PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D.

Photo not published

 

Completed procedures:

Habilitation procedures
Masaryk University faculty carrying the appointment processFaculty of Arts
Name of the ApplicantPhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D.
Affiliation of the ApplicantVUT v Brně - FaVU
SpecializationHistory of Fine Arts
Habilitation thesis (public part)authenticated link to a new windowZdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách
Starting date8. 12. 2011
Habilitation Board
ChairProf. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (MU - Faculty of Arts)
Membersprof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. (AV ČR Praha)
Prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (MU - Faculty of Arts)
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (Národní galerie v Praze)
prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. (Akademie výtvarných umění v Praze)
Reviewersprof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (Národní galerie v Praze)
doc. PhDr. Jiří Fajt (Univerzita Lipsko)
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. (UK Praha - Filozofická fakulta)
Public lecture time and date
Faculty Scientific Board session
MU Scientific Board session
Current stateappointment process cancelled on the applicant's request
Closing date25. 4. 2013