Prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.

Personal photo

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Next pageLast page
found: 250 records, displayed 1 - 30

 
2015

NAVRÁTIL, Vladislav - NOVOTNÁ, Jiřina.
Education Project as Motivation in Physics. In XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Vyd. I. Brno : UNOB, Faculty of Military Leadership, 2015. ISBN 978-80-7231-995-4, pp. 45-51. 2015, UNOB Brno.


more

 

NAVRÁTIL, Vladislav.
Education Project as Motivation in Physics. 2015.


more

 

book coverNAVRÁTIL, Vladislav.
Fyzika všedního dne a projektová výuka. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách IV. Vyd. I. Brno : Masarykova univerzita v roce 2015, celkem 250 s., 2015. ISBN 978-80-210-8146-8, pp. 109-116. 2015, Brno.


more

 

NAVRÁTIL, Vladislav.
Fyzika všedního dne a projektová výuka. 2015.


more

 

BURŠÍKOVÁ, Vilma - HARTMANOVÁ, Maria - NAVRÁTIL, Vladislav - MANSILLA, C..
Influence of deposition conditions on electrical and mechanical properties of Sm2O3-doped CeO2 thin films prepared by EB-PVD ( plus IBAD) methods. Relationship between investigated film and substrate at indentation. Russian Journal of Electrochemistry, NEW YORK, MAIK NAUKA/INTERPERIODICA/SPRINGER, USA. ISSN 1023-1935, 2015, vol. 51, no. 6, pp. 495-502.


more

 

book coverNAVRÁTIL, Vladislav.
Koroze kovů jako námět pro projektovou výuku. 2015. ISBN 978-80-210-8038-6.


more

 

book coverNAVRÁTIL, Vladislav.
Koroze kovů jako námět pro projektovou výuku. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů V. Vyd. I. Brno : Masarykova Universita, 2015. ISBN 978-80-210-8136-9, pp. 46-52. 2015, Brno.


more

 

NAVRÁTIL, Vladislav.
Koroze kovů jako námět pro projektovou výuku. 2015.


more

 

NAVRÁTIL, Vladislav.
Thermally Activated Deformation and Dynamic Strain Aging of Cd-Zn Alloys. 2015.


more

 

NAVRÁTIL, Vladislav.
Thermally Activated Deformation and Dynamic Strain Aging of Cd-Zn Alloys. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Vyd. I. UNOB Brno : UNOB Brno, 2015. ISBN 978-80-7231-998-5, pp. 36-41. 2015, Brno.


more

 

NAVRÁTIL, Vladislav.
Thermally Activated Deformation and Dynamic Strain Aging of Cd-Zn Single Crystals. In Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2015, extended versions of selected papers. Vyd. I. Brno : UNOB Brno, 2015. ISBN 978-80-7231-436-2, pp. 95 - 104. 2015, UNOB Brno.


more

 

book coverNAVRÁTIL, Vladislav - NOVOTNÁ, Jiřina.
Thomas Edison a Nikola Tesla - dvě strany téže mince. In 9. didaktická konference s mezinárodní účastí, sborník příspěvků. Vyd. první. Brno : Pedagogická fakulta MU, 2015. ISBN 978-80-210-8143-7, pp. 89 - 93. 2015, Brno, Poříčí 7.


more

 

NAVRÁTIL, Vladislav.
Thomas Edison a Nikola Tesla - dvě strany téže mince. 2015.


more

 
2014

book coverNAVRÁTIL, Vladislav.
Elektromagnetické vlny a člověk. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů IV. Vyd. I. Brno : Pedagogická fakulta MU Brno, 2014. ISBN 978-80-210-7598-6, pp. 145-160. 25.11.2014, Pedagogická fakulta MU Brno.


more

 

NAVRÁTIL, Vladislav - SVOBODOVÁ, Jindřiška.
Fotokatalýza a projektová výuka fyziky a chemie. In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/Přírodovědné a technologické vzdělávání pro XXI. století. Vyd. I. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, 2014. ISBN 978-80-7435-417-5, pp. 439-449. 2014, Univerzita Hradec Králové.


more

 

NAVRÁTIL, Vladislav - SVOBODOVÁ, Jindřiška.
Fotokatalýza a projektová výuka fyziky a chemie. 2014.


more

 

book coverNAVRÁTIL, Vladislav - PAWERA, Lukáš.
Fotokatalýza v praxi a ve škole. Vyd. I. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2014. 59 pp. Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie,IV. ISBN 978-80-210-7157-5.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana - LNĚNIČKA, Libor - PLUCKOVÁ, Irena - SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - NAVRÁTIL, Vladislav - RYCHNOVSKÝ, Boris - SVOBODOVÁ, Jindřiška - RUDA, Aleš - ROMAŇÁKOVÁ, Marta.
Jak se zachovám, když. 1. Vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


more

 

book coverNAVRÁTIL, Vladislav.
Nadané mládí vynikajících fyziků a matematiků. 2014. ISBN 978-80-210-6870-4.


more

 

NAVRÁTIL, Vladislav.
Nadané mládí vynikajících fyziků a matematiků. In Učíme nadané žáky II. Vyd. I. Ostrava 2014 : Ostravská Univerzita v Ostravě, 2014. ISBN 978-80-7464-533-4, pp. 105-114. 2014, Ostravská Univerzita, Pedagogická fakulta,.


more

 

NAVRÁTIL, Vladislav - SVOBODOVÁ, Jindřiška - PAWERA, Lukáš.
Návrhy pro projektovou výuku fyziky a chemie II. 2014.


more

 

NAVRÁTIL, Vladislav - SVOBODOVÁ, Jindřiška - PAWERA, Lukáš.
Návrhy pro projektovou výuku fyziky a chemie II. In XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Vyd. I. Brno : University of Defence, 2014. ISBN 978-80-7231-958-9, nestránkováno-7 pp. 2014, Univerzita Obrany Brno.


more

 

NAVRÁTIL, Vladislav - NOVOTNÁ, Jiřina.
Plastic Deformation of Cd-Zn Alloys Single Crystals - Some Experimental Problems. 2014. ISBN 978-80-227-4139-2.


more

 

NAVRÁTIL, Vladislav - NOVOTNÁ, Jiřina.
Plastic Deformation of Cd-Zn Alloys Single Crystals - Some Experimental Problems. 2014.


more

 

NAVRÁTIL, Vladislav - NOVOTNÁ, Jiřina.
Plastic Deformation of Cd-Zn Alloys Single Crystals - Some Experimental Problems. In APLIMAT 2014, 13th Conference on Applied Mathematics. Vyd. I. Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. ISBN 978-80-227-4140-8, pp. 276-283. 4.2.2014, STU Bratislava.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana - LNĚNIČKA, Libor - PLUCKOVÁ, Irena - SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - NAVRÁTIL, Vladislav - RYCHNOVSKÝ, Boris - SVOBODOVÁ, Jindřiška - RUDA, Aleš - ROMAŇÁKOVÁ, Marta.
Počasí a podnebí. 1. Vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


more

 

NAVRÁTIL, Vladislav - NOVOTNÁ, Jiřina.
Radon and its Progeny in the Environment. 2014.


more

 

NAVRÁTIL, Vladislav - NOVOTNÁ, Jiřina.
Radon and its Progeny in the Environment. In Mathematics, Information Technologies, and Applied Sciences 2014. Vyd. I. Brno : University of Defence, Brno, 2014, 2014. ISBN 978-80-7231-978-7, pp. 77-82. 2014, University of Defence, Brno.


more

 

NAVRÁTIL, Vladislav.
Výuka "Základů fyziky materiálů" pro nefyzikální obory na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity. In 8. didaktická konferencia, DTI Dubnica nad Váhom. Vyd. I. DTI Dubnica nad Váhom : Dubnický technologický institut v Dubnici nad Váhom, 2014. ISBN 978-80-89732-01-2, pp. 25-36. 2014, Dubnica nad Váhom.


more

 

NAVRÁTIL, Vladislav.
Výuka "Základů fyziky materiálů" pro nefyzikální obory na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity. 2014.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Next pageLast page
found: 250 records, displayed 1 - 30