11 January 2016
The new courses focused on Czech language and literature (Czech only)

Katedra českého jazyka a literatury PdF MU nabízí nové kurzy celoživotního vzdělávání. Najdete mezi nimi českou literaturu 21. století, prohloubení znalostí v českém jazyce a literatuře...

more

13 February 2016
Children's University MU (Czech only)

V sobotu 13. února proběhne na pedagogické fakultě Dětská univerzita MU.
Program si přichystala katedra matematiky a katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání.
Děti si budou...

more

02 March 2016
11th Ball of Faculty of Education, Masaryk University

We invite you to the 11th ball of our faculty, which will be held on March 2 at the Cultural Centre Babylon.
The Czech band Kanci paní nadlesní will play the music and on the program...

more