26 September 2016
Traffic education of future teachers (Czech only)

Dne 26. 9. 2016 studenti Pedagogické fakulty, Masarykovy univerzity Brno v rámci své přípravy na budoucí povolání, pilotně ověří jimi navrženou výukovou
jednotku zaměřenou na prevenci...

more

30 September 2016
University Eights Brno - MU x BUT (Czech only)

Druhý ročník obnovené tradice závodu univerzitních osmiveslic mezi Masarykovou univerzitou a Vysokým učením technickým se bude konat v pátek 30. září od 16 hodin v Jundrově na Svratce....

more

05 October 2016
School meals - investment in health (international conference)

The city of Brno, and Masaryk University in Brno cordially invite you to the international conference called School meals - Investment in health, which will be held on October 5, 2016...

more