University Advisory Service (Czech only)

1.  Obecné informace

Poradenské služby pro studenty terciárního vzdělávacího sektoru jsou podle zákona č. 111/1998 Sb. pojímány na MU jako součást činnosti vysoké školy, vytvářejí pozitivní a stimulující vzdělávací prostředí, které bere ohled na potřeby studujících.

2.  Poradenské centrum

Poradenské centrum poskytuje poradenské služby studentům všech fakult MU, zájemcům o studium a absolventům, nabízí individuální konzultace, organizuje skupinová setkání, spolupracuje se studentskými spolky.

Služby Poradenského centra jsou zajišťovány odborníky zabývajícími se problematikou, která je předmětem činnosti vysokoškolského poradenství. Poskytování poradenských služeb je bezplatné.

Aktivity centra směřují k podpoře prakticky orientovaných znalostí a dovedností studentů formou:

  • poradenských služeb - studijní poradenství s ohledem na možnosti profilace studenta, psychologické poradenství se zaměřuje osobnostní rozvoj studenta, poskytuje intervenci při náročných životních situacích, při poruchách mezilidských vztahů, partnerských problémech, profesní poradenství poskytuje informace o pracovním trhu, o možnostech jak hledat zaměstnání, dále o formálních náležitostech životopisu, motivačních dopisů a pohovorech při výběrovém řízení, právní poradenství může pomoci v pracovně právní oblasti i v rodinném právu, pomoci se sepsáním žádosti, poskytne praktické postupy a informace, konzultace dokumentů, poradenství ve složitých situacích týkajících se studia,
  • vzdělávacích služeb - seminářů, tréninků a workshopů,
  • monitoringu vstupu absolventů na trh práce – sociologický průzkum: "Uplatnění absolventů MU v praxi", „Ukončení studia na MU, ohlédnutí a perspektiva“. Výsledky průzkumů jsou k dispozici na www stránkách Poradenského centra,
  • informačně – seznamovacího setkání pro studenty prvních ročníků Prvákoviny.

Další informace: odkaz do nového oknahttp://www.rect.muni.cz/pcentrum/