1. října 2015
Masarykova univerzita otevřela nový portál s online kurzy pro veřejnost

Masarykova univerzita spustila nový e-learningový portál (odkaz do nového oknahttp://Elportal.cz/), kde má veřejnost zdarma k dispozici elektronické výukové kurzy a publikace z mnoha oborů vyučovaných...

více

8. - 9. října 2015
Konference Středoevropský prostor v pohledu současné geografie

Katedra geografie PdF připravuje ve spolupráci s katedrou geografie a regionálného rozvoja Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantina Filozofa v Nitře a Českou geografickou společností,...

více

24. října 2015
Seminář – Aplikovaná Behaviorální Analýza – principy a možnosti využití pro osoby s PAS

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU pořádá ve spolupráci s Queen’s University Belfast a Ulster University Belfast (UK) seminář „Aplikovaná Behaviorální Analýza – principy...

více