23. června 2015
Mendelův odkaz připomene světelná show ve Starobrněnském opatství

Audiovizuální show na nádvoří Starobrněnského opatství završí oslavy letošního 150. výročí zveřejnění myšlenek Gregora Johanna Mendela v oblasti křížení rostlin, které se staly základem...

více

26. června 2015
Sociálně znevýhodněným dětem nabídne Masarykova jUniverzita stipendium

Dvacet sociálně znevýhodněných dětí může získat speciální stipendium, a od října tak zdarma studovat na Masarykově jUniverzitě (MjUNI). Celkem se do dětské univerzity, kterou už podruhé...

více

8. - 9. října 2015
Konference Středoevropský prostor v pohledu současné geografie

Katedra geografie PdF připravuje ve spolupráci s katedrou geografie a regionálného rozvoja Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantina Filozofa v Nitře a Českou geografickou společností,...

více