, 5.


more

 

ŠRÁMEK, Rudolf.
K aktualizaci výkladů o nářečích v současné školní výuce. In Žena - růže - píseň - řeč. Vyd. 1. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7290-831-8, pp. 73-84. 2015, Praha.


more

 

KROČA, David.
K interpretaci české meziválečné dramatiky. 2015.


more

 

VACULÍK, Jaroslav.
K průběhu opce pro československé státní občanství na Podkarpatské Rusi po roce 1945. In Podkarpatska Rus v roky Drugoji svitovoji vijny. Užgorod : Vydavnyctvo Šark, 2015. ISBN 978-617-7132-34-8, pp. 276-283.


more

 
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|...|Next pageLast page
found: 623 records, displayed 201 - 230