Assoc. Prof. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc.

Photo not published

 

Person Identification
 • Wilhelm Zdeněk born on 11th January 1956
Workplace
 • Masaryk University Brno Faculty of Medicine Physiology Department Brno - Czech Republic
Employment Position
 • • Associate professor 2006 – present - member of the Academic Senate of the Faculty of Medicine, Masaryk university in Brno Employment Position Associate Professor 2006 – present - member of the Academic Senate of the Faculty of Medicine, Masaryk university in Brno Employment Position Associate Professor University Activities 2006 – present - member of the Academic Senate of the Faculty of Medicine, Masaryk university in Brno Employment Position Associate Professor University Activities 2006 – present - member of the Academic Senate of the Faculty of Medicine, Masaryk university in Brno Employment Position Associate Professor University Activities 2006 – present - member of the Academic Senate of the Faculty of Medicine, Masaryk university in Brno Employment Position Associate Professor
Education and Academic Qualifications
 • • 2006 – Habilitate - Medical Physiology • 2000 – Qualification certificate according to Article 17, Bill no. 246/1992 Coll., Animal Welfare, and its amendments no. 162/1993 (handling of laboratory animals). Specialist course and examination at the Veterinary and Pharmaceutical University in Brno. • 1995 – Postgraduate education, general (internal) medicine, grade I • 1992 – PhD thesis: Utilization of substrates during anesthesia and its relation to the central respiratory activity. • 1985 – University teachers training course, Masaryk University in Brno, Philosophical Faculty • 1985 – Masaryk University in Brno, Faculty of Medicine, General medicine • 1980 – Masaryk University in Brno, , Faculty of Medicine, Dentistry • 1975 – School leaving examination, Grammar school specialized in life sciences, Moravská Třebová
Employment Summary
 • • Practice 1980 – till the present – Department of Physiology, Faculty of Medicine, Masaryk University in Brno • 1980 – 1981 Military service Practice
Academical Stays
 • • 1995 – Study stay - Homburg University and Saarbückenu Hospital, Germany (2 weeks) • 1992 – Study stay – University of Utrecht, The Netherlands (one week) • 1988 – 1989 Study stay , Prof. D.W. Richter’s laboratory, Institute of Physiology, University of Gőttingen, Germany • 1987 – Study stay – Moscow, Institute of Biophysics (3 weeks) • 1987 – Study stay - Moscow, Institute of Biophysics (2 weeks) • 1985 – Study stay - Moscow, Institute of Biophysics (3 weeks)
University Activities
 • 2006 – present - member of the Academic Senate of the Faculty of Medicine, Masaryk university in Brno Employment Position Associate Professor
Selected Publications
 • WILHELM, Zdeněk. Role minerálův orgánových systémech - fyziologické aspekty. 1. vyd. Ševětín: Ardeapharma, 2015. s. 41 - 65, 24 s. ISBN 978-80-905627-0-7. info
 • WILHELM, Zdeněk a Zuzana NOVÁKOVÁ. Co je dobré vědět o regulaci minerálů ledvinou u dětí po narození. In Novák, Sobotka, Těšínský, Pospíšil, Kholová. XXXI. Mezinárodní kongres SKVIMP a 1. česko-slovenský kongres klinické výživy. 1. vyd. Hradec Králové: EUROVERLAG s.r.o., 2015. s. 90-92, 3 s. ISBN 978-80-7177-967-4. info
 • WILHELM, Zdeněk. Vitamín D ve zdraví a nemoci. In L. Sobotka, P. Těšínský, P. Kholová. XXX. mezinárodní kongres SKVIMP na téma Výživa napříč medicínou: Vyplatí se investovat do kvalitní výživy? 1. vyd. Plzeň: Společnost Klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP, 2014. s. 88 - 90, 3 s. ISBN 978-80-7177-970-4. info
 • WILHELM, Zdeněk. Je aktuální i dnes hovořit o vitamínu C ? In L. Sobotka, P. Těšínský, P. Kholová. XXX. Mezinárodní kongres SKVIMP na téma Výživa napříč medicínou: Vyplatí se investovat do kvalitní výživy? 1. vyd. Plzeň: Společnost Klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP, 2014. s. 85-87, 3 s. ISBN 978-80-7177-970-4. info
 • HOKYNKOVÁ, A., M. FIAMOLI, F. ČERNOCH, Z. JELÍNKOVÁ, M. FRANCŮ a Zdeněk WILHELM. Operační léčba dekubitů. Geriatrie a gerontologie, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 3/2014, 3/2014, s. 123-127. ISSN 1805-4684. info
 • WILHELM, Zdeněk. Co je dobré vědět o reflexu ve vztahu k motorice. 1. vyd. Jeseník: XXX. lékárnické dny, 2014. s. 5-6, 2 s. ISBN 978-80-7471-079-7. info
 • WILHELM, Zdeněk. Deficit hořčíku v interní medicíně a zásady jeho léčby. 1. vyd. Brno: Česká Internistická Společnost, XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J.E. Purkyně, 2014. s. 54. info
 • WILHELM, Zdeněk. Změny metabolismu onkologicky nemocného. 1. vyd. Hradec Králové: 18. kongres nemocničních lékárníků 14.-16. 11. 2014, Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 36 - 37, 2 s. info
 • WILHELM, Zdeněk. Význam melatoninu v metabolismu organismu. In F. Novák, L. Sobotka, P. Těšínský, P. Kholová. Sborník prezentací XXIX. Mezinárodní kongres SKVIMP na téma Výživa a regenerace: dokonalá výživa - cesta k uzdravení. 1. vyd. Hradec Králové: Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP, 2013. s. 115 - 117, 3 s. ISBN 978-80-7177-975-9. info
 • WILHELM, Zdeněk a Petr HEGYI. Střevní mikrobiotika. In F. Novák, L. Sobotka, P. Těšínský, P. Kholová. Sborník prezentací XXIX. Mezinárodní kongres SKVIMP Výživa a regenerace: dokonalá výživa - cesta k uzdravení. 1. vyd. Hradec Králové: Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP, 2013. s. 118-119, 2 s. ISBN 978-80-7177-975-9. info
 • WILHELM, Zdeněk. Mastné kyseliny omega-3; od teorie po klinickou praxi. Medicína pro praxi, Olomouc: Solen, s. r. o., 2013, roč. 10, č. 2, s. 72-76. ISSN 1214-8687. URLinfo
 • WILHELM, Zdeněk a P. HEGYI. Problematika malnutrice u starších. In F. Novák, L. Sobotka, P. Těšínský, D. Vaňková. Sborník prezentací XXVIII. Mezinárodní kongres SKVIMP Mozek, metabolismus a výživa. 1. vyd. Hradec Králové: Euroverlag s.r.o., 2012. s. 18. ISBN 978-80-7177-662-8. info
 • WILHELM, Zdeněk. Melatonin ve zdraví a nemoci. In 28. Lékárnické dny, Kroměříž 12.-14.10.2012. 2012. info
 • HOKYNKOVÁ, Alica, Zdeněk WILHELM, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Jan MIKESKA, Alena PECHOVÁ a Iva HUFOVÁ. Dietary supplementation of n-3 and n-6 fatty acids and their wound healing effect in rats. In 4th Congress of the World Union of Wound Healing Societies 2. -6.9.2012. 2012. info
 • ZADÁK, Zdeněk a Zdeněk WILHELM. Jak se změnil pohled na vodní, minerální a acidobazický metabolismus - interpretace fyziologa, biochemika a klinika : (konference v Třeboni 26.4. a 27.4. 2012). 1. vyd. Ševětín: Ardeapharma, 2012. 409 s. ISBN 978-80-254-9750-0. info
 • WILHELM, Zdeněk. Jaterní tkáň a její funkce. Causa subita, Praha: International Medical Publications, 2012, roč. 15, č. 5, s. 212-216. ISSN 1212-0197. info
 • URBANÍKOVÁ, Jaroslava a Zdeněk WILHELM. Enterální podpůrná výživa. http://lekarnici.cz/getattachment/pro cleny/Doporucene-postupy/DP-pro konzultacni-cinnost/DP-enteralni-vyziva-2012-08-08-pdf-pdf.aspx, Česká lékárnická komora, 2012. info
 • WILHELM, Zdeněk. Magnesium v klinické praxi. In Zdeněk Zadák. Minerály - pilíře metabolismu a regulace objemu : konference v Třeboni 29.4. a 30.4.2010. 1. vyd. České Budějovice: Ardeapharma a.s. Ševětín, 2011. s. 30-33, 4 s. ISBN 978-80-254-4690-4. info
 • WILHELM, Zdeněk a P. HEGYI. Metabolismus onkologicky nemocného-patofyziologie. In Luboš Sobotka, Pavel Těšínský, Dana Vaňková. XXVII. mezinárodní kongres SKVIMP na téma Nádor: metabolismus a výživa : Hradec Králové, 17.-19.2.2011 : sborník prezentací. 1. vyd. Hradec Králové: Výukové centrum Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice, 2011. s. 16-17, 2 s. ISBN 978-80-7177-037-4. info
 • WILHELM, Zdeněk. Vitamíny v zimním období. Sociální péče - Ošetřovatelská péče, Brno: SIVILIANIA, 2011, Neuveden, č. 1, s. 30-32. ISSN 1213-2330. info
 • WILHELM, Zdeněk. Digesce a resorpce. Praktické lékárenství, Olomouc: Solen s.r.o., 2011, roč. 7, č. 2, s. 71-75. ISSN 1801-2434. info
 • WILHELM, Zdeněk. Hormony - fyziologické poznámky. In XXVII. lékárnické dny. 2011. info
 • WILHELM, Zdeněk. Metabolický syndrom. Praktické lékárenství, Olomouc: SOLEN, 2011, roč. 7, č. 5, s. 223-226. ISSN 1801-2434. info
 • WILHELM, Zdeněk. Onkologicky nemocný - metabolizmus. In Malnutrice nejen u nádorových onemocnění. 1. vyd. Olomouc: Solen, 2011. s. 5-12, 8 s. Malnutrice nejen u nádorových onemocnění. ISBN 978-80-87327-77-7. info
 • WILHELM, Zdeněk. Přehled referenčních hodnot organizmu, metabolizmu, biochemie krve a moči. In Malnutrice nejen u nádorových onemocnění. 1. vyd. Olomouc: Solen, 2011. s. 45-56, 12 s. Malnutrice nejen u nádorových onemocnění. ISBN 978-80-87327-77-7. info
 • WILHELM, Zdeněk. Substráty významné pro hojení ran. Hojení ran, Praha: Nakladatelství GEUM Praha, s.r.o., 2010, roč. 4/2010, 1/2010, s. 69-71. ISSN 1802-6400. info
 • WILHELM, Zdeněk a Peter HEGYI. Vitamíny a léky - nežádoucí interakce. In Komplexní přístup k léčbě abdominálních katastrof. 1. vyd. Hradec Králové: Výukové centrum Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice, 2010. s. 65-67, 3 s. 1. ISBN 978-80-7177-022-0. info
 • WILHELM, Zdeněk a Jana KLEINOVÁ. Léky jako anti-nutrienty u onkologicky nemocných. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, Edukační sborník XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, 2010. 1 s. Brněnské onkologické dny. ISBN 978-80-86793-15-3. info
 • WILHELM, Zdeněk. Digesce a resorpce substrátů. In IV. kongres Praktického lékárenství, 14.-15. květen 2010, Olomouc. 2010. ISSN 1803-5906. info
 • WILHELM, Zdeněk a Vladimír TEPLAN. Akutní poškození a selhání ledvin - Ledviny v onkologii. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, 2010. 375 s. ISBN 978-80-247-1121-8. info
 • WILHELM, Zdeněk. Substráty významné pro hojení ran - mikronutrienty. Hojení ran, Praha: Nakladatelství GEUM Praha, s.r.o., 2010, roč. 4/ 2010, 2/2010, s. 32-35. ISSN 1802-6400. info
 • WILHELM, Zdeněk. Metabolický syndrom. 1. vyd. Frýdek Místek: SOLEN Medical Education, XXVI. lékárnické dny, 2010. s. 7. info
 • WILHELM, Zdeněk a A KOLEKTIV. Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy. 4. vyd. Brno: Masarykova universita - Lékařská fakulta, 2010. 117 s. ISBN 978-80-210-5283-3. info
 • WILHELM, Zdeněk. Mikronutrienty důležité pro hojení rány. Sociální péče - Ošetřovatelská péče, Brno: SIVILIANIA s.r.o., 2010, roč. 2010, 2/2010, s. 20-23. ISSN 1213-2330. info
 • WILHELM, Zdeněk. Metabolický syndrom. In XXVI. Lékárnické dny, Frýdek Místek. 2010. info
 • WILHELM, Zdeněk. Vitaminy a léky - nežádoucí interakce. 2010. info
 • WILHELM, Zdeněk. Digesce a resorpce substrátů. 2010. info
 • WILHELM, Zdeněk. Význam argininu v procesu hojení ran. Hojení ran, Praha: Nakladatelství GEUM Praha, s.r.o., 2009, roč. 3/ 2009, 1 / 2009, s. 53-54. ISSN 1802-6400. info
 • JABOR, A. Vnitřní prostředí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2008, 2009. 560 s. ISBN 978-80-247-1221-5. info
 • WILHELM, Zdeněk a J. KLEINOVÁ. Anemie u onkologicky nemocných. In Moderní trendy v klinické výživě a metabolické péči. 1. vyd. Hradec Králové: Výukové centrum Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice, 2009. s. 20-21, 2 s. Moderní trendy. ISBN 978-80-7177-011-4. info
 • WILHELM, Zdeněk a Peter HEGYI. Vnější dýchání, vnitřní dýchání a výživa v kritických stavech. In XXV. Kongres SKVIMP na téma Moderní trendy v klinické výživě a metabolické péči. 1. vyd. Hradec králové: Výukové centrum Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice, 2009. s. 75-77, 3 s. Moderní trendy. ISBN 978-80-7177-011-4. info
 • WILHELM, Zdeněk. Faktor věku ve vztahu k srdeční funkcím. In XI.Brněnský Geriatrický den a 15. výroční kongres ČGGS. 1. vyd. Brno: Česká geriatrická spol. ČSL JEP, Spolek lékařů v Brně ČSL JEP, 2009. s. 16-18, 3 s. Masarykova Univerzita. ISBN 978-80-210-4820-1. info
 • WILHELM, Zdeněk a Jana KLEINOVÁ. Hematologická vyšetření u onkologicky nemocných. In Edukační sborník XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 1. vyd. Brno: Brněnské onkologické dny, 2009. s. 144. Masarykův onkologický ústav. ISBN 978-80-86793-12-2. info
 • WILHELM, Zdeněk. Změny metabolizmu onkologicky nemocných. Praktické lékárenství, Olomouc: SOLEN,s.r.o., 2009, roč. 5 / III, Suppl B, s. 7. ISSN 1801-2434. ISSN 1803-5906. info
 • WILHELM, Zdeněk. Poznámky k fyziologickým funkcím dětského věku. In Lékárnické dny. 2009. info
 • WILHELM, Zdeněk. Chronické onemocnění diabetes mellitus - patofyziologie. In Pacient a chronická rána. 1. vyd. Pardubice: Česká společnost pro léčbu rány ve spolupráci se společností Nutricia, 2009. s. 4-6, 3 s. Multidisciplinární přístup k léčbě ran. ISBN 978-80-254-5695-8. info
 • WILHELM, Zdeněk. Ledviny v onkologii. In Vladimír Teplan: Akutní poškození a selhání ledvin. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, Praha, 2009. s. 357 - 374, 18 s. kapitola 15. ISBN 978-80-247-1121-8. info
 • WILHELM, Zdeněk. Význam vitaminů v prevenci a léčbě onkologických onemocnění. In Edukační sborník XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 1. vyd. Brno: Masarykův Onkologický ústav, 2008. s. 163 - 164, 2 s. ISBN 978-9780-86793-11-5. info
 • WILHELM, Zdeněk. Co je dobré vědět o výživě onkologicky nemocných. 1. vyd. Olomouc: SOLEN, s.r.o., 2008. 70 s. Solen, suppl. 1. ISBN 978-80-254-1525-2. info
 • WILHELM, Zdeněk. Vodní a elektrolytová rovnováha u onkologicky nemocného. In Iontové a vodní prostředí - kousek moře v našem organismu a jak jej udržet v rovnováze. 1. vyd. Ševětín: Ardeapharma a.s., 2008. s. 27-28, 2 s. ISBN 978-80-254-0268-9. info
 • WILHELM, Zdeněk. Fyziologické poznámky ke gastrointestinálnímu traktu. In XXIV. Lékárnické dny. 1. vyd. Litomyšl, 2008. s. 5. info
 • WILHELM, Zdeněk. Význam mikronutrientů v procesu hojení ran. In Pacient a chronická rána - hledání důvodů selhávání terapie "Multidisciplinární přístupy v komplexní léčbě ran". 1. vyd. Brno: ČSLR, 2008. s. 1-4, 4 s. ISBN 978-80-254-3272-3. info
 • WILHELM, Zdeněk. Světový den výživy. Interní medicína pro praxi, Olomouc: Solen, 2008, roč. 10/2008, 10/2008, s. 351. ISSN 1212-7299. info
 • JABOR, A. a Zdeněk WILHELM. Hodnocení nutričního stavu výživy. In Vnitřní prostředí. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2008. s. 475 -480, 6 s. Vnitřní prostředí. ISBN 978-80-247-1221-5. info
 • WILHELM, Zdeněk. In: Jabor et al.: Encyklopedie 8 - laboratorní medicíny pro klinickou praxi - na CD. In Jabor et al.: Encyklopedie 8 - laboratorní medicíny pro klinickou praxi. 1. vyd. Praha: Katedra klinické biochemie IPVZ Praha, EKK s.r.o., 2008. s. 200-300, 100 s. IPVZ 8 2008. ISBN 80-238-9775-6. info
 • JABOR, Antonín a Zdeněk WILHELM. Hodnocení stavu výživy. In Vnitřní prostředí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2008, 2008. s. 475-480, 6 s. Encyklopedie laboratorní mediciny. ISBN 978-80-247-1221-5. info
 • WILHELM, Zdeněk. Výuka fyziologie na Universitätsmedizin Georg-August-Universität Göttingen. In IV. Celostátní konference o studiu na lékařské Fakultě MU Brno. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 11-12, 2 s. ISBN 978-80-210-4814-0. info
 • WILHELM, Zdeněk. Co je dobré vědět o železe. Praktické lékárenství, Olomouc: SOLEN,s.r.o., 2007, roč. 2007, 1/2007, s. 41-44. ISSN 1801-2434. info
 • WILHELM, Zdeněk. Pár poznámek k fyziologii a patofyziologii vody v organismu. In XXIII. Kongres SKVIMP. 1. vyd. Hradec Králové: Společnost klinické výživy a int. met. péče ČLS JEP, 2007. s. 36-38, 3 s. ISBN 978-80-87009-17-8. info
 • WILHELM, Zdeněk. Faktor věku ve fyziologii. In IX.Brněnský geriatrický den. 1. vyd. Brno: Česká geriatrická a gerontologická společnost, 2007. s. 12-14, 3 s. info
 • WILHELM, Zdeněk, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, A. PECHOVÁ a J. KLEINOVÁ. Vliv paclitaxelu na změnu obsahu minerálů ve tkáních při současném příjmu Mg. In Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2007. s. 86-87, 2 s. ISBN 978-9780-86793-09-2. info
 • WILHELM, Zdeněk. Detection of magnesium deficiency - its clinical significance. In Addiction and eating disorders Neurobiology and Comorbidities. 1. vyd. Brno: Central/Easterm European Committee - Collegium Internationale Neuropsychopharmacologicum, 2007. s. 68-69, 2 s. ISBN 978-80-87041-18-5. info
 • WILHELM, Zdeněk. Co je dobré vědět o hořčíku. Praktické lékárenství, Olomouc: SOLEN,s.r.o., 2007, roč. 3/2007, č. 3, s. 132-138. ISSN 1801-2434. info
 • WILHELM, Zdeněk. Co je dobré vědět o vápníku. Praktické lékárenství, Olomouc: SOLEN,s.r.o., 2007, roč. 3/2007, č. 4, s. 184 - 189. ISSN 1801-2434. info
 • WILHELMOVÁ, Radka a Zdeněk WILHELM. Nutritious behaviour of pregnant women and the influence of their reached education. In Clinical Nutrition - Supplements- An International Journal Devoted to Clinical Nutrition and Metabolism. 1. vyd. Praha: Official journal of the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, 2007. s. 57. ISSN 1744-1161. info
 • WILHELM, Zdeněk, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, A. PECHOVÁ, P. HEGYI a J. KLEINOVÁ. The effect of magnesium on the changes of concentration in tissues after application of paclitaxel in rats. In Clinical Nutrition - Supplements- An International Journal Devoted to Clinical Nutrition and Metabolism. 1. vyd. Praha: Oficial journal of the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, 2007. s. 89. info
 • WILHELM, Zdeněk. Fyziologie stáří. In XXIII.Lékárnické dny. 1. vyd. Turnov, 2007. s. 7-9, 3 s. info
 • WILHELM, Zdeněk. Fyziologické poznámky k diabetes mellitus II. u starších. In XI. Gerontologické dny Ostrava. 1. vyd. Ostrava: DTO CZ,s.r.o., 2007. s. 1-3, 3 s. ISBN 978-80-02-01967-1. info
 • WILHELM, Zdeněk a Peter HEGYI. Fyziologie jater. Praktické lékárenství, Olomouc: SOLEN,s.r.o., 2007, roč. 2007, 5/2007, s. 242-245. ISSN 1801-2434. info
 • VÁVROVÁ, J., A. PECHOVÁ, Zdeněk WILHELM, A. KAZDA, B. FRIEDECKÝ a A. JABOR. Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi -Vitamíny a stopové prvky 2007. In Vitaminy a stopové prvky. 1. vyd. Pardubice 2007: ČLS JEP SEKK splo. s.r.o., 2007. s. 9 - 54 a 77 -128, 96 s. ČSKB ČLS JEP a SEKK 2007. ISBN 978-80-254-1171-1. info
 • WILHELM, Zdeněk, M. SEDLÁČKOVÁ, A. PECHOVÁ a J. KLEINOVÁ. Paclitaxel effect on body content of minerals and the ultrastructure of liver and kidney cells in relation to Mg intake. Physiol Res, Praha: Institute of Physiology, Academy of Sci, 2007, roč. 1/ 2007, 56/ 2007, s. 40 P. ISSN 0862-8408. info
 • WILHELM, Zdeněk. Encyklopedie 7 - laboratorní medicíny pro klinickou praxi - na CD. In Encyklopedie 7. 7. vyd. Praha: IPVZ Praha, 2007. s. 120-200, 80 s. IPVZ 7 2007. ISBN 80-238-9775-6. info
 • HEGYI, Peter a Zdeněk WILHELM. Klinické poznámky k onemocnění gastrointestinálního traktu doprovázené poruchou motility - jícen. Praktické lékárenství, Olomouc: SOLEN,s.r.o., 2006, roč. 1/ 2006, č. 1, s. 39 - 41. ISSN 1801-2434. info
 • WILHELM, Zdeněk a Peter HEGYI. Fyziologické poznámky ke gastrointestinálnímu traktu. Praktické lékárenství, Olomouc: SOLEN,s.r.o., 2006, roč. 1/ 2006, č. 1, s. 36-38. ISSN 1801-2434. info
 • WILHELM, Zdeněk. Minerály a stopové prvky ve vyšším věku. In Sobotka L., Novák F., Vaňková D.:Klinická výživa a metabolická péče v gastroenterologii a gerontologii. 1. vyd. Hradec Králové, 2006. s. 73-76, 4 s. ISBN 80-86225-91-7. info
 • WILHELM, Zdeněk, P. HEGYI a A. PECHOVÁ. Sérové a erytrocytární koncentrace Mg 2+ u zdravých žen a mužů. In Klinická výživa a metabolická péče v gastroenterologii a gerontologii. 1. vyd. Hradec Králové, 2006. s. 81-82, 2 s. ISBN 80-86225-91-7. info
 • WILHELM, Zdeněk, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, K. DRÁBOVÁ, I. DVOŘÁKOVÁ, A. PECHOVÁ a J. KLEINOVÁ. Vliv paclitaxelu na ultrastrukturu ledviny při současném příjmu Mg 2+. In Edukační sborník XXX. Brněnské onkologické dny s XX. Konferencí pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův Onkologický Ústav, 2006. s. 122 - 123, 2 s. ISBN 80-86793-06-0. info
 • WILHELM, Zdeněk a Peter HEGYI. Fyziologie a patofyziologie žaludku. Praktické lékárenství, Olomouc: SOLEN,s.r.o., 2006, roč. 3/2006, č. 3, s. 155-157. ISSN 1801-2434. info
 • HEGYI, Peter a Zdeněk WILHELM. Onemocnění žaludku. Praktické lékárenství, Olomouc: SOLEN,s.r.o., 2006, roč. 3/2006, č. 3, s. 152-154. ISSN 1801-2434. info
 • WILHELM, Zdeněk. Co je dobré vědět o sodíku. Praktické lékárenství, Olomouc: SOLEN,s.r.o., 2006, 4/2006, s. 195- 197. ISSN 1801-2434. info
 • WILHELM, Zdeněk. Výživa ve vyšším věku. In Sborník kongresu X. gerontologické dny Ostrava a Dny seniorů. 1. vyd. Ostrava: Kolektiv autorů, 2006. s. 9. ISBN 80-02-01850-8. info
 • WILHELM, Zdeněk. Hypomagnezémie, její klinická závažnost a možnosti korekce. In Zpět k základům - voda, ionty, vnitřní prostředí. 1. vyd. Ševětín: Adreapharma,a.s., 2006. s. 59 - 62, 3 s. ISBN 80-239-6362-7. info
 • WILHELM, Zdeněk. Minerály ve zdraví a nemoci. In Zborník SSPEV Košice. 1. vyd. Košice: Slovenská společnost parenterální a enterální výživy, 2006. s. 15-17, 3 s. info
 • WILHELM, Zdeněk. Změny přicházejí s přibýváním let. In Zborník SSPEV Košice. 1. vyd. Košice: Slovenská společnost parenterální a enterální výživy, 2006. s. 35-37, 3 s. info
 • WILHELMOVÁ, Radka a Zdeněk WILHELM. Výživové zvyklosti těhotných žen. In Zborník SSPEV Košice. 1. vyd. Košice: Slovenská společnost parenterální a enterální výživy, 2006. s. 15-17, 3 s. info
 • WILHELM, Zdeněk. Co je dobré vědět o draslíku. Praktické lékárenství, Olomouc: SOLEN,s.r.o., 2006, roč. 5/2006, č. 5, s. 236-238. ISSN 1801-2434. info
 • WILHELM, Zdeněk. Výživa u onkologicky nemocných I. Praktické Zubní Lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 106/54, č. 6, s. 111-114. ISSN 1213-0613. info
 • WILHELM, Zdeněk. Encyklopedie 6 - laboratorní medicíny pro klinickou praxi - na CD. 2006. vyd. Katedra klinické biochemie IPVZ Praha: SEKK s.r.o., 2006. s. 120 - 170, 50 s. IPVZ 6 2006. ISBN 80-238-9775-6. info
 • WILHELM, Zdeněk a A. PECHOVÁ. Zastoupení minerálů v myokardu laboratorního potkana. In Klinická výživa u postižení ledvin- Metabolismus vápníku - Akutní metabolická péče. 1. vyd. Hradec Králové-NUCLEUS, 2005. s. 109-112, 4 s. ISBN 80-86225-69-0. info
 • WILHELM, Zdeněk. Vitamíny v onkologii. In Edukační sborník XXIX.Brněnské onkologické dny s XIX. Konferencí pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2005. s. 380-387, 7 s. ISBN 80-86793-05-2. info
 • WILHELM, Zdeněk. Co je dobré vědět o výživě onkologicky nemocných. Praktické lékárenství, Olomouc: SOLEN,s.r.o., 2005, roč. 1/2005, č. 1, s. 38-40. ISSN 1801-2434. info
 • WILHELM, Zdeněk, A. PECHOVÁ, P. SCHEER, J. KLEINOVÁ a L. ROUBALÍKOVÁ. Serum and tissue concentracions of magnesium, calcium, potassium and sodium in rats. ACTA VETERINARIA BRNO, VFU Brno: VFU Brno, 2005, roč. 74/2005, č. 5, s. 183-190. ISSN 0001-7213. info
 • WILHELM, Zdeněk. Ze semináře s tématem gerontofarmakologie, vitamíny a doplňky stravy. In Časopis českých lékárníků. 1. vyd. Praha: ČČL,s.r.o., 2005. s. 24. ISBN 1211-5134. info
 • ROUBALÍKOVÁ, Lenka a Zdeněk WILHELM. Viva sens und GREEN OR im Vergleich. Wird dentin thermischen, osmotischen oder elektrischen reizen ausgesetzt oder kommt.... 1. vyd. 2005. Dentalhygiene Journal 3/2005. ISBN 1436-5715. info
 • WILHELM, Zdeněk. Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy. In Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy. 1. vyd. Brno: Masarykova universita v Brně, 2005. 115 s. ISBN 80-210-2837-8. info
 • WILHELM, Zdeněk, A. PECHOVÁ a R. VODIČKA. Magnesium concentrations in serum and erythrocytes of ruminants, perissodactyla and primates in the Prague ZOO. Acta Vet.Brno, Brno: VFU Brno, 2005, roč. 74/2005, 4/2005, s. 467-473. ISSN 0001-7213. info
 • WILHELM, Zdeněk. Encyklopedie 5 - laboratorní medicíny pro klinickou praxi - na CD. In Fyziologie substrátů. 5. vyd. Praha: Katedra klinické biochemie IPVZ Praha, 2005. s. 120 -130, 10 s. IPVZ 5 2005. ISBN 80-238-9775-6. info
 • WILHELM, Zdeněk. Úloha hořčíku ve fyziologických funkcích a v nemoci. 1. vyd. Brno: MUDr. Wilhelm Z. CSc., 2005. 142 s. info
 • WILHELM, Zdeněk, P. HEGYI, J. KLEINOVÁ, R. KALÁBOVÁ, A. PECHOVÁ a R. URBANOVÁ. Diagnostika deficitů hořčíku v organismu, vlastní zkušenosti. Vnitřní lékařství, Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 50/2004, 4/2004, s. 291-299. ISSN 0042-773X. info
 • WILHELM, Zdeněk. Význam makro a mikrominerálů v procesech neoplastické transformace. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně - XXVIII. Brněnských onkologických dnů a XVIII. Konference pro sestry a laboranty v r 2004, 2004. 88-90. ISBN 80-86793-01-X. info
 • WILHELM, Zdeněk a Zuzana NOVÁKOVÁ. Praktická cvičení z Fyziologie - pro studenty bakalářských oborů. In Praktická cvičení z Fyziologie. 1.vydání. Brno: Masarykova universita v Brně - Lékařská fakulta, 2004. s. 1-94, 94 s. ISBN 80-210-2601-4. info
 • WILHELM, Zdeněk. Výživa v onkologii. 2. přepracované a doplněné. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004. 260 s. NCO NZO 76/04. ISBN 80-7013-410-0. info
 • WILHELM, Zdeněk. Perorální strava onkologicky nemocných. In 8. kongres nemocničních lékárníků. 1. vyd. Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2004. s. 34-37, 4 s. ISBN 80-86225-64-X. info
 • WILHELM, Zdeněk. Chemoprevence. In 8. kongres nemocničních lékárníků. 1. vyd. Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2004. s. 31-34, 4 s. ISBN 80-86225-64-X. info
 • WILHELM, Zdeněk. Stanovení potřeb energie u onkologicky nemocného. In Dni parenterálnej a enterálnej výživy. 1. vyd. Banská Bystrica: Slovenská spoločnosť parenterálnej a enterálnej výživy, 2004. s. 40-47, 7 s. info
 • WILHELM, Zdeněk. Metabolismus vody a minerálů u těhotných. In Dni parenterálnej a enterálnej výživy. 1. vyd. Banská Bystrica: Slovenská spoločnosť parenterálnej a enterálnej výživy, 2004. s. 25-29, 5 s. info
 • WILHELM, Zdeněk, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Jana KLEINOVÁ. Morphology Of Eythrocytes Of Patients With Ovarian Cancer. Wiener klinische Wochenschrift - The Middle European Journal of Medicine, Wien, Österreich: SpringerWienNewYork Heft, 2004, roč. 116., 19.-20., s. 676-678. ISSN 0043-5325. info
 • WILHELM, Zdeněk, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Jana KLEINOVÁ. Morphology of erythrocytes of patients with ovarian cancer. Wiener klinische Wochenschrift - The Middle European Journal of Medicine, Wien, Österreich: SpringerWienNewYork Heft, 2004, roč. 116, 19-20, s. 676-678. ISSN 0043-5325. info
 • WILHELM, Zdeněk. Regulace acidobazické rovnováhy u těhotných. In Pokroky v léčbě poruch vnitřního prostředí. 1. vyd. České Budějovice: Ardeapharma a.s. Ševětín, 2004. s. 35-39, 5 s. ISBN 80-239-2066-9. info
 • WILHELM, Zdeněk. Fyziologie a biochemie výživy. In Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi. 1. vyd. Praha: Katedra klinické biochemie IPVZ Praha, SEKK, s.r.o., 2004. CD. ISBN 80-238-9775-6. info
 • WILHELM, Zdeněk, M. SEDLÁČKOVÁ a J. KLEINOVÁ. Changes in erythrocyte morphology in cancer patients. In Program a sborník abstraktů 79. fyziologické dny. 1. vyd. Lékařská fakulta UK v Plzni: Česká fyziologická společnost, Slovenská fyziologická společnost a LF UK v Plzni, 2003. s. 56. info
 • WILHELM, Zdeněk, M. SEDLÁČKOVÁ a J. KLEINOVÁ. Změna tvaru erytrocytu jako možná příčina poruch mikrocirkulace u onkologicky nemocných. In Vliv výživy a intenzivní metabolické péče na orgánové funkce a pooperační stavy. 1. vyd. Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2003. s. 50-52, 2 s. ISBN 80-86225-35-6. info
 • WILHELM, Zdeněk, M. SEDLÁČKOVÁ a J. KLEINOVÁ. Ovlivňuje hořčík vznik atypických erytrocytů onkologicky nemocných ? In Edukační sborník. 1.-2003. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2003. s. 109-111, 3 s. ISBN 80-239-0175-3. info
 • WILHELM, Zdeněk. Klinický význam hořčíku. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa, Praha: TIGIS s.r.o., 2003, /6, č. 2, s. 97-103. ISSN 1211-9326. info
 • WILHELM, Zdeněk. Algoritmy vyšetření deficitů hořčíku v organismu. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa, Praha: Tigis s.r.o., 2003, / 6, č. 2, s. 104-108. ISSN 1211-9326. info
 • WILHELM, Zdeněk, Pavel BRAVENÝ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Milena ŠIMURDOVÁ. Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy. In Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2003. s. 1-115, 115 s. ISBN 80-210-2837-8. info
 • WILHELM, Zdeněk. Makro- a mikrominerály v onkologii. In Dni parenterálnej a enterálnej výživy. 1. vyd. Banská Bystrica: Slovenská spoločnosť parenterálnej a enterálnej výživy, 2003. s. 17-22, 6 s. info
 • WILHELM, Zdeněk, Peter HEGYI a Alena PECHOVÁ. Gastroduodenal peptic disease and low concentracion of Mg2+ in erythrocytes. In Chronobiological analysis in pathophysiology of cardiovascular system. 1. vyd. Brno: Faculty of Medicine. Masaryk University. Brno, 2003. s. 179-184, 6 s. ISBN 80-7013-394-5. info
 • WILHELM, Zdeněk, M. SEDLÁČKOVÁ a J. KLEINOVÁ. Changes in erythrocyte morphology in cancer patients. Physiological Research, Česká republika, 2003, roč. 52/ 2003, 3/ 2003, s. 46P. ISSN 0862-8408. info
 • WILHELM, Zdeněk, J. KLEINOVÁ a R. KALÁBOVÁ. Effect of magnesium administration on urinary ion excretion in healthy subjects and cancer patients. Scripta medica, Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2002, roč. 2002, 75 (5), s. 231-237. ISSN 1211-3595. info
 • WILHELM, Zdeněk, Petr BENEŠ, Vladimír BLÁHA, Jiří BONAVENTURA, Miloslav HRONEK, Pavel KOHOUT, Jaromír KOŽOUŠEK, Luboš SOBOTKA, Pavel TĚŠÍNSKÝ, Miroslav TOMIŠKA, Mária VOLEKOVÁ a Zdeněk ZADÁK. Výživa v onkologii. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 2001. 190 s. ISBN 80-7013-326-0. info
 • WILHELM, Zdeněk, J. KLEINOVÁ, M. SEDLÁČKOVÁ a P. HEGYI. Suplementace hořčíku u onkologicky nemocných v průběhu chemoterapie. In Nutriční a metabolická podpora u kritických stavů a orgánového selhání. 1. vyd. Praha: Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP, 2001. s. 64-66. ISBN 80-238-6807-1. info
 • WILHELM, Zdeněk a Zuzana NOVÁKOVÁ. Praktická cvičení z fyziologie pro studenty bakalářských oborů. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, Brno-Kraví hora, 2001. 93 s. ISBN 80-210-2601-4. info
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana, Mohamed AL-KUBATI, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Jan PEŇÁZ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Fyziologická cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 78 s. ISBN 80-210-2654-5. info
 • WILHELM, Zdeněk. Vodně-elektrolytová rovnováha a její poruchy. In XXV. Brněnské onkologické dny a XV. Konference SZP. Masarykův onkologický ústav. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2001. s. 152-161. info
 • WILHELM, Zdeněk, Jitka KLEINOVÁ, M. SEDLÁČKOVÁ, R. KALÁBOVÁ a P. HEGYI. Vliv chemoterapie na morfologii erytrocytů. In XXV. Brněnské onkologické dny a XV. Konference SZP. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2001. s. 235. info
 • WILHELM, Zdeněk. Regulace vodně-elektrolytové rovnováhy. 10. konferencia SSPEV. Banská Bystrica 14.-16. Novembra 2001: SSPEV, 2001. 32-35. info
 • WILHELM, Zdeněk. Nutrice jako prevence onkologického onemocnění. Banská Bystrica: l0. konferencia SSPEV, 2001. s. 14-17. info
 • WILHELM, Zdeněk. Rozhodovací algoritmy diagnostiky hypomagnezémií v klinické praxi. In Klinická výživa a metabolická péče u těžce nemocných. 1. vyd. Hradec Králové: Nucleus HK, 2000. s. 36-37. ISBN 80-86225-02-X. info
 • WILHELM, Zdeněk. Akutní stavy do kapsy pro záchrannou službu. 1. vyd. Praha: Jan Kanzelsberger, 1995. 299 s. ISBN 80-853-8728-X. info
 • SCHWARZACHER, S.W., Zdeněk WILHELM, K. ANDERS a D.W. RICHTER. The medullary respiratory network in the rat. Journal of Physiology, Cambridge, England: Physiological Society of Cambridge Univ., 1991, roč. 435, č. 1, s. 631-644. ISSN 0022-3751. info
 • WILHELM, Zdeněk. Utilizace substrátů za anestezie a její vztah k centrální respirační aktivitě. 1. vyd. Brno: MU - LF Brno, 1991. 164 s. info

Last update: 2007/01/08