10. - 11. září 2015
Konference Škola a zdraví v 21. století

PdF MU si Vás dovoluje pozvat na konferenci Škola a zdraví v 21. století s podporou projektu Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém, která se uskuteční na Pedagogické fakultě...

více

14. - 16. září 2015
Docentské dny a doktorandské kolokvium speciální pedagogiky

Katedra speciální pedagogiky (KSP) a Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání (IVIV) pořádají v září 2015 dvě odborná setkání s evropskou účastí k otázkám speciální pedagogiky.
Docentské...

více

8. - 9. října 2015
Konference Středoevropský prostor v pohledu současné geografie

Katedra geografie PdF připravuje ve spolupráci s katedrou geografie a regionálného rozvoja Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantina Filozofa v Nitře a Českou geografickou společností,...

více