Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 359

Alphabetical list of 30 titles starting from: 201

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 3Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 4Letter K, page 4Letter L, page 5Letter M, page 5Letter N, page 6Letter O, page 6Letter P, page 7Letter Q, page 8Letter R, page 9Letter S, page 9Letter T, page 10Letter U, page 11Letter V, page 11Letter W, page 12Letter X, page 12Letter Y, page 12Letter Z, page 12
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|Next pageLast page
found: 359 records, displayed 201 - 230

 

PAUČOVÁ, Lenka.
Poetologické paralely v osude „hrdinov svojej doby“. 1. vyd. Brno : 2016.


more

 

ZEISEK, Adam - ŠIMÁKOVÁ, Marie.
Poetry in eMotion Handbook. Bc. Daniel Lawrence Schneiter. Brno : powerprint, Praha, 2016. 35 pp. ISBN 978-80-87994-62-7.


more

 

BARTONIČKA, Tomáš - BLAŽEK, Ján - ŘEHÁK, Zdeněk - ZUKAL, Jan.
Pohyby při nízkých tělesných teplotách u netopýrů. 2016. ISBN 978-80-87189-20-7.


more

 

ŠMEJKALOVÁ, Kateřina.
Pomoc obětem trestných činů. In Sborník příspěvků : V. ročník mezinárodní konference Lidská práva v proměnách času. Vyd. 1. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. ISBN 978-80-7394-583-1, pp. 76-82. 25.11.2015, České Budějovice.


more

 

ANDRÁŠIK, Tomáš.
Positive classroom atmosphere and communicative language skills through theatre improvisation. 2016.


more

 

TUŠKOVÁ, Jana Marie - ŽIŽKOVÁ, Hana.
Postoje českých žen k přechylování příjmení. 2016.


more

 

KORÁBOVÁ, Iva - MASOPUSTOVÁ, Zuzana.
Posttraumatická stresová porucha po porodu. Česká gynekologie, Mladá fronta a.s. ISSN 1210-7832, 2016, vol. 81, no. 1, pp. 14-19.


more

 

FIALOVÁ, Michaela.
Potenciální rizika moderních technologií a jejich prevence v mateřské škole. Řízení školy: Speciál pro mateřské školy, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-8679, 2016, vol. 3/13, no. 3/2016, pp. 14-16.


more

 

ČERVENKA, Karel.
Potřeby dětí s poruchou chování očima výchovných profesionálů. 2016.


more

 

TŮMA, František.
Používání mateřštiny ve výuce cizího jazyka: co (ne)ukazuje výzkum. Cizí jazyky, Univerzita Karlova. ISSN 1210-0811, 2016, vol. 59, no. 2, pp. 3-12.


more

 

VÁLKOVÁ, Jana - OBROVSKÁ, Lucie - ONDRŮJOVÁ, Zuzana.
Poziční dokument k nerovnému odměňování žen a mužů v České republice. Brno : 2016. 36 pp.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana.
Poznámky k užití literárního textu ve výuce konverzace středně pokročilých. In Metody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Praha : UJOP UK, 2016. ISBN 978-80-87238-12-7, p. 191 – 195. 21.6.2016, Poděbrady.


more

 

book coverSVOBODOVÁ, Hana.
Poznámky ke stratifikaci českého jazyka. In Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku LŠSS. Brno : Kabinet českého jazyka a literatury FF MU Brno, 2016. ISBN 978-80-210-8207-6, pp. 217-225.


more

 

TŮMA, František.
Práce se záznamem a transkriptem v konverzační analýze. 2016.


more

 

ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina.
Pracovní kompetence učitelů v pěstitelských pracích. 2016.


more

 

SHMIDT, Victoria.
Prava cheloveka i gendernoye ravenstvo. 2016.


more

 

TRNA, Josef - TRNOVÁ, Eva.
Pre-service teacher experience with inquiry-based science education. In INTED2016 Proceedings.10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain : IATED Academy, 2016. ISBN 978-84-608-5617-7, pp. 6375-6381. 7.3.2016, Valencia, Spain.


more

 

KOMENDA, Martin - MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana - KELLNER, Pavel - ŠVANCARA, Jan - SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka.
Prevention awareness: the way towards a healthy lifestyle. MEFANET Journal, Brno, Facta Medica. ISSN 1805-9163, 2016, vol. 4, no. 1, pp. 10-18.


more

 

SHMIDT, Victoria.
Privjazannost' v dejstvii: psihologicheskaja teoretizacija svjazi rebenka i materi v (post)socialisticheskoj Chehii. Laboratorium, Russia. ISSN 2078-1938, 2016, vol. 2016, no. 1, pp. 58-81.


more

 

KROČA, David.
Problematika klasifikace literárních druhů a literárních žánrů. 2016.


more

 

LOJDOVÁ, Kateřina.
Proč žáci vyrušují?. Praha : Život bez závislostí, 2016. 2 pp. Prevence.


more

 

FUCHS, Eduard - CHVALINA, Jan - KOPEČEK, Oldřich - ŠLAPAL, Josef.
Prof. RNDr. Miroslav Novotný, DrSc. (11. 5. 1922 - 9.4. 2015). Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Praha, Jednota českých matematiků a fyziků. ISSN 0032-2423, 2016, vol. 61, no. 1, pp. 77-79.


more

 

MÁROVÁ, Ivana.
Profesní orientace a předprofesní příprava žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - komparace vybraných faktorů v prostředí českých a švédských škol. 2016.


more

 

ŠEĎOVÁ, Klára - ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana.
Professional development for dialogic teaching: presentation & discussion. 7. 7. 2016, Faculty of Education, University of Cambridge. 2016.


more

 

ŠTĚPAŘOVÁ, Ema.
Program Domácí učitel, Aktivní doučování, Asistentská praxe, Doučování dětí ze soc. znev. prostředí. 2016.


more

 

ŽALOUDÍKOVÁ, Iva.
Program školní prevence rizikového chování pro děti 7-11 let zaměřený na nekouření. Prevence, Praha, Občanské sdružení život bez závislostí. ISSN 1214-8717, 2016, vol. 13, no. 6, pp. 8-9.


more

 

ŠINDELKOVÁ, Monika - PLUCKOVÁ, Irena - MÁLKOVÁ, Alžběta.
Projektová výuka nebo integrovaná tematická výuka?. In Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7290-864-6, pp. 148-153. Praha.


more

 

SYSLOVÁ, Zora - KUCHAŘ, Filip - SCHENKOVÁ, Hana - STRAKATÁ, Miroslava - ŠTĚPÁNKOVÁ, Lucie.
Proměna mateřské školy v učící se organizaci. Vyd. První. Praha : Wolters Kluwer, a. s., 2016. 128 pp. neuvedeno. ISBN 978-80-7552-113-2.


more

 

HAVELKOVÁ, Hana.
Promoting creativity and entrepreneurship by means of music, performance and cultural cooperation. 2016.


more

 

PRŮCHA, Jan - BURKOVIČOVÁ, Radmila - DOPITA, Miroslav - POLONCYOVÁ, Jana - SYSLOVÁ, Zora.
Předškolní dítě a svět vzdělávání. Přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků. Vyd. První. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 256 pp. neuvedeno. ISBN 978-80-7552-323-5.


more

 
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|Next pageLast page
found: 359 records, displayed 201 - 230