Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.

Personal photo

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 160 records, displayed 1 - 30

 
2013

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - DRUCKMÜLLEROVÁ, Zdena - JANISCH, Roman - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - MORNSTEIN, Vojtěch.
Effects of therapeutic ultrasound on the nuclear envelope and nuclear pore complexes. Journal of Applied Biomedicine, České Budějovice, Faculty of Health and Social Care, University of South Bohemia. ISSN 1214-021X, 2013, vol. 11, no. 4, pp. 235-242.


more

 

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - JANISCH, Roman.
Plasmatická membrána, jaderný obal: struktura a vzhled po ovlivnění ultrazvukem. 2013. ISBN 978-80-87727-04-1.


more

 
2012

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - JANISCH, Roman - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina.
Změny velikosti jaderných pórů po aplikaci terapeutického ultrazvuku. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.


more

 
2011

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - JANISCH, Roman - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina.
JADERNÉ PÓRY- ZMĚNY VELIKOSTI A TVARU PO ÚČINKU ULTRAZVUKU. 2011. ISBN 978-80-254-9898-9.


more

 

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - JANISCH, Roman - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina.
THE NUCLEAR PORE COMPLEXES CHANGED AFTER ULTRASOUND EXPOSURE. 2011. ISBN 978-80-260-0849-1.


more

 

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - VALIGUROVÁ, Andrea - JANISCH, Roman.
VISUALISATION OF A PROTEIN DISTRIBUTION BY USING THE FREEZE-ETCHING METHOD. 2011. ISBN 978-80-263-0050-2.


more

 
2010

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - JANISCH, Roman - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina.
Differences in the structure of the plasma membrane HL-60 cells. 2010.


more

 

HOLOCHOVÁ, Pavla - RŮŽIČKOVÁ, Vladislava - PANTŮČEK, Roman - PETRÁŠ, Petr - JANISCH, Roman - DOŠKAŘ, Jiří.
Genomic diversity of two lineages of exfoliative toxin A-converting phages predominating in Staphylococcus aureus strains in Czech Republic. Research in Microbiology, France, Elsevier Masson SAS., France. ISSN 0923-2508, 2010, vol. 161, no. 4, pp. 260-267.


more

 

ČECH, Svatopluk - JANISCH, Roman.
Historické milníky Československé biologické společnosti (Milestones of the Czechoslovak Biological Society). In Odkaz Ladzianskeho pro budúce generácie. Vyd. První. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2010. ISBN 978-80-970589-0-6, pp. 193 -197. 19.11.2010, Bratislava.


more

 

book coverJANISCH, Roman.
Overview of General Biology. Vyd. 2. rozšířené. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 91 pp. ISBN 978-80-210-5187-4.


more

 

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - PHILIMONENKO, Anatoly - JANÁČEK, Jiří - JANISCH, Roman - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - HOZÁK, Pavel.
Vliv terapeutického ultrazvuku na uspořádání proteinů v plasmatické membráně. 2010. ISBN 978-80-7399-962-9.


more

 
2009

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - DRUCKMÜLLEROVÁ, Zdena - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - JANISCH, Roman.
Účinky ultrazvuku na plasmatickou membránu a jaderný obal. 2009. ISBN 978-80-7097-750-7.


more

 

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - JANISCH, Roman - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - MORNSTEIN, Vojtěch.
Ultrastructural changes in the nuclear membrane during interphase and apoptosis. 2009. ISBN 978-80-7399-739-7.


more

 

ČECH, Svatopluk - JANISCH, Roman.
Založení Československé biologické společnosti a Masarykova univerzita. In Sborník abstraktů z 9. mezinárodního sympozia z dějin medicíny, farmacie a veterinární medicíny. Vyd. První. Brno : Společnost pro dějiny věd a techniky, Praha, 2009. ISBN 978-80-7399-789-2, pp. 21- 22.


more

 
2008

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - JANISCH, Roman.
Structural changes in the membranes of HL-60 cells visualized by freeze-etching. 2008. The abstracts were published in the Physiological Research, vol. 57., p. 93-94, 2008. ISBN ISSN 0862-8408.


more

 

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - JANISCH, Roman.
Studium strukturálních změn membrán buněk HL-60 metodou freeze-etching. In Sborník příspěvků XXXI. Dny lékařské biofyziky. : 2008. ISBN 978-80-244-1985-5. 2008.


more

 
2007

OHLÍDALOVÁ, Dana - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - JANISCH, Roman - BERNARD, Vladan.
Changes in the Locomotion of Protozoan Cells after Exposure to Therapeutic Ultrasound. In proceedings, 8th Multinational Congress on Microscopy. České Budějovice : Czechoslovak Microscopy Society, 2007. ISBN 978-80-239-9397-4, pp. 445-446. 2007, Prague.


more

 

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - JANISCH, Roman.
Morphological Changes in Human Leukemia Cells Exposed to Ultrasound. 2007. ISBN 978-80-239-9397-4.


more

 

HŘÍBKOVÁ, Hana - JANISCH, Roman - JEŽEK, Jan - ZEMÁNEK, Pavel.
Stress effects of laser irradiation on ultrastructural cell organization in the infusorian Blepharisma. In Proceedings 8th Multinational Congress on Microscopy, 17.-21.6. : 2007. ISBN 978-80-239-9397-4, pp. 469-470.


more

 

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - JANISCH, Roman.
Způsobuje ultrazvuk morfologické změny nádorových buněk?. 2007. ISBN 978-80-239-9421-6.


more

 
2006

HŘÍBKOVÁ, Hana - JANISCH, Roman.
Cytoskelet vegetativních stádií a cyst nálevníků Blepharisma. In XIV. Cytoskeletální klub. Praha : Mikrobiologický ústav AV ČR, 2006. p. 22-22. 2006, Vranovská Ves.


more

 

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - JANISCH, Roman.
Changes in nuclear envelope structure after exposure to ultrasound. 2006. Abstract of the XXIXth Days of Medical Biophysics.


more

 

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - JANISCH, Roman.
Changes in the distribution of intra-membrane proteins after insonation of the plasma membrane. 2006.


more

 

SKŘIVANOVÁ, Kateřina - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - ŠVIHÁLEK, Jiří - MORNSTEIN, Vojtěch - JANISCH, Roman.
Photochemical properties of a potential photosensitiser indocyanine green in vitro. Journal of Photochemistry and Photobiology B: biology, Elsevier, The Nederlands. ISSN 1011-1344, 2006, vol. 85, no. 2, pp. 150-154.


more

 

BEČVÁŘOVÁ, Pavlína - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - JANISCH, Roman - NOVÝ, Jindřich.
Vinca alkaloid effect on microtubules of HeLa cells. Scripta Medica, Brno, Lékařská fakulta MU Brno. ISSN 1211-3395, 2006, vol. 79, no. 1, pp. 19-34.


more

 
2005

NOVY, Jindrich - BECVAROVA, Pavlina - SKORPIKOVA, Jirina - MORNSTEIN, Vojtech - JANISCH, Roman.
Discrete Fourier transform-based analysis of HeLa cell microtubules after ultrasonic exposure. Microscopy Reasearch Technique, Wiley-Liss, USA. ISSN 1059-910X, 2005, vol. 68, no. 1, pp. 1-5.


more

 

LIBUSOVÁ, L. - SULIMENKO, T. - SULIMENKO, V. - JANISCH, Roman - HOZÁK, Pavel - DRÁBER, Pavel.
Distinct localization of beta-tubulin in the Tetrahymena thermophila and Paramecium caudatum cortex. Protoplasma, Wien, Springer-Verlag. ISSN 0033-183X, 2005, vol. 225, no. 2, pp. 157-167.


more

 

BEČVÁŘOVÁ, Pavlína - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - JANISCH, Roman - NOVÝ, Jindich.
Sledování poškození cytoskeletu nádorových bunk - od subjektivního hodnocení k hodnocení kvantitativnímu. In Sborník XXVIII. Dny lékařské biofyziky. 1.vyd. Brno : Masarykova Univerzita, 2005. ISBN 80-210-3695-8, p. 6-6. 2005, Valtice.


more

 

SKŘIVANOVÁ, Kateřina - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - JANISCH, Roman - ŠVIHÁLEK, Jiří.
The study of a potential photosensitizer indocyanine green in vitro. Journal of Applied Biomedicine, České Budějovice, Faculty of Health and Social. ISSN 1214-021X, 2005, vol. 3, no. 1 Suppl., p. S42-42.


more

 
2004

KOUTNÁ, Markéta - JANISCH, Roman - UNUCKA, Marek - SVOBODNÍK, Adam - MORNSTEIN, Vojtěch.
Effects of low-power laser irradiation on cell locomotion in Protozoa. Photochemistry and Photobiology, USA. ISSN 0031-8655, 2004, vol. 80, no. 3, pp. 531-534.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 160 records, displayed 1 - 30