Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 295

Alphabetical list of 30 titles starting from: 201

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 4Letter M, page 4Letter N, page 5Letter O, page 5Letter P, page 5Letter Q, page 7Letter R, page 7Letter S, page 8Letter T, page 8Letter U, page 9Letter V, page 9Letter W, page 10Letter X, page 10Letter Y, page 10Letter Z, page 10
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Next pageLast page
found: 295 records, displayed 201 - 230

 

SUCHÝ, Jaroslav.
Questions. 2016.


more

 

MUŽÍK, Vladislav - LUPAČ, Michal.
Realizace kurikula tělesné výchovy v oblasti vědomostí. 2016.


more

 

POUČOVÁ, Marcela.
Recenze Ollivier, Mikael: E-den. Vyd. První. Česká republika : iLiteratura.cz, 2016.


more

 

JANČOVÁ, Martina.
Recenze v odborném periodiku na článek: "An Investigation of Dental Health in Migration Period: A Case Study from Prague-Zličín, Czech Republic. Interdisciplinaria Archaeologica Natural Sciences in Archaeology, 2016.


more

 

POUČOVÁ, Marcela.
Recenze Zatloukal, Jan: L’exil de Jan Čep; Un écrivain tchèque en France. Vyd. První. Praha : Institut pro studium literatury, 2016. Echa. Fórum pro literární vědu.


more

 

JEMELKA, Petr.
recenzní posudek monografie Kuře, J., Petrů, M., Filosofie medicíny v českých zemích. Kroměříž : Triton, 2016.


more

 

PAUČOVÁ, Lenka.
Recepce Dostojevského románu Zločin a trest v české a slovenské meziválečné literatuře. Poetologické paralely. In Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech. 1. vyd. Brno : Jan Sojnek - Galium, 2016. Neuveden, ISBN 978-80-906183-3-6, pp. 135-142.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana.
Regionale Beharrungsphänomene am Beispiel der Tschechisch-deutschen Kontaktzone um die Stadt Broumov (Braunau). 2016.


more

 

HROZKOVÁ, Ivana - RANDALL, Ailsa Marion.
Relax versus have a rest. Komenský : časopis pro učitele základní školy, Brno, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. ISSN 0323-0449, 2016, vol. 140, no. 03, p. 65-65.


more

 

ŠINDELKOVÁ, Monika - PLUCKOVÁ, Irena.
Rešerše odborné literatury týkající se prekonceptů jako východiska k problematice miskonceptů. In 11. Mezinárodní seminář studentů doktorského studia oboru Didaktika chemie. Sborník příspěvků. Vyd. první. Praha : Nakladatelství P3K s.r.o., 2016. ISBN 978-80-87343-59-3, pp. 116-119. 16.11.2015, Praha.


more

 

SPURNÁ, Michaela - VLČKOVÁ, Kateřina.
SEME - série metodologických workshopů pro doktorandy 2016. 2016. CZE, PdF MU. 14.1.2016 - 11.2.2016.


more

 

HRČOVÁ, Jana.
Senzorická integrácia a podpora rečových funkcií. 2016.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana.
Setkání skupiny C.A.L.M.A.Z. propojující výuku zeměpisu a tělocviku v Dánsku. Praha : Česká geografická společnost, 2016. 35/1.


more

 

DOHNALOVÁ, Šárka.
Shakespeare in the Language Classroom. 2016.


more

 

PŘIBYLOVÁ, Irena.
Slave Narratives and Literary Accounts of the Civil War: Frederick Douglass ans Ambrose Bierce. 2016.


more

 

HROZKOVÁ, Ivana - RANDALL, Ailsa Marion.
Sloveso wish aneb Jak si přát v angličtině. Komenský, Masarykova univerzita. ISSN 0323-0449, 2016, vol. 140, no. 04, p. 62-62.


more

 

UVÁČIKOVÁ, Andrea.
S-medium, výstava serigrafií Mezinárodního serigrafického sympozia ISSO v Bratislavě. 2016.


more

 

HRČOVÁ, Jana.
Snoezelen - multisenzorické prostredie - jeho potenciál pre zdravotníctvo a rehabilitáciu. 2016.


more

 

SUCHÝ, Jaroslav.
Snow. 2016.


more

 

ŘEHÁK, Pavel - TADDEI, Valentina.
Solutions of half-linear differential equations in the classes Gamma and Pi. Differential and Integral Equations, USA. ISSN 0893-4983, 2016, vol. 29, no. 7-8, pp. 683-714.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Současnost literatury, literární vědy a kritiky. Vyd. 1. Praha : SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 2016. 2 pp.


more

 

MALY, Susan.
Specifika mezioborového dialogu v galerijní edukaci. 2016.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Spera a ti druzí. Vyd. 1. Praha : Litmedia, a. s., 2016. 1 p.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana.
Spezifika der Slawisierung ehemals überwiegend deutschsprachiger Gebiete in Ostmitteleuropa. 2016.


more

 

SOKOLOVA, Anastasia.
Správná ruská výslovnost pro studenty středních škol. 2016.


more

 

HAVRDOVÁ, Egle - SYSLOVÁ, Zora - HUTCHINGS, Judy - WILLIAMS, Elin.
Sprievodca osvedčenými metodami inkluzivného vzdelávania v Českej republike, Anglicku, Slovensku a Walesu. Vyd. První. Praha : Tomos a.s., 2016. 52 pp. ISBN 978-80-905748-5-4.


more

 

SUCHÝ, Jaroslav.
Spring Sonnet. Poetry in eMotion, 2016.


more

 

HULEŠOVÁ, Martina.
Srovnatelnost verzí didaktického testu v maturitní zkoušce z cizího jazyka: přehledová studie. Brno : MUNI Press, 2016.


more

 

SYSLOVÁ, Zora.
Strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí. 2016.


more

 

GAŽOVÁ, Kateřina.
Student’s misconceptions about photosynthesis and plant respiration by pupils of 9th grade of lower secondary school. 2016.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Next pageLast page
found: 295 records, displayed 201 - 230