Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 175

Alphabetical list of 30 titles starting from: 146

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 3Letter N, page 3Letter O, page 3Letter P, page 3Letter Q, page 4Letter R, page 5Letter S, page 5Letter T, page 5Letter U, page 6Letter V, page 6Letter W, page 6Letter X, page 6Letter Y, page 6Letter Z, page 6
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 175 records, displayed 146 - 175

 

MILÉŘ, Tomáš - PAWERA, Lukáš.
Testování slunečních vařičů. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 20 - Sborník z konference. Vyd. 1. Praha : 2016. ISBN 978-80-87343-58-6, p. 178-183. 28.8.2015, Praha.


more

 

SHMIDT, Victoria - SOLOMATINA, Irina.
THE ATTITUDE OF FEMINIST ACTIVISTS TO DOMESTIC VIOLENCE: STRANGE CASE OF EPISTEMIC INJUSTICE IN CONTEMPORARY BELARUS. In Investigating Gender-Based Violence. London : Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2016. Neuveden, ISBN 978-0-85490-167-8, pp. 130-167.


more

 

SHMIDT, Victoria.
The education for disabled children during the first decades after the WWII in Czechoslovakia: in the game of big-time politics. 2016.


more

 

JANČAŘÍKOVÁ, Renata.
The English newspaper: Past and present. 2016.


more

 

SVOBODOVÁ, Jindřiška - NOVOTNÝ, Jan.
The Role of Creative Thinking in Science Education. In Education and Social Sciences 2016 Venice. Venice : World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index 112, 2016, 2016. pp. 1156 - 1159. 11.4.2016, Venice.


more

 

SVOBODOVÁ, Jindřiška - NOVOTNÝ, Jan.
The Role of Creative Thinking in Science Education. 2016.


more

 

BAJNAROVÁ, Marie.
Thesis Research Questions Focused on Artistic Activities of Adolescents with Behavioural Disorders in Juvenile Detention Centres. 2016.


more

 

BAJNAROVÁ, Marie.
Thesis Research Questions Focused on Artistic Activities of Adolescents with Behavioural Disorders in Juvenile Detention Centres. 2016.


more

 

book coverKOVÁŘ, Petr - KOVÁŘOVÁ, Marta - NAVRÁTIL, Ondřej - NAVRÁTILOVÁ GARGULÁKOVÁ, Magda.
To bych zvládl taky : umění moderny v komiksech. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8187-1.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Toulky Jana Laciny. Vyd. 1. Brno : ZO ČSOP Veronica, 2016. 1 p.


more

 

BENDOVÁ, Alena.
Třídní učitel v sociálních vztazích se svými žáky: případová studie. Pedagogická orientace. ISSN 1805-9511, 2016, vol. 26, no. 2, pp. 00-00.


more

 

KLÍMA, Bohuslav.
Velkomoravský Znojem - třicet roků archeologických výzkumů staroslovanského centrálního hradiště. 2016.


more

 

POTŮČKOVÁ, Tereza.
Verso - virtuální vzdělávací prostředí. 2016.


more

 

PETRŮ, Michaela - CÍDLOVÁ, Hana.
Vliv využití kvízů, rébusů, hádanek apod. na výsledky výchovně-vzdělávacího procesu v chemii. In 11. Mezinárodní seminář studentů doktorského studia oboru Didaktika chemie. Sborník příspěvků. Vyd. první. Praha : Nakladatelství P3K s.r.o., 2016. ISBN 978-80-87343-59-3, pp. 99-104. 16.11.2015, Praha.


more

 

JANKO, Tomáš - PEŠKOVÁ, Karolína - SPURNÁ, Michaela - KNECHT, Petr.
Vnímání kurikulárních změn učiteli po deseti letech od implementace reformy: tvorba a pilotáž výzkumného nástroje. 2016.


more

 

VÁLEK, Jan - SLÁDEK, Petr.
Vrtule a drony. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 20. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství P3K s.r.o., 2016. ISBN 978-80-87343-58-6, pp. 259-264. 28.8.2015, Praha.


more

 

SOCHOR, Pavel.
Výtvarná tvorba jako nástroj vzdělávání u osob s postižením. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, . ISSN 1804-526X, 2016, vol. 6, no. 1, pp. 56-69.


more

 

BAJNAROVÁ, Marie.
VYUŽITÍ ARTETERAPIE U MLADISTVÝCH S NAŘÍZENOU ÚSTAVNÍ VÝCHOVOU. In Mezinárodní vědecká konference oblasti pedagogiky a psychologie. Hradec Králové: Magnanimitas : 2016. ISBN 978-80-87952-14-6, pp. 241-249.


more

 

KOPEČNÝ, Petr.
Využití náhradní komunikace v pobytových zařízeních sociálních služeb. 2016.


more

 

KUČEROVÁ, Judita.
Workshop mezinárodního projektu Musik kreativ+. 2016. CZE, Brno. 7.2.2016 - 13.2.2016, European Activity.


more

 

JANČOVÁ, Martina - ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina.
XIII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tématikou. 2016. PdF MU. 10.2.2016 - 10.2.2016, National Activity.


more

 

LOLLOK, Marek.
Zaostřeno na herce (v Komorní scéně Aréna). Praha : Občanské sdružení Svět a divadlo, 2016. 10 pp.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - DURNA, Radek.
Zeměpisná olympiáda 2015/2016 - krajské kolo, kategorie A–D. Vyd. Brno. Pedagogická fakulta MU : 2016.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana.
Zeměpisná olympiáda 2015/2016 - okresní kolo, kategorie D. 2016.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona.
Zvukovyje obrazy v poetičeskich tekstach V.S.Solovjova. 2016.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 175 records, displayed 146 - 175