Numerické myšleníStejné součty (Czech only)
Stejné součty

Z následujících možností vyberte čísla na místa otazníků (levý; pravý):

Zadání úlohy


−1;  3
CorrectHideodpověď a)


1;  −3
CorrectHideodpověď b)


−1;  −13
CorrectHideodpověď c)


4;  −7
CorrectHideodpověď d)


1;  2
CorrectHideodpověď e)


Jak úlohu vyřešit?
Zobraz řešení