1. října - 15. listopadu 2014
Soutěž - Fond rozvoje Masarykovy univerzity

Rektor Masarykovy univerzity vyhlašuje

soutěž
Fond rozvoje Masarykovy univerzity
pro rok 2015

pro projekty v těchto tematických okruzích:
A) Podpora pedagogické práce akademických...

více

21. října 2014
Hokejový souboj univerzit MU vs. VUT (2014)

Hokejový souboj univerzit 2014
Masarykova univerzita vs. Vysoké učení technické v Brně
Úterý 21. října 2014, 20:00, Kajot aréna, Brno

Unikátní Hokejový souboj univerzit mezi dvěma...

více

5. listopadu 2014
Konference Kvalita vzdělávání na Masarykově univerzitě

Zveme vás k účasti na 2. ročníku konference Kvalita vzdělávání na Masarykově univerzitě.

Konference je určena především, avšak nikoli výhradně, akademickým pracovníkům MU jako fórum,...

více