doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc.

Fotografie nezveřejněna

 

Probíhající řízení:

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Masarykovy univerzity vykonávající řízeníPřírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízenídoc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízeníUniverzita Komenského V Bratislavě
Obor jmenováníChemie životního prostředí
Datum zahájení10. 6. 2008
Složení hodnotící komise
Předseda
Členové
Datum a čas přednášky
Datum zasedání VR fakulty
Datum zasedání VR MU
Stav řízenířízení zahájeno
Datum ukončení