Soutěž o podporu studentských projektů na MU (Program rektora, Specifický výzkum)

Soutěž je určena na podporu interních projektů MU – projektů specifického výzkumu a projektů Programu rektora. Jejím cílem je posílení samostatné tvůrčí činnosti studentů v oblasti výzkumu a vývoje směřující k intenzivnímu zapojení studentů do výzkumné a vývojové činnosti na fakultách. Soutěž se řídí směrnicí MU č. 6/2012.

Řešené projekty

Přehled projektů řešených na fakultě


Informace o využití podpory

Metodické řízení