Mgr. Jan Přibyl, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 49 records, displayed 1 - 30

 
2014

book coverPŘIBYL, Jan - PEŠL, Martin - AĆIMOVIĆ, Ivana - VILOTIĆ, Aleksandra - DVOŘÁK, Petr - ROTREKL, Vladimír - SKLÁDAL, Petr - ROTREKL, Vladimír.
Atomic force microscopy as a tool to study mechanobiological properties of human cardiomyocytes. 2014.


more

 

PŘIBYL, Jan - PEŠL, Martin - AĆIMOVIĆ, Ivana - VILOTIĆ, Aleksandra - DVOŘÁK, Petr - MELI, Albano - SKLÁDAL, Petr - ROTREKL, Vladimír.
Atomic force microscopy can distinguish force-contraction properties of human pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes. 2014.


more

 

PŘIBYL, Jan - PEŠL, Martin - AĆIMOVIĆ, Ivana - VILOTIĆ, Aleksandra - DVOŘÁK, Petr - MELI - SKLÁDAL, Petr - ROTREKL, Vladimír.
Atomic force microscopy can distinguish force-contraction properties of human pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes. 2014.


more

 

PEŠL, Martin - PŘIBYL, Jan - AĆIMOVIĆ, Ivana - VILOTIĆ, Aleksandra - HÉŽOVÁ, Renata - SKLÁDAL, Petr - KÁRA, Tomáš - ROTREKL, Vladimír - LACAMPAGNE, Alain - DVOŘÁK, Petr - MELI, Albano.
BIOMECHANICS OF STEM CELL DERIVED CARDIOMYOCYTES CAN BE DESCRIBED BY ATOMIC FORCE MICROSCOPY Optimization of cardiomyocytes differentiation from pluripotent stem cells using atomic force microscopy. In ABSTRACT BOOK “New Challenges in the World Science: Joint Approaches of Young Scientists”. : The Ministry of Youth and Sport of the Republic of Azerbaijan, 2014. 26.5.2014, Baku, Azerbajian.


more

 

PEŠL, Martin - PŘIBYL, Jan - AĆIMOVIĆ, Ivana - KÁRA, Tomáš - VILOTIĆ, Aleksandra - ROTREKL, Vladimír - SKLÁDAL, Petr - MELI, Albano - DVOŘÁK, Petr.
BIOMECHANIKU LIDSKÝCH KARDIOMYOCYTŮ DIFERENCOVANÝCH Z PLURIPOTENTNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK LZE POPSAT S POMOCÍ MIKROSKOPIE ATOMÁRNÍCH SIL (AFM). 2014.


more

 

PEŠL, Martin - AĆIMOVIĆ, Ivana - PŘIBYL, Jan - HÉŽOVÁ, Renata - VILOTIĆ, Aleksandra - FAUCONNIER, Jeremy - VRBSKÝ, Jan - KRUZLIAK, Peter - SKLÁDAL, Petr - KÁRA, Tomáš - ROTREKL, Vladimír - LACAMPAGNE, Alain - DVOŘÁK, Petr - MELI, Albano.
Forced aggregation and defined factors allow highly uniform-sized embryoid bodies and functional cardiomyocytes from human embryonic and induced pluripotent stem cells. Heart Vessels, Japan, Springer Japan, Japan. ISSN 0910-8327, 2014, vol. 29, no. 6, pp. 834-846.


more

 

PEŠL, Martin - AĆIMOVIĆ, Ivana - PŘIBYL, Jan - HÉŽOVÁ, Renata - VILOTIĆ, Aleksandra - AIMOND, Franck - FAUCONNIER, Jeremy - VRBSKÝ, Jan - KRUŽLIAK, Peter - SKLÁDAL, Petr - KÁRA, Tomáš - ROTREKL, Vladimír - LACAMPAGNE, Alain - DVOŘÁK, Petr - MELI, Albano.
Molecular and Functional Characterization of Uniform-Sized Beating Embryoid Bodies and Cardiomyocytes from Human Embryonic and Induced Pluripotent Stem Cells. Biophysical Journal, Cambridge, MA, USA, Cell Press, USA. ISSN 1542-0086, 2014, vol. 106, no. 2, pp. p565-p566.


more

 

PEŠL, Martin - PŘIBYL, Jan - AĆIMOVIĆ, Ivana - VILOTIĆ, Aleksandra - HÉŽOVÁ, Renata - SKLÁDAL, Petr - KÁRA, Tomáš - ROTREKL, Vladimír - LACAMPAGNE, Alain - DVOŘÁK, Petr - MELI, Albano.
Optimization of cardiomyocytes differentiation from pluripotent stem cells using atomic force microscopy. 2014.


more

 

PŘIBYL, Jan - PEŠL, Martin - AĆIMOVIĆ, Ivana - VILOTIĆ, Aleksandra - MELI, Albano - ROTREKL, Vladimír - DVOŘÁK, Petr - SKLÁDAL, Petr.
Study of mechanobiological properties of human functional cardiomyocytes using Atomic Force Microscopy. 2014.


more

 
2013

AĆIMOVIĆ, Ivana - PEŠL, Martin - VRBSKÝ, Jan - PŘIBYL, Jan - LACAMPAGNE, A - DVOŘÁK, Petr - MELI, Albano.
AggreWell plate aggregation and defined factors allow highly uniform-sized and functional cardiac embryoid bodies from human ESCs and iPSCs. 2013.


more

 

SKLÁDAL, Petr - KOVÁŘ, David - KRAJÍČEK, Vít - ŠIŠKOVÁ, Petra - PŘIBYL, Jan - ŠVÁBENSKÁ, Eva.
Electrochemical immunosensors for detection of microorganisms. International Journal of Electrochemical Science, BELGRADE, ESG, Serbia. ISSN 1452-3981, 2013, vol. 8, no. 2, pp. 1635-1649.


more

 

PEŠL, Martin - PŘIBYL, Jan - AĆIMOVIĆ, Ivana - VILOTIĆ, Aleksandra - MELI, Albano - ROTREKL, Vladimír - SKLÁDAL, Petr - KÁRA, Tomáš - PANOVSKÝ, Roman - DVOŘÁK, Petr.
Lidské srdeční buňky a magnetická resonance jako nástroj pro studium (DMD) onemocnění srdce - nová diagnostika a postupy. 2013.


more

 

PEŠL, Martin - AĆIMOVIĆ, Ivana - PŘIBYL, Jan - KOŠKOVÁ, Stanislava - VRBSKÝ, Jan - KÁRA, Tomáš - SKLÁDAL, Petr - DVOŘÁK, Petr - MELI, Albano.
MECHANOBIOLOGIE KARDIOMYOCYTŮ DIFERENCOVANÝCH Z KMENOVÝCH BUNĚK, S VYUŽITÍM ATOMIC FORCE MICROSCOPY. 2013.


more

 

FARKA, Zdeněk - KOVÁŘ, David - PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr.
Piezoelectric and surface plasmon resonance biosensors for Bacillus atrophaeus spores. International Journal of Electrochemical Science, Belgrade, Serbia, ESG, Serbia. ISSN 1452-3981, 2013, vol. 8, no. 1, pp. 100-112.


more

 
2012

AĆIMOVIĆ, Ivana - PEŠL, Martin - VRBSKÝ, Jan - PŘIBYL, Jan - LACAMPAGNE, A - DVOŘÁK, Petr - MELI, Albano.
AggreWell plate aggregation and defined factors allow highly uniform-sized and functional cardiac embryoid bodies from human ESCs and iPSCs. 2012.


more

 

SKLÁDAL, Petr - ŠVÁBENSKÁ, Eva - ŽERAVÍK, Jiří - PŘIBYL, Jan - ŠIŠKOVÁ, Petra - TJARNHAGE, Torbjorn - GUSTAFSON, Inga.
Electrochemical Immunosensor Coupled to Cyclone Air Sampler for Detection of Escherichia coli DH5 alpha in Bioaerosols. Electroanalysis, WILEY-VCH Verlag GmbH, USA. ISSN 1040-0397, 2012, vol. 24, no. 3, pp. 539-546.


more

 

PEŠL, Martin - AĆIMOVIĆ, Ivana - KOŠKOVÁ, Stanislava - VRBSKÝ, Jan - PŘIBYL, Jan - MELI, Albano - LACAMPAGNE, A - DVOŘÁK, Petr.
Využití kmenových buněk v kardiologii a mechanobiologie kardiomyocytů. 2012.


more

 

PEŠL, Martin - AĆIMOVIĆ, Ivana - KOŠKOVÁ, Stanislava - VRBSKÝ, Jan - PŘIBYL, Jan - MELI, Albano - LACAMPAGNE, A - DVOŘÁK, Petr.
Využití kmenových buněk v kardiologii a mechanobiologie kardiomyocytů. 2012.


more

 
2011

ŠVÁBENSKÁ, Eva - KOVÁŘ, David - KRAJÍČEK, Vít - PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr.
Electrochemical Biosensor for Detection of Bioagents. International Journal of Electrochemical Science, Belgrade, Serbia, ESG. ISSN 1452-3981, 2011, vol. 6, no. 12, pp. 5968-5979.


more

 
2010

CRHA, Igor - PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr - ŽÁKOVÁ, Jana - VENTRUBA, Pavel - LOUSOVÁ, Eva - POHANKA, Michal.
AFM (Atomic Force Microscopy) zobrazení spermií poškozených oxidačním stresem. Praktická gynekologie, Brno, Medica Healthworld a.s. ISSN 1211-6645, 2010, vol. 14, no. 3, pp. 120-122.


more

 

CRHA, Igor - PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr - ŽÁKOVÁ, Jana - VENTRUBA, Pavel - POHANKA, Michal.
Atomic force microscopy (AFM) of heat-treated human sperm. 2010.


more

 

CRHA, Igor - PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr - ŽÁKOVÁ, Jana - VENTRUBA, Pavel - POHANKA, Michal.
Determination of the surface pathology of human sperm by atomic force microscopy. 2010. HUMAN REPRODUCTION Volume: 25 Supplement: 1 Pages: I122-I122.


more

 

PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr - SUCHÁNEK, Miloslav.
ELISA kit pro detekci aduktů PAH. 2010.


more

 

PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr - SUCHÁNEK, Miloslav.
Technologie pro přípravu metod využitelných v klinickém testování. 2010.


more

 
2009

PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr - SUCHÁNEK, Miloslav.
Metody lokalizace poškození DNA pomocí AFM a protilátek. 2009.


more

 
2008

SKLÁDAL, Petr - PŘIBYL, Jan - ŠAFÁŘ, Bohuslav.
Development and Testing of the Portable Electrochemical Immunosensor System for Detection of Bioagents. In Commercial and Pre-Commercial Cell Detection Technologies for Defence against Bioterror. Amsterdan, Netherlands : IOS Press, 2008. Technology, Market and Society 39, ISBN 978-1-58603-858-8, pp. 21-29.


more

 

PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr - SUCHÁNEK, Miloslav.
Charakterizace interakce aduktů benzo[a]pyrenu s biomolekulami pomocí SPR, ELISA a QCM. 2008.


more

 

PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr - SUCHÁNEK, Miloslav.
Charakterizace interakce protilátek značených nanočásticemi s adukty PAH. 2008.


more

 

KŘÍŽ, Martin - PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr - SUCHÁNEK, Miloslav.
Chemically functionalized AFM tips: easy way to resolution enhancement in single biomolecule visualization. In 5th international interdisciplinary meeting on bioanalysis CECE 2008. Brno : Institute of Analytical Chemisty AS CR, 2008. ISBN 978-80-254-3194-8, pp. 65-66. 24.11.2008, Brno.


more

 

PŘIBYL, Jan - SKLÁDAL, Petr - SUCHÁNEK, Miloslav.
Metoda pro charakterizaci nativní DNA a DNA modifikované PAH pomocí AFM. 2008.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 49 records, displayed 1 - 30