Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 224

Alphabetical list of 30 titles starting from: 201

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 3Letter M, page 3Letter N, page 4Letter O, page 4Letter P, page 4Letter Q, page 6Letter R, page 6Letter S, page 6Letter T, page 7Letter U, page 7Letter V, page 7Letter W, page 8Letter X, page 8Letter Y, page 8Letter Z, page 8
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 224 records, displayed 201 - 224

 

POTŮČKOVÁ, Tereza.
Verso - virtuální vzdělávací prostředí. 2016.


more

 

PETRŮ, Michaela - CÍDLOVÁ, Hana.
Vliv využití kvízů, rébusů, hádanek apod. na výsledky výchovně-vzdělávacího procesu v chemii. In 11. Mezinárodní seminář studentů doktorského studia oboru Didaktika chemie. Sborník příspěvků. Vyd. první. Praha : Nakladatelství P3K s.r.o., 2016. ISBN 978-80-87343-59-3, pp. 99-104. 16.11.2015, Praha.


more

 

JANKO, Tomáš - PEŠKOVÁ, Karolína - SPURNÁ, Michaela - KNECHT, Petr.
Vnímání kurikulárních změn učiteli po deseti letech od implementace reformy: tvorba a pilotáž výzkumného nástroje. 2016.


more

 

VÁLEK, Jan - SLÁDEK, Petr.
Vrtule a drony. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 20. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství P3K s.r.o., 2016. ISBN 978-80-87343-58-6, pp. 259-264. 28.8.2015, Praha.


more

 

book coverOŠLEJŠKOVÁ, Hana - VÍTKOVÁ, Marie.
Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 3. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 310 pp. ISBN 978-80-210-6673-1.


more

 

UVÁČIKOVÁ, Andrea - OLIŠ, Štefan.
Výstava serigrigrafií študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne (Suš-Tn). 2016. Barbar Trenčín. 3.6.2016 - 30.6.2016.


more

 

UVÁČIKOVÁ, Andrea.
Výstava výtvarníkov Dubnice nad Váhom. 2016.


more

 

SOCHOR, Pavel.
Výtvarná tvorba jako nástroj vzdělávání u osob s postižením. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, . ISSN 1804-526X, 2016, vol. 6, no. 1, pp. 56-69.


more

 

BAJNAROVÁ, Marie.
VYUŽITÍ ARTETERAPIE U MLADISTVÝCH S NAŘÍZENOU ÚSTAVNÍ VÝCHOVOU. In Mezinárodní vědecká konference oblasti pedagogiky a psychologie. Hradec Králové: Magnanimitas : 2016. ISBN 978-80-87952-14-6, pp. 241-249.


more

 

KOPEČNÝ, Petr.
Využití náhradní komunikace v pobytových zařízeních sociálních služeb. 2016.


more

 

KUČEROVÁ, Judita.
Workshop mezinárodního projektu Musik kreativ+. 2016. CZE, Brno. 7.2.2016 - 13.2.2016, European Activity.


more

 

JANČOVÁ, Martina - ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina.
XIII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tématikou. 2016. PdF MU. 10.2.2016 - 10.2.2016, National Activity.


more

 

PROKOPOVÁ, Alice.
Za zrcadlem. 2016.


more

 

LOLLOK, Marek.
Zaostřeno na herce (v Komorní scéně Aréna). Praha : Občanské sdružení Svět a divadlo, 2016. 10 pp.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - DURNA, Radek.
Zeměpisná olympiáda 2015/2016 - krajské kolo, kategorie A–D. Vyd. Brno. Pedagogická fakulta MU : 2016.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana.
Zeměpisná olympiáda 2015/2016 - okresní kolo, kategorie D. 2016.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona.
Zvukovyje obrazy v poetičeskich tekstach V.S.Solovjova. 2016.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 224 records, displayed 201 - 224