Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 132

Alphabetical list of 30 titles starting from: 103

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 3Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 4Letter T, page 4Letter U, page 4Letter V, page 4Letter W, page 5Letter X, page 5Letter Y, page 5Letter Z, page 5
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 132 records, displayed 103 - 132

 

ČERVENKA, Karel.
Sud, který nemá dno? Potřeby dětí s poruchami chování očima výchovných profesionálů. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 150 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-8138-3.


more

 

CÁSKOVÁ, Kateřina.
Tacitní znalosti vzniklé ze sdílení mezi cvičnou učitelkou a studentkou učitelství. 2016.


more

 

MAREŠ, Jan - LUKAS, Josef.
Tacitní znalosti začínajících vyučujících. Mezi hledáním svatého grálu a objevováním kola. 2016.


more

 

HROZKOVÁ, Ivana.
Teaching pronunciation to young learners. 2016.


more

 

POTŮČKOVÁ, Tereza.
Teoretická východiska pro použití mobilních zařízení ve výuce. In Počítač ve škole 2016 – sborník příspěvků. Nové Město na Moravě : Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Nové Město na Moravě, 2016, 2016. ISBN 978-80-905765-6-8. 2016, Nové Město na Moravě.


more

 

MILÉŘ, Tomáš - PAWERA, Lukáš.
Testování slunečních vařičů. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 20 - Sborník z konference. Vyd. 1. Praha : 2016. ISBN 978-80-87343-58-6, p. 178-183. 28.8.2015, Praha.


more

 

SHMIDT, Victoria.
The education for disabled children during the first decades after the WWII in Czechoslovakia: in the game of big-time politics. 2016.


more

 

JANČAŘÍKOVÁ, Renata.
The English newspaper: Past and present. 2016.


more

 

SVOBODOVÁ, Jindřiška - NOVOTNÝ, Jan.
The Role of Creative Thinking in Science Education. In Education and Social Sciences 2016 Venice. Venice : World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index 112, 2016, 2016. pp. 1156 - 1159. 11.4.2016, Venice.


more

 

SVOBODOVÁ, Jindřiška - NOVOTNÝ, Jan.
The Role of Creative Thinking in Science Education. 2016.


more

 

BAJNAROVÁ, Marie.
Thesis Research Questions Focused on Artistic Activities of Adolescents with Behavioural Disorders in Juvenile Detention Centres. 2016.


more

 

BAJNAROVÁ, Marie.
Thesis Research Questions Focused on Artistic Activities of Adolescents with Behavioural Disorders in Juvenile Detention Centres. 2016.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Toulky Jana Laciny. Vyd. 1. Brno : ZO ČSOP Veronica, 2016. 1 p.


more

 

book coverPŘIBYLOVÁ, Irena.
True Confessions: Canadian Literature for Young Readers after 2001. In Variations on Community: The Canadian Space. Variations sur la Communauté: l´espace canadien. Vyd. První. Brno : Masaryk University, 2016. ISBN 978-80-210-6404-1, pp. 275-280. 2013, Bratislava. Povinný výtisk nebyl včas v Národní knihovně, proto je záznam zpožděný.


more

 

BENDOVÁ, Alena.
Třídní učitel v sociálních vztazích se svými žáky: případová studie. Pedagogická orientace. ISSN 1805-9511, 2016, vol. 26, no. 2, pp. 00-00.


more

 

KLÍMA, Bohuslav.
Velkomoravský Znojem - třicet roků archeologických výzkumů staroslovanského centrálního hradiště. 2016.


more

 

POTŮČKOVÁ, Tereza.
Verso - virtuální vzdělávací prostředí. 2016.


more

 

PETRŮ, Michaela - CÍDLOVÁ, Hana.
Vliv využití kvízů, rébusů, hádanek apod. na výsledky výchovně-vzdělávacího procesu v chemii. In 11. Mezinárodní seminář studentů doktorského studia oboru Didaktika chemie. Sborník příspěvků. Vyd. první. Praha : Nakladatelství P3K s.r.o., 2016. ISBN 978-80-87343-59-3, pp. 99-104. 16.11.2015, Praha.


more

 

JANKO, Tomáš - PEŠKOVÁ, Karolína - SPURNÁ, Michaela - KNECHT, Petr.
Vnímání kurikulárních změn učiteli po deseti letech od implementace reformy: tvorba a pilotáž výzkumného nástroje. 2016.


more

 

VÁLEK, Jan - SLÁDEK, Petr.
Vrtule a drony. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 20. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství P3K s.r.o., 2016. ISBN 978-80-87343-58-6, pp. 259-264. 28.8.2015, Praha.


more

 

KOPEČNÝ, Petr.
Využití náhradní komunikace v pobytových zařízeních sociálních služeb. 2016.


more

 

KUČEROVÁ, Judita.
Workshop mezinárodního projektu Musik kreativ+. 2016. CZE, Brno. 7.2.2016 - 13.2.2016, European Activity.


more

 

JANČOVÁ, Martina - ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina.
XIII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tématikou. 2016. PdF MU. 10.2.2016 - 10.2.2016, National Activity.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - DURNA, Radek.
Zeměpisná olympiáda 2015/2016 - krajské kolo, kategorie A–D. Vyd. Brno. Pedagogická fakulta MU : 2016.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana.
Zeměpisná olympiáda 2015/2016 - okresní kolo, kategorie D. 2016.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona.
Zvukovyje obrazy v poetičeskich tekstach V.S.Solovjova. 2016.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 132 records, displayed 103 - 132