Mgr. Marie Zhai, Ph.D.

Photo not published

 

Vliv faktorů prostředí a schopnosti šíření na skladbu taxocenóz vodních bezobratlých v izolovaných prameništních slatiništích (GAP505/11/0779)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2011 - 12/2014
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more