Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 807

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 5Letter F, page 5Letter G, page 6Letter H, page 6Letter CH, page 7Letter I, page 7Letter J, page 8Letter K, page 9Letter L, page 10Letter M, page 11Letter N, page 12Letter O, page 13Letter P, page 14Letter Q, page 17Letter R, page 17Letter S, page 19Letter T, page 22Letter U, page 23Letter V, page 23Letter W, page 26Letter X, page 27Letter Y, page 27Letter Z, page 27
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 807 records, displayed 1 - 30

 

DAN, Jiří.
(Ne)spravedlnost ve vzdělávání: téma odborné i politické. 2014.


more

 

PÍŠOVÁ, Michaela.
(Nový) profesionalismus v učitelství. 2014.


more

 

ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana.
(Re)konstruování školního vědeckého slovníku. Studia paedagogica, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7437, 2014, vol. 19, no. 1, p. 9-43.


more

 

MINÁŘOVÁ, Eva.
. Slang a jeho výskyt v současné psané publicistice. 9. konference o slangu a argotu. 2014.


more

 

ŠUBRTOVÁ, Milena.
1. oponentský posudek pro grantovou agenturu SR VEGA (komise č. 12). 2014.


more

 

book coverČERNÝ, Michal.
12 trendů v české softwarové ekonomice: Technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 139 pp. neuvedeno. ISBN 978-80-210-6803-2.


more

 

ŠUBRTOVÁ, Milena.
2. oponentský posudek pro grantovou agenturu SR VEGA (komise č. 12). 2014.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - SMOLOVÁ, Irena.
9. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru geografie & konference Nové metody ve výuce geografie. Informace České geografické společnosti, Praha, Česká geografická společnost. ISSN 1213-1075, 2014, vol.  33, no. 1/2014, pp. 40-42.


more

 

WAGNER, Roland Anton.
A case of collision in principles of language description?. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, Praha, Karlova univerzita v Praze. ISSN 0032-6585, 2014, vol. 2014, no. duben, pp. 123-146.


more

 

VLČEK, Petr - MASARYKOVÁ, Dana.
A comparison of the recent physical education curriculum development in the Czech Republic and Slovakia. International Journal of Physical Education, Aachen, Meyer&Mayer. ISSN 0341-8685, 2014, vol. 51, no. 2, pp. 30-38.


more

 

SORGO, Andrej - USAK, Muhammet - KUBIATKO, Milan - FANČOVIČOVÁ, Jana - PROKOP, Pavol - PUHEK, Miro - SKODA, Jiří - BAHAR, Mehmet.
A cross-cultural study on freshmens knowledge of genetics, evolution, and the nature of science. Journal of Baltic Science Education, Lithuania. ISSN 1648-3898, 2014, vol. 13, no. 1, pp. 6-18.


more

 

KLÍMOVÁ, Zuzana.
A CULTURAL DIFFERENCE AND SOCIAL SOLIDARITY NETWORK WORKSHOP – CROSSING BOUNDARIES: INCLUSION, EXCLUSION, MARGINALIZATION AND THE HEGEMONIC MAKING OF SOCIETIES OF DIFFERENCE. 2014. SVK, Department of English and American Studies. 13.9.2014 - 14.9.2014, Worldwide Activity.


more

 

ČECH, Tomáš.
A child with social and educational problems at school and the possibility of professional support. 2014.


more

 

POUČOVÁ, Marcela.
A la recherche de soi meme - altérité expliquée aux petits. 2014.


more

 

NOVOTNÝ, Jan - SVOBODOVÁ, Jindřiška - JURMANOVÁ, Jana.
A New Approach to Teaching Cosmology. In Abstracts Sixtee nth Annu al International Conference on Education. Vyd. 1. Athény : THE ATHENS I NSTITUTE FOR EDUCATION AND RESEARCH, 2014. ISBN 978-618-5065-39-3, p. 193. 22.5.2014, Athens.


more

 

HORKÁ, Hana.
Aby děti žily dobře a šťastně aneb jak k tomu může přispět předškolní vzdělávání. 2014.


more

 

ADAM, Martin - VOGEL, Radek.
AJPV_KAPA Komparativní (česko-anglická) analýza psané angličtiny (E-learning course). Brno : PdF MU, 2014.


more

 

JANÍKOVÁ, Věra - PÍŠOVÁ, Michaela - HANUŠOVÁ, Světlana.
Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům III. 2014. CZE, Pedagogická fakulta MU Brno. 6.11.2014 - 6.11.2014, Worldwide Activity.


more

 

VLČKOVÁ, Kateřina.
An Integrated Mixed Methods Research Design: Example of the Project Foreign Language Learning Strategies and Achievement: Analysis of Strategy Clusters and Sequences. 2014.


more

 

VLČKOVÁ, Kateřina.
An Integrated Mixed Methods Research Design: Example of the Project Power in the Classes Taught by Student Teachers. 2014.


more

 

NOVOTNÝ, Jan - SVOBODOVÁ, Jindřiška.
An Introduction to Cosmology Problems at Classroom. Vyd. 1. Belgrade : Tomorrow People Organization, 2014. ISBN 978-86-87043-25-1, pp. 6-10. 24.10.2014, Belgrade.


more

 

ČEŠKOVÁ, Tereza.
Analýza výukových situací rozvíjejících kompetenci k řešení problémů ve výuce přírodovědy na 1. stupni ZŠ. 2014.


more

 

ČEŠKOVÁ, Tereza.
Analýza výukových situací rozvíjejících kompetenci k řešení problémů ve výuce přírodovědy: návrh výzkumného nástroje. 2014.


more

 

LESŇÁK, Slavomír.
Antisemitizmus na Slovensku v 19. a 20.st. 2014.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Antologie Skupiny Ra. Česká literatura, Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR. ISSN 0009-0468, 2014, vol. 62, no. 1, pp. 114-118.


more

 

KUBIATKO, Milan - BALÁTOVÁ, Kristýna.
Are storks homosexuals? Persistence of misconceptions among university students. Journal of Baltic Science Education, Lithuania. ISSN 1648-3898, 2014, vol. 13, no. 4, pp. 448-457.


more

 

ŠRÁMEK, Rudolf.
Aspekty „mikro“ a „makro“ jako interpretační a klasifikační problém v onomastice. In Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Vyd. 1. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. ISBN 978-83-7969-307-8, pp. 17-24. 2013, Łódź.


more

 

VOJTOVÁ, Věra.
Assessment and Adaptation of Curricula in Relation to Children with Intellectual Disabilities. 2014. NOR, Oslo, Norsko. 20.4.2014 - 22.4.2014, European Activity.


more

 

ŘEHÁK, Pavel - MATUCCI, Serena.
Asymptotics of decreasing solutions of coupled p-Laplacian systems in the framework of regular variation. Annali di Matematica Pura ed Applicata, Springer, Italy. ISSN 0373-3114, 2014, vol. 193, no. 3, pp. 837-858.


more

 

ROSENHAMMER, Monika - DICKLBERGER, Alois - NÜTZEL, Daniel - MUZIKANT, Mojmír.
Atlas der deutschen Mundarten in Tschechien. Band II Lautlehre 1: Kurzvokale. 2014.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 807 records, displayed 1 - 30