Mgr. Martin Kornel, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 40 records, displayed 1 - 30

 
2015

KORNEL, Martin.
Nejlepší zájem dítěte. In Děti a rodiče v rozvodu : Manuál pro zúčastněné profesionály a rodiny. Praha : Portál, 2015. Neuveden, ISBN 978-80-262-0968-3, pp. 69-73.


more

 

KORNEL, Martin.
Řízení o určení a popření otcovství (§ 415 až § 426). In Civilní proces. Řízení nesporné : zákon o zvláštních řízeních soudních ; zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Praha : Wolters Kluwer, a. s., 2015. Praktické komentáře, ISBN 978-80-7478-869-7, pp. 726-741.


more

 

LAVICKÝ, Petr - DOLEŽAL, Tomáš - STAVINOHOVÁ, Jaruška - ADAMOVÁ, Hana - ČUHELOVÁ, Kateřina - DÁVID, Radovan - DEJL, Pavel - DOBROVOLNÁ, Eva - FELGROVÁ, Radka - HAMPEL, Petr - HAMUĹÁKOVÁ, Klára - HOLUB, Ondřej - CHALUPA, Radim - LEBEDA, Martin - KOPA, Martin - KORNEL, Martin - KOŽIAK, Jaromír - KŘIVÁČKOVÁ, Jana - PODEŠVA, Vilém - SKARKOVÁ, Tereza - TALANDA, Adam - TALANDOVÁ, Iveta - VAŠÍČEK, Jiří - WALDER, Ivo.
Řízení o úschovách. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení. In Zákon o zvláštních řízeních soudních. Zákon o veřejných rejstřících. : 2015. ISBN 978-80-7478-869-7.


more

 

KORNEL, Martin.
Řízení ve věcech manželských a partnerských (§ 367 až § 398). In Civilní proces. Řízení nesporné : zákon o zvláštních řízeních soudních ; zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Praha : Wolters Kluwer, a. s., 2015. Praktické komentáře, ISBN 978-80-7478-869-7, pp. 651-679.


more

 
2014

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka - KORNEL, Martin.
Konference aktuální otázky rodinného práva (zejména ve vazbě na judikaturu Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva). 2014. CZE, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity. 30.9.2014 - 30.9.2014, European Activity.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka - KORNEL, Martin.
Práva dítěte. 2014. CZE, Velké Losiny. 3.4.2014 - 5.4.2014, European Activity.


more

 
2013

KORNEL, Martin.
Dawn or Twilight of Rights and Duties between Grandparents and Grandchidren in Central Europe. In Les solidarités entre générations. Solidarities between ganerations. Bruxelles : Bruylant, 2013. ISBN 978-2-8027-3998-2, pp. 435-442. 2011, Lyon, France.


more

 

KORNEL, Martin.
Některé problematické aspekty principu nejlepšího zájmu dítěte. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha, C. H. Beck. ISSN 1210-6410, 2013, vol. 21, no. 3, pp. 88-93.


more

 
2012

KOZLOVÁ, Veronika - KORNEL, Martin.
Nový občanský zákoník (v rámci Cofola conference). 2012. CZE, Masarykova univerzita. 17.5.2012 - 19.5.2012, European Activity.


more

 

book coverKORNEL, Martin.
Popření otcovství. In COFOLA 2012: the Conference Proceedings. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5929-0, pp. 97-106. 2011, Brno.


more

 

KORNEL, Martin.
Prarodiče a vnuci – současnost a budoucnost. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha, C. H. Beck. ISSN 1210-6410, 2012, vol. 20, no. 5, pp. 161-164.


more

 

KORNEL, Martin.
Princip nejlepších zájmů dítěte. In Dny práva 2011 – Days of Law 2011. Deklarace, Charty, Listiny a Lidskoprávní úmluvy a jejich význam pro proměny rodinného práva. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5913-9, pp. 56-65. 2012, Brno.


more

 

KORNEL, Martin - ŠMÍD, Ondřej.
Rodinné právo v NOZ - některé promarněné příležitosti. 2012.


more

 

KORNEL, Martin.
Srovnávací pohled na kritéria rozhodná pro stanovení výživného nezletilce. 2012.


more

 
2011

VALDHANS, Jiří - SEHNÁLEK, David - MACHALOVÁ, Tatiana - KANDALEC, Pavel - SALÁK, Pavel - KUDROVÁ, Veronika - RONOVSKÁ, Kateřina - KOUKAL, Pavel - KORNEL, Martin - FRYŠTÁK, Marek - DRLIČKOVÁ, Klára - ŠILHÁN, Josef - RADVAN, Michal - TKÁČIKOVÁ, Jana.
Dny práva 2011. 2011. CZE, Brno. 23.11.2011 - 24.11.2011, European Activity.


more

 

KORNEL, Martin.
Kam kráčíš vyživovací povinnosti rodičů k nezletilým dětem?. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha, C. H. Beck. ISSN 1210-6410, 2011, vol.  19, no. 3, pp. 82-87.


more

 

KORNEL, Martin.
Parental maintenance obligation towards children in Central Europe: the Highway to Hell or a Stairway to Heaven. In The Future of Family Property in Europe. Vyd. 1st print. Antwerp : Intersentia, 2011. European Family Law, ISBN 978-94-000-0054-4, pp. 297-308.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka - ŽATECKÁ, Eva - DÁVID, Radovan - KORNEL, Martin.
Právo proti domácímu násilí. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2011. 139 pp. Beckova skripta. ISBN 978-80-7400-381-3.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka - DÁVID, Radovan - KORNEL, Martin - ŽATECKÁ, Eva - VOLKOVÁ, Jana.
Právo proti domácímu násilí. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. Elportál.


more

 

KORNEL, Martin.
Princip nejlepších zájmů dítěte. 2011.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka - DÁVID, Radovan - KORNEL, Martin - HOŘÍNOVÁ, Anna - JANOČKOVÁ, Michaela.
Rodinné právo – Czech Family Law. 3. aktual. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. Elportál.


more

 

KORNEL, Martin.
Smlouvy a závazkové právo; Občanské soudní řízení; Rodina a manželství pohledem práva; Děti, rodiče a náhradní rodinná péče. In Společenské vědy pro střední školy, 3. díl, učebnice. Brno : DIDAKTIS, spol. s r.o., 2011. ISBN 978-80-7358-163-3, 8 pp.


more

 

KORNEL, Martin.
Smlouvy a závazkové právo; Občanské soudní řízení; Rodina a manželství pohledem práva; Děti, rodiče a náhradní rodinná péče; Opakování. In Společenské vědy pro střední školy, 3. díl, pracovní sešit. Brno : DIDAKTIS, spol. s r.o., 2011. ISBN 978-80-7358-164-0, 9 pp.


more

 

HORECKÝ, Jan - KORNEL, Martin - ŽATECKÁ, Eva.
Společenské vědy pro střední školy - 3. díl (pracovní sešit). 1. vyd. Brno : DIDAKTIS, spol. s r.o., 2011. ISBN 978-80-7358-164-0.


more

 

HORECKÝ, Jan - KORNEL, Martin - ŽATECKÁ, Eva.
Společenské vědy pro střední školy - 3. díl (učebnice). Brno : Didaktis, 2011. ISBN 978-80-7358-164-0.


more

 
2010

book coverKORNEL, Martin.
Ochrana dětí a domácí násilí: zahraniční inspirace. In Dny práva – 2010 – Days of Law. : 2010. ISBN 978-80-210-5305-2.


more

 

KORNEL, Martin.
Soudce a rozhodování o nezletilém dítěti. In Lavický, Petr - Spáčil, Jiří. Macurův jubilejní památník. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010. ISBN 978-80-7357-542-7, p. 231-237.


more

 

book coverKORNEL, Martin.
Věkové hranice: prostředek ochrany dítěte?. In COFOLA 2010: the Conference Proceedings. Brno : Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5151-5, pp. 581-590. 12.5.2010, Brno.


more

 
2009

KORNEL, Martin.
Dohody rodičů při rozvodu nebo separaci a nezletilé dítě. In Dávid, Radovan - Neckář, Jan - Sehnálek, David. COFOLA 2009: The Conference Proceedings. 1th Edition. 1.vydání. Brno : Masaryk University, 2009. ISBN 978-80-210-4821-8, 1293 pp. 2009, Brno.


more

 

KORNEL, Martin.
Kritéria pro rozhodování o výchově nezletilého dítěte. Právní fórum, Praha, Wolters Kluwer ČR, a. s. ISSN 1214-7966, 2009, vol. 2009, no. 7, pp. 281-287.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 40 records, displayed 1 - 30