Mgr. Jan Přibyl, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 44 records, displayed 1 - 30

 
2014

PŘIBYL, Jan - PEŠL, Martin - AĆIMOVIĆ, Ivana - VILOTIĆ, Aleksandra - DVOŘÁK, Petr - MELI - SKLÁDAL, Petr - ROTREKL, Vladimír.
Atomic force microscopy can distinguish force-contraction properties of human pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes. 2014.


more

 

PEŠL, Martin - PŘIBYL, Jan - AĆIMOVIĆ, Ivana - KÁRA, Tomáš - VILOTIĆ, Aleksandra - ROTREKL, Vladimír - SKLÁDAL, Petr - MELI, Albano - DVOŘÁK, Petr.
BIOMECHANIKU LIDSKÝCH KARDIOMYOCYTŮ DIFERENCOVANÝCH Z PLURIPOTENTNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK LZE POPSAT S POMOCÍ MIKROSKOPIE ATOMÁRNÍCH SIL (AFM). 2014.


more

 

PEŠL, Martin - AĆIMOVIĆ, Ivana - PŘIBYL, Jan - HÉŽOVÁ, Renata - VILOTIĆ, Aleksandra - FAUCONNIER, Jeremy - VRBSKÝ, Jan - KRUZLIAK, Peter - SKLÁDAL, Petr - KÁRA, Tomáš - ROTREKL, Vladimír - LACAMPAGNE, Alain - DVOŘÁK, Petr - MELI, Albano.
Forced aggregation and defined factors allow highly uniform-sized embryoid bodies and functional cardiomyocytes from human embryonic and induced pluripotent stem cells. Heart Vessels, Japan, Springer Japan, Japan. ISSN 0910-8327, 2014, vol. 29, no. 6, pp. 834-846.


more

 

PŘIBYL, Jan - PEŠL, Martin - AĆIMOVIĆ, Ivana - VILOTIĆ, Aleksandra - MELI, Albano - ROTREKL, Vladimír - DVOŘÁK, Petr - SKLÁDAL, Petr.
Study of mechanobiological properties of human functional cardiomyocytes using Atomic Force Microscopy. 2014.


more

 
2013

AĆIMOVIĆ, Ivana - PEŠL, Martin - VRBSKÝ, Jan - PŘIBYL, Jan - LACAMPAGNE, A - DVOŘÁK, Petr - MELI, Albano.
AggreWell plate aggregation and defined factors allow highly uniform-sized and functional cardiac embryoid bodies from human ESCs and iPSCs. 2013.


more

 

SKLÁDAL, Petr - KOVÁŘ, David - KRAJÍČEK, Vít - ŠIŠKOVÁ, Petra - PŘIBYL, Jan - ŠVÁBENSKÁ, Eva.
Electrochemical immunosensors for detection of microorganisms. International Journal of Electrochemical Science, BELGRADE, ESG, Serbia. ISSN 1452-3981, 2013, vol. 8, no. 2, pp. 1635-1649.


more

 

PEŠL, Martin - PŘIBYL, Jan - AĆIMOVIĆ, Ivana - VILOTIĆ, Aleksandra - MELI, Albano - ROTREKL, Vladimír - SKLÁDAL, Petr - KÁRA, Tomáš - PANOVSKÝ, Roman - DVOŘÁK, Petr.
Lidské srdeční buňky a magnetická resonance jako nástroj pro studium (DMD) onemocnění srdce - nová diagnostika a postupy. 2013.


more

 

PEŠL, Martin - AĆIMOVIĆ, Ivana - PŘIBYL, Jan - KOŠKOVÁ, Stanislava - VRBSKÝ, Jan - KÁRA, Tomáš - SKLÁDAL, Petr - DVOŘÁK, Petr - MELI, Albano.
MECHANOBIOLOGIE KARDIOMYOCYTŮ DIFERENCOVANÝCH Z KMENOVÝCH BUNĚK, S VYUŽITÍM ATOMIC FORCE MICROSCOPY. 2013.


more

 

FARKA, Zdeněk - KOVÁŘ, David - PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr.
Piezoelectric and surface plasmon resonance biosensors for Bacillus atrophaeus spores. International Journal of Electrochemical Science, Belgrade, Serbia, ESG, Serbia. ISSN 1452-3981, 2013, vol. 8, no. 1, pp. 100-112.


more

 
2012

AĆIMOVIĆ, Ivana - PEŠL, Martin - VRBSKÝ, Jan - PŘIBYL, Jan - LACAMPAGNE, A - DVOŘÁK, Petr - MELI, Albano.
AggreWell plate aggregation and defined factors allow highly uniform-sized and functional cardiac embryoid bodies from human ESCs and iPSCs. 2012.


more

 

SKLÁDAL, Petr - ŠVÁBENSKÁ, Eva - ŽERAVÍK, Jiří - PŘIBYL, Jan - ŠIŠKOVÁ, Petra - TJARNHAGE, Torbjorn - GUSTAFSON, Inga.
Electrochemical Immunosensor Coupled to Cyclone Air Sampler for Detection of Escherichia coli DH5 alpha in Bioaerosols. Electroanalysis, WILEY-VCH Verlag GmbH, USA. ISSN 1040-0397, 2012, vol. 24, no. 3, pp. 539-546.


more

 

PEŠL, Martin - AĆIMOVIĆ, Ivana - KOŠKOVÁ, Stanislava - VRBSKÝ, Jan - PŘIBYL, Jan - MELI, Albano - LACAMPAGNE, A - DVOŘÁK, Petr.
Využití kmenových buněk v kardiologii a mechanobiologie kardiomyocytů. 2012.


more

 

PEŠL, Martin - AĆIMOVIĆ, Ivana - KOŠKOVÁ, Stanislava - VRBSKÝ, Jan - PŘIBYL, Jan - MELI, Albano - LACAMPAGNE, A - DVOŘÁK, Petr.
Využití kmenových buněk v kardiologii a mechanobiologie kardiomyocytů. 2012.


more

 
2011

ŠVÁBENSKÁ, Eva - KOVÁŘ, David - KRAJÍČEK, Vít - PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr.
Electrochemical Biosensor for Detection of Bioagents. International Journal of Electrochemical Science, Belgrade, Serbia, ESG. ISSN 1452-3981, 2011, vol. 6, no. 12, pp. 5968-5979.


more

 
2010

CRHA, Igor - PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr - ŽÁKOVÁ, Jana - VENTRUBA, Pavel - LOUSOVÁ, Eva - POHANKA, Michal.
AFM (Atomic Force Microscopy) zobrazení spermií poškozených oxidačním stresem. Praktická gynekologie, Brno, Medica Healthworld a.s. ISSN 1211-6645, 2010, vol. 14, no. 3, pp. 120-122.


more

 

CRHA, Igor - PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr - ŽÁKOVÁ, Jana - VENTRUBA, Pavel - POHANKA, Michal.
Atomic force microscopy (AFM) of heat-treated human sperm. 2010.


more

 

CRHA, Igor - PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr - ŽÁKOVÁ, Jana - VENTRUBA, Pavel - POHANKA, Michal.
Determination of the surface pathology of human sperm by atomic force microscopy. 2010. HUMAN REPRODUCTION Volume: 25 Supplement: 1 Pages: I122-I122.


more

 

PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr - SUCHÁNEK, Miloslav.
ELISA kit pro detekci aduktů PAH. 2010.


more

 

PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr - SUCHÁNEK, Miloslav.
Technologie pro přípravu metod využitelných v klinickém testování. 2010.


more

 
2009

PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr - SUCHÁNEK, Miloslav.
Metody lokalizace poškození DNA pomocí AFM a protilátek. 2009.


more

 
2008

SKLÁDAL, Petr - PŘIBYL, Jan - ŠAFÁŘ, Bohuslav.
Development and Testing of the Portable Electrochemical Immunosensor System for Detection of Bioagents. In Commercial and Pre-Commercial Cell Detection Technologies for Defence against Bioterror. Amsterdan, Netherlands : IOS Press, 2008. Technology, Market and Society 39, ISBN 978-1-58603-858-8, pp. 21-29.


more

 

PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr - SUCHÁNEK, Miloslav.
Charakterizace interakce aduktů benzo[a]pyrenu s biomolekulami pomocí SPR, ELISA a QCM. 2008.


more

 

PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr - SUCHÁNEK, Miloslav.
Charakterizace interakce protilátek značených nanočásticemi s adukty PAH. 2008.


more

 

KŘÍŽ, Martin - PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr - SUCHÁNEK, Miloslav.
Chemically functionalized AFM tips: easy way to resolution enhancement in single biomolecule visualization. In 5th international interdisciplinary meeting on bioanalysis CECE 2008. Brno : Institute of Analytical Chemisty AS CR, 2008. ISBN 978-80-254-3194-8, pp. 65-66. 24.11.2008, Brno.


more

 

PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr - SUCHÁNEK, Miloslav.
Metoda pro charakterizaci nativní DNA a DNA modifikované PAH pomocí AFM. 2008.


more

 

PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr - SUCHÁNEK, Miloslav.
Modifikace protilátek nanočásticemi. 2008.


more

 

PŘIBYL, Jan - FRNKOVÁ, Kateřina - SKLÁDAL, Petr - SUCHÁNEK, Miloslav.
Nanopolyperoxidase – a universal system for simultaneous colorimetric signal enhancement and nanoscale visualization of antibody labeling. In 5th international interdisciplinary meeting on bioanalysis CECE 2008. Brno : Institute of Analytical Chemisty AS CR, 2008. ISBN 978-80-254-3194-8, pp. 70-71. 24.11.2008, Brno.


more

 

PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr - SUCHÁNEK, Miloslav.
Nanopolyperoxidáza: zvýšení citlivosti ELISA metody. 2008.


more

 

FRNKOVÁ, Kateřina - PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr - SUCHÁNEK, Miloslav.
Preparation of protein conjugates with highly hydrophobic molecules and their use in heterogeneous immunoassay. In 5th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis CECE2008. Brno : Institute of Analytical Chemisty AS CR, 2008. ISBN 978-80-254-3194-8, pp. 60-61. 25.11.2008, Brno.


more

 

CABÁLKOVÁ, Jana - PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr - KULICH, Pavel - CHMELÍK, Josef.
Size, shape and surface morphology of starch granules from Norway spruce needles revealed by transmission electron microscopy and atomic force microscopy: effects of elevated CO2 concentration. Tree Physiology, Victoria, Kanada, Heron Publishing, Canada. ISSN 0829-318X, 2008, vol. 28, no. 10, pp. 1593-1599. IF 2.141 (2007).


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 44 records, displayed 1 - 30