Degree programmeEducation

follow-up master's | full-time | FEdu

Study programme annotation (Czech only)

Studijní program N7501 N-PD Pedagogika
Standardní doba programu 2 roky, udělovaný titul magistr (Mgr.)
Studium je určeno pro absolventy bakalářského stupně studijního programu Pedagogika a příslušných oborů sociálně pedagogického zaměření. Uchazeči uvedou ve své e-přihlášce název vysoké školy, kde absolvovali nebo absolvují bakalářský studijní program, název bakalářského studijního programu, název bakalářského studijního oboru, datum státní bakalářské zkoušky a předměty státní bakalářské zkoušky.