Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 121

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 3Letter T, page 4Letter U, page 4Letter V, page 4Letter W, page 4Letter X, page 4Letter Y, page 4Letter Z, page 4
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 121 records, displayed 1 - 30

 

LNĚNIČKA, Libor.
23. středoevropská geografická konference na půdě Pedagogické fakulty MU. 1. Vyd. Praha : Česká geografická společnost, z.s., 2016. 2 pp. číslo 1.


more

 

JANČOVÁ, Martina - KLÍMA, Bohuslav.
ANALÝZA ZUBNÍ KAZIVOSTI NEDOSPĚLÝCH JEDINCŮ Z VELKOMORAVSKÉHO POHŘEBIŠTĚ ZNOJMO–HRADIŠTĚ Z ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU V LETECH 2007 A 2008. Česká antropologie, Olomouc, Česká společnost antropologická. ISSN 1804-1876, 2016, vol. v tisku.


more

 

ŘEHÁK, Pavel.
Asymptotic formulae for solutions of linear second--order difference equations. J. Difference Equ. Appl., Gordon and Breach, USA. ISSN 1023-6198, 2016, vol. 22, no. 1, p. 107-139.


more

 

STRACH, Jiří - HRBÁČEK, Jiří.
Aufbau und Programmierung der Roboter als ein effektiver Weg zur Technologie. 2016. Baden Rakousko Pädagogische Hochschule. 4.4.2016 - 8.4.2016, European Activity.


more

 

NAVRÁTIL, Ondřej.
Bitevní pole akční Prahy. Kulturní noviny, 2016. Příloha OFF/FORMAT.


more

 

SUCHÝ, Jaroslav.
Breakfast. 2016.


more

 

NAVRÁTIL, Ondřej.
Brněnští rytíři bázně a hany. Kulturní noviny, 2016. Příloha OFF/FORMAT.


more

 

KOVÁŘ, Petr - NAVRÁTIL, Ondřej.
Budoucnost způsobuje minulost. 2016. galerie OFF/FORMAT, Brno. 13.1.2016 - 10.2.2016.


more

 

KRAJCSÓ, Zita.
Classification and Quality Criteria for Open Educational Resources in the field of Foreign Language Learning. Journal of Language and Cultural Education, Slovakia. ISSN 1339-4045, 2016, vol. 4/2016, no. 1, pp. 68-84.


more

 

VLČEK, Petr.
COMPARATIVE PHYSICAL EDUCATION – SOME METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS FROM SOCIAL SCIENCE PERSPECTIVE. In 10th International Conference on Kinanthropology "Sport and Quality of Life". Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8129-1, pp. 13-22. 18.11.2015, Brno.


more

 

MÁROVÁ, Ivana.
Contemporary Czech and Swedich Elementary School – Comparison of selected aspects. 2016. pp. 539-549. 2015, Luxembourgh.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Čapek a jeho současníci. 2016.


more

 

BERÁNEK, Jaroslav.
Člen redakční rady časopisu Acta Mathematica Nitriensia. 2016.


more

 

BERÁNEK, Jaroslav.
Člen redakční rady časopisu Učitel matematiky. 2016.


more

 

PAUČOVÁ, Lenka.
Das Tagebuch als eine autobiographische Gattung. 2016.


more

 

CIMINO, Silvia - CERNIGLIA, Luca - ALMENARA, Carlos Arturo - JEŽEK, Stanislav - ERRIU, Michela - TAMBELLI, Renata.
Developmental trajectories of body mass index and emotional-behavioral functioning of underweight children: A longitudinal study. Scientific Reports, London, Nature Publishing Group, Great Britain. ISSN 2045-2322, 2016, vol. 6, no. JAN 25 2016, pp. 1-11.


more

 

SLÁDEK, Petr.
Didaktika odborných technických předmětů na středních školách v České republice - historie, současnost a perspektivy. 2016.


more

 

ODEHNALOVÁ, Petra.
Diferenciace instrukcí v heterogenní třídě pro žáky s potížemi v učení. 2016.


more

 

HROZKOVÁ, Ivana.
Does older mean more cognitive strategies?. 2016.


more

 

KOVÁŘ, Petr.
Dřevní doba. 2016. CZE, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava. 28.1.2016 - 20.3.2016.


more

 

KRAFL, Pavel - ZACHOVÁ, Jana - PSÍK, Richard - ELBEL, Petr - BÁRTA, Stanislav - KNUDSEN, Anders Leegaard - HANSEN, Thomas - BRUGGMANN, Thomas - HAVEL, Dalibor - FÜHRER, Lukáš - KAPRAL, Myron - HRUBOŇ, Pavel - HANOUSEK, Jan - ČERNUŠÁK, Tomáš - MARÁZ, Karel - STERNECK, Tomáš - VOJTÍŠKOVÁ, Jana.
Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry, tendence, proměny. Praha : Historický ústav AV ČR, 2016. 240 pp. Práce Historického ústavu AV ČR, řada C – Miscellanea, sv. 24. ISBN 978-80-7286-249-8.


more

 

MACEK, Petr - JEŽEK, Stanislav - LACINOVÁ, Lenka - BOUŠA, Ondřej - KVITKOVIČOVÁ, Lucia - NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Radka - ŠIRŮČEK, Jan.
Emerging Adults in the Czech Republic: Views Into and Across Different Domains of Life. In Emerging Adulthood in a European Context. London New York : Routledge, 2016. A Psychology Press, ISBN 978-1-138-80846-1, pp. 175-202.


more

 

ZLÁMALÍKOVÁ, Lenka - MOULIS, Mojmír - ŠÁLEK, David - JARKOVSKÝ, Jiří - ŠMARDA, Jan - ŠMARDOVÁ, Jana.
Expression of D-type cyclins in mantle cell and diffuse large B-cell lymphomas. Oncology Reports, National Hellenic Research Foundation, Greece. ISSN 1021-335X, 2016, vol. 2016, no. 35, pp. 2673-2680.


more

 

OBROVSKÁ, Jana.
Frajeři, rapeři a propadlíci: Etnografie etnicity a etnizace v desegregované školní třídě. 2016.


more

 

OBROVSKÁ, Jana.
Frajeři, rapeři a propadlíci: Etnografie etnicity a etnizace v desegregované školní třídě. Sociologický časopis, AV ČR, Sociologický ústav. ISSN 0038-0288, 2016, vol. 52, no. 1, pp. 53-78.


more

 

SLÁDEK, Petr.
Fyzika a trvale udržitelný počet obyvatel na Zemi. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 20. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství P3K s.r.o., 2016. ISBN 978-80-87343-58-6, pp. 237-241. 28.8.2015, Praha.


more

 

TRNA, Josef.
Fyzika pro mrňata. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 20. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství P3K s.r.o., 2016. ISBN 978-80-87343-58-6, pp. 253-258. 28.8.2015, Praha.


more

 

CÍDLOVÁ, Hana.
Hory Jižní Ameriky očima chemika. 2016.


more

 

ŠINDELKOVÁ, Monika.
Chemické kouzlení. 2016.


more

 

ČEŠKOVÁ, Tereza.
Interakce mezi učitelem a žáky při analyzování problémově orientované učební úlohy: mikroanalýza. 2016.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 121 records, displayed 1 - 30