Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 495

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 2Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 4Letter G, page 5Letter H, page 5Letter CH, page 5Letter I, page 6Letter J, page 6Letter K, page 7Letter L, page 7Letter M, page 8Letter N, page 9Letter O, page 9Letter P, page 10Letter Q, page 12Letter R, page 12Letter S, page 13Letter T, page 15Letter U, page 16Letter V, page 16Letter W, page 17Letter X, page 17Letter Y, page 17Letter Z, page 17
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 495 records, displayed 1 - 30

 

VOGEL, Radek.
(De)verbal modifiers in attribute+noun collocations and compounds: verbs, deverbal nouns or suffixed adjectives?. In From Theory to Practice 2013: Proceedings of the Fifth International Conference on Anglophone Studies, September 5-6, 2013, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. ISBN 978-80-7454-450-7, pp. 63-78. 5.9.2013, Zlín.


more

 

book coverSLÁDEK, Petr.
(Ne)kvalifikovanost učitelů - létající učitelé. 2015. ISBN 978-80-210-7844-4.


more

 

SLÁDEK, Petr.
(Ne)kvalifikovanost učitelů - létající učitelé. 2015.


more

 

NOVOTNÝ, Jan.
100 let Obecné teorie relativity. 2015.


more

 

NOVOTNÝ, Jan.
100 let Obecné teorie relativity. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Jednota slovenských matematikov a fyzikov. ISSN 0032-2423, 2015, vol. Issue 3, no. Volume 60, pp. 177-188.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana.
12th International Geography Olympiad. Vyd. Rusko, Tver. 2015.


more

 

DURNOVÁ, Helena - KOTŮLEK, Jan.
5. zimní seminář z historie matematiky. 2015. CZE, Tři Studně, okr. Žďár nad Sázavou. 8.1.2015 - 11.1.2015, European Activity.


more

 

KOLEJKA, Jaromír.
70 let Geografického ústavu v Bukurešti. Informace České geografické společnosti, Praha, Česká geografická společnost. ISSN 1213-1075, 2015, vol. 34, no. 1, pp. 65-67.


more

 

ZÍTKOVÁ, Jitka.
Aby čtení nebyla nuda. Komenský, 2015.


more

 

ŠVAŘÍČEK, Roman - ŠEĎOVÁ, Klára - SEDLÁČEK, Martin - ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana.
Action Research as a Means to Change Classroom Discourse. 2015.


more

 

VLČKOVÁ, Kateřina - LOJDOVÁ, Kateřina.
Adaptation of Teacher Power Use Scale to Younger Learners, Student Teachers, and Czech Conditions. 2015.


more

 

MUŽÍK, Vladislav.
Aktuální trendy v tělesné výchově na základní škole. 2015.


more

 

LOJDOVÁ, Kateřina.
Alternativní svět freeganů. Biograf, Časopis Biograf o.s. ISSN 1211-5770, 2015, vol. 61, no. 1, pp. 67-72.


more

 

ŠALAMOUN, Jiří.
Americký Prospero bez šťastného konce? Proč Philip Roth není držitelem Nobelovy ceny za literaturu. Brno : HOST, 2015. 04/2015.


more

 

VOBORNÝ, Jiří - ZEMAN, Tomáš - BLAHUTKOVÁ, Marie - BEŇUŠ, Radoslav.
Analysis of changes of mental state caused by psychological stress during match in football referees. Studia Sportiva, Masarykova univerzita. ISSN 1802-7679, 2015, vol. 1/2015, no. 1, pp. 99-107.


more

 

KAŠPAROVÁ, Vendula - HOLEČKOVÁ, Anna - HUČÍN, Jan - JANÍK, Tomáš - NAJVAR, Petr - PÍŠOVÁ, Michaela - POTUŽNÍKOVÁ, Eva - SOUKUP, Petr - ŠEVCŮ, Martina.
Analytická zpráva z šetření TALIS 2013. Praha : Česká školní inspekce, 2015. 79 pp.


more

 

ČEŠKOVÁ, Tereza - KNECHT, Petr.
Analýza fází řešení problémové učební úlohy ve výuce přírodovědy. 2015.


more

 

ČEŠKOVÁ, Tereza - KNECHT, Petr.
Analýza fází řešení problémové učební úlohy ve výuce přírodovědy. 2015. ISBN 978-80-261-0521-3.


more

 

KACHLÍK, Petr.
Analýza případových studií dívek umístěných ve výchovném ústavu. 2015.


more

 

HORKÁ, Hana.
Another concept of nature and culture in the education. 2015.


more

 

book coverBARTOŇOVÁ, Miroslava.
Approaches to students with learning disorders in inclusive school environment. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 164 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-7110-0.


more

 

MATĚJKOVÁ, Michaela.
Artefiletika jako prostředek k rozvoji duševního zdraví u dětí v rezidenčních zařízeních. Vyd. 5. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-09-2, pp. 105-110. 20.4.2015, Hradec Králové.


more

 

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana.
Arteterapie na katedře výtvarné výchovy PdF MU. Vyd. 1. Brno : ČT Brno Vlna z Brna, 2015.


more

 

book coverPECINA, Pavel - SVOBODA, Ivo.
Aspekty rozvoje technické tvořivosti žáků středních odborných škol. In 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-210-7814-7, 9 pp. 9.4.2015, Brno.


more

 

PECINA, Pavel - SVOBODA, Ivo.
ASPEKTY UČENÍ V DIDAKTICE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ A PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V KONTEXTU VÝUKOVÝCH METOD. LIFELONG LEARNING – CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, Brno, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1804-526X, 2015, vol. 5/2015, no. 2, pp. 172-200.


more

 

JAKEŠOVÁ, Jitka.
Assessment of the needs and feelings of depression of seniors in residential social services: selected results. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015, vol. 174, pp. 870-877.


more

 

SOCHOR, Pavel.
Autismus z pohledu sociokulturního pojetí postižení. 2015.


more

 

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
Axiální dimenze kurikula prvního stupně základní školy a její implementace v praxi. 2015.


more

 

KROČA, David.
Básník tónů a lyrických zkratek. Nad poezií Otakara Horkého. In Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. 1. vyd. Brno : Česká asociace slavistů, 2015. Brněnské texty k slovakistice, ISBN 978-80-905336-8-4, pp. 95-101.


more

 

KACHLÍK, Petr.
Biorytmy jako jeden z projevů života. 2015.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 495 records, displayed 1 - 30