Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 807

Alphabetical list of 30 titles starting from: 201

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 5Letter F, page 5Letter G, page 6Letter H, page 6Letter CH, page 7Letter I, page 7Letter J, page 8Letter K, page 9Letter L, page 10Letter M, page 11Letter N, page 12Letter O, page 13Letter P, page 14Letter Q, page 17Letter R, page 17Letter S, page 19Letter T, page 22Letter U, page 23Letter V, page 23Letter W, page 26Letter X, page 27Letter Y, page 27Letter Z, page 27
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|...|Next pageLast page
found: 807 records, displayed 201 - 230

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona.
Idějnyje predposylki jazykovogo oformlenija obrazov krasoty v proizvedenijach russkich i češskich simvolistov. In Rossica Olomucensia LIII. Vyd. 1. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4077-4, pp. 99-103. 4.9.2013, Olomouc.


more

 

VÁLEK, Jan - KREJČÍ, Jan - SLÁDEK, Petr.
Implementace multiplatformní mobilní aplikace do výuky odborných předmětů. In SCHOLA 2014 INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ – TRENDY V ODBOROVEJ DIDAKTIKE. Vyd. 1. Dubnica nad Váhom : Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2014. ISBN 978-80-89732-15-9, pp. 559-568. Dubnica nad Váhom.


more

 

REISSMANNOVÁ, Jitka.
Implementace problematiky metabolického syndromu do předmětu Výchova ke zdraví. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Brno, Wydawn. Medicina Sportiva. ISSN 1210-5481, 2014, vol. 23No.3, no. 3, pp. 175-177.


more

 

REISSMANNOVÁ, Jitka.
Implementace problematiky metabolického syndromu do předmětu Výchova ke zdraví. 2014.


more

 

TRNOVÁ, Eva - TRNA, Josef.
Implementation of creativity in science teacher training. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, Ankara, Turecko, Gazi Universitesi, Turkey. ISSN 1309-6249, 2014, vol. 5, no. 3, pp. 54-63.


more

 

ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana.
Inclusive Education in the Czech Republic. 2014.


more

 

HAVEL, Jiří - KRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
Inclusive Primary Schools in the Czech Republic and Teachers Competencies. In Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Conference Proceedings, Volume III, Education and Educational Research. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2014. ISBN 978-619-7105-24-7, pp. 399-403. 2014, Albena.


more

 

HAVEL, Jiří - KRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
Inclusive Primary Schools in the Czech Republic and Teachers Competencies. 2014.


more

 

JANÍKOVÁ, Věra.
Individuální mnohojazyčnost a její psycholingvistické aspekty se zřetelem k osvojování jazyků. XLinguae European Scientific Language Journal, Nitra, Filozofická fakulta UKF, Slovakia. ISSN 1337-8384, 2014, vol. 7, no. 1, pp. 29-45.


more

 

KNOTOVÁ, Dana.
Informace o sjezdu polských sociálních pedagogů. Sociální pedagogika/Social education, Zlín, Univerzita Tomáše Bati. ISSN 1805-8825, 2014, vol.  2, no.  1, pp. 122-125.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Informační systémy ve vzdělávání: od technologických k antropologickým a sociálním aspektům. In INFORUM 2014: 20. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha : Albertina icome Praha, 2014. 15 pp. 2014, Praha.


more

 

NOVOTNÝ, Jan - SVOBODOVÁ, Jindřiška - JURMANOVÁ, Jana.
Informal Teaching of Special Theory of Relativity. In The International Conference on Physics Education Active learning – in a changing world of new technologies Conference Proceedings. Vyd. 1. Prague : Charles University in Prague, MATFYZPRESS publisher, 2014. ISBN 978-80-7378-266-5, pp. 607-612. 2013, Praha.


more

 

PEŠKOVÁ, Karolína.
Inhaltsanalyse der landeskundlichen Visualisierungen in DaF-Lehrwerken. In Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung. Vyd. 1. Bad Heilbrunn : Verlag Julius Klinkhardt, 2014. Beiträge zur historischen und systematischen Schulbuchforschung, ISBN 978-3-7815-1991-6, pp. 241-253.


more

 

VRUBEL, Martin - PANČOCHA, Karel.
Inkluze v interdisciplinárním pohledu - metodologické pojetí. 2014. CZE, Starý Jičín. 31.10.2014 - 2.11.2014, National Activity.


more

 

book coverBARTOŇOVÁ, Miroslava.
Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 224 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-6560-4.


more

 

OPATŘILOVÁ, Dagmar.
Inkluzivní vzdělávání v České republice. 2014.


more

 

PRAVDOVÁ, Blanka.
Inovace pedagogických praxí na PdF MU v Brně. 2014.


more

 

ČTRNÁCTOVÁ, Hana - BAYEROVÁ, Anna - CÍDLOVÁ, Hana - TRNOVÁ, Eva.
Inquiry Based Chemistry Education - Assumptions and Applications. In Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-415-1, pp. 23-32. 2014, Hradec Králové.


more

 

SHMIDT, Victoria - BAILEY, Jo Daugherty.
Institutionalisation of children in the Czech Rep: a case of path dependency. Journal of sociology and social welfare, USA, Western Michigan University, USA. ISSN 0191-5096, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 53-75.


more

 

VLČEK, Petr - TRÁVNÍČEK, Marek - HOFMANN, Eduard.
Integration between PE and Geography – Czech perspective. 2014.


more

 

HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena.
Interactive syllabus for the subject Intonation in Focus 2014. 2014.


more

 

MAREŠ, Jan - LUKAS, Josef.
Interakce učitele se třídou jako příběh sdílených bází moci: zkušenosti s převodem dotazníku TPUS pro žáky do českého prostředí. 2014.


more

 

IZAVČUK, Jaroslav.
Intercultural Discourse on Some Semantic-pragmatic Aspects of Political Correctness. 2014.


more

 

book coverZERZOVÁ, Jana.
Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 246 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 27. ISBN 978-80-210-6824-7.


more

 

UMEMURA, Tomotaka - LACINOVÁ, Lenka - MACEK, Petr.
Is Emerging Adults’ Attachment Preference for the Romantic Partner Transferred From Their Attachment Preferences for Their Mother, Father, and Friends?. Emerging Adulthood, USA. ISSN 2167-6984, 2014, vol. 2, no. OnlineFirst, pp. 1 - 15.


more

 

ČEPLOVÁ, Natálie - LOSOSOVÁ, Zdeňka - KALUSOVÁ, Veronika.
Is the proportion of alien species in man-made habitats influenced by city size?. 2014.


more

 

VOJTOVÁ, Věra.
IT ve službách speciálních vzdělávacích potřeb. 2014. CZE, Česká společnost dyslexie, Brno. 16.9.2014 - 17.9.2014, European Activity.


more

 

ŠUBRTOVÁ, Milena.
Ivana B. Engelmaierová: Srdcový erb (recenze). Vyd. 1. Praha : iLiteratura.cz, 2014.


more

 

CÍDLOVÁ, Hana.
Jak mohou studenti napomoci při tvorbě odpovědníků. 2014.


more

 

CÍDLOVÁ, Hana.
Jak mohou studenti napomoci při tvorbě odpovědníků. 2014.


more

 
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|...|Next pageLast page
found: 807 records, displayed 201 - 230