Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 327

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 3Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 4Letter K, page 4Letter L, page 5Letter M, page 5Letter N, page 6Letter O, page 6Letter P, page 6Letter Q, page 8Letter R, page 8Letter S, page 9Letter T, page 10Letter U, page 10Letter V, page 10Letter W, page 11Letter X, page 11Letter Y, page 11Letter Z, page 11
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 327 records, displayed 1 - 30

 

book coverSLÁDEK, Petr.
(Ne)kvalifikovanost učitelů - létající učitelé. 2015. ISBN 978-80-210-7844-4.


more

 

SLÁDEK, Petr.
(Ne)kvalifikovanost učitelů - létající učitelé. 2015.


more

 

NOVOTNÝ, Jan.
100 let Obecné teorie relativity. 2015.


more

 

DURNOVÁ, Helena - KOTŮLEK, Jan.
5. zimní seminář z historie matematiky. 2015. CZE, Tři Studně, okr. Žďár nad Sázavou. 8.1.2015 - 11.1.2015, European Activity.


more

 

KOLEJKA, Jaromír.
70 let Geografického ústavu v Bukurešti. Informace České geografické společnosti, Praha, Česká geografická společnost. ISSN 1213-1075, 2015, vol. 34, no. 1, pp. 65-67.


more

 

ŠVAŘÍČEK, Roman - ŠEĎOVÁ, Klára - SEDLÁČEK, Martin - ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana.
Action Research as a Means to Change Classroom Discourse. 2015.


more

 

VLČKOVÁ, Kateřina - LOJDOVÁ, Kateřina.
Adaptation of Teacher Power Use Scale to Younger Learners, Student Teachers, and Czech Conditions. 2015.


more

 

MUŽÍK, Vladislav.
Aktuální trendy v tělesné výchově na základní škole. 2015.


more

 

LOJDOVÁ, Kateřina.
Alternativní svět freeganů. Biograf, Časopis Biograf o.s. ISSN 1211-5770, 2015, vol. 61, no. 1, pp. 67-72.


more

 

VOBORNÝ, Jiří - ZEMAN, Tomáš - BLAHUTKOVÁ, Marie - BEŇUŠ, Radoslav.
Analysis of changes of mental state caused by psychological stress during match in football referees. Studia Sportiva, Masarykova univerzita. ISSN 1802-7679, 2015, vol. 1/2015, no. 1, pp. 99-107.


more

 

KAŠPAROVÁ, Vendula - HOLEČKOVÁ, Anna - HUČÍN, Jan - JANÍK, Tomáš - NAJVAR, Petr - PÍŠOVÁ, Michaela - POTUŽNÍKOVÁ, Eva - SOUKUP, Petr - ŠEVCŮ, Martina.
Analytická zpráva z šetření TALIS 2013. Praha : Česká školní inspekce, 2015. 79 pp.


more

 

KACHLÍK, Petr.
Analýza případových studií dívek umístěných ve výchovném ústavu. 2015.


more

 

MATĚJKOVÁ, Michaela.
Artefiletika jako prostředek k rozvoji duševního zdraví u dětí v rezidenčních zařízeních. Vyd. 5. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-09-2, pp. 105-110. 20.4.2015, Hradec Králové.


more

 

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana.
Arteterapie na katedře výtvarné výchovy PdF MU. Vyd. 1. Brno : ČT Brno Vlna z Brna, 2015.


more

 

JAKEŠOVÁ, Jitka.
Assessment of the needs and feelings of depression of seniors in residential social services: selected results. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015, vol. 174, pp. 870-877.


more

 

SOCHOR, Pavel.
Autismus z pohledu sociokulturního pojetí postižení. 2015.


more

 

KACHLÍK, Petr.
Biorytmy jako jeden z projevů života. 2015.


more

 

VLK, Robert - KOČÁREK, Petr - HOLUŠA, Jaroslav.
Biotopové preference a početnost populací cvrčka pobřežního (Pteronemobius heydenii) v České republice. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.


more

 

VACULÍK, Jaroslav.
Borák, M.: Moskevská pohřebiště. Češi a českoslovenští občané popravení v Moskvě v letech 1922 – 1953. Opava: Slezská univerzita, 2013. 273 s. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 29/2015/1, s. 168. 2015. 2 pp.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Bych je v trapu!. Vyd. První. Praha : MAFRA, a. s., 2015. 1 p.


more

 

LOLLOK, Marek.
Cesta ke kořenům. Brno : Host, 2015.


more

 

book coverMÁLKOVÁ, Alžběta - ŠINDELKOVÁ, Monika - PLUCKOVÁ, Irena.
„Cesta za papírem“ aneb propojování poznatků přírodovědných předmětů na základní škole. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.


more

 

CHOCHOLATÁ, Jana.
Cizí jazyky a specifické poruchy učení v základním vzdělávání. 2015.


more

 

LOJDOVÁ, Kateřina - VLČKOVÁ, Kateřina.
Coercive Power Scenarios in the Classes Taught by Student Teachers. 2015.


more

 

LOJDOVÁ, Kateřina.
Cvičný učitel očima studentů učitelství na praxi. In Recenzovaný sborník příspěvků Interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE. Hradec Králové : Magnamitas, 2015. ISBN 978-80-87952-10-8, pp. 1303 - 1311. 2015, Hradec Králové.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard.
Česko-slovenská konference v Nitře s pořadovým číslem 22. Praha : Česká geografická společnost, 2015. 2 pp.


more

 

KOLEJKA, Jaromír.
Česko-slovenský akademický seminář proběhl v Piešťanech. Informace České geografické společnosti, Praha, Česká geografická společnost. ISSN 1213-1075, 2015, vol. 34, no. 1, pp. 59-61.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana.
Člen redakční rady. 2015.


more

 

FRIEDMANN, Zdeněk.
Člen redakční rady. 2015.


more

 

BERÁNEK, Jaroslav.
Člen redakční rady časopisu Acta Mathematica Nitriensia. 2015.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 327 records, displayed 1 - 30