RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

Photo not published

 

Podpora výzkumu studentů v oblastech chemie životního prostředí a hodnocení rizik v roce 2016 (MUNI/A/1380/2015)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Innovation in Toxicological Risk Assessment Education (MUNI/FR/1514/2015)
MU Investigator:RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
DA VINCI – Zlepšení vizualizace, interpretace a srovnatelnosti dat o organických polutantech v dlouhodobých monitorovacích sítích (EHP-CZ02-OV-1-029-2015)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 3/2016
Investor/Programme:Ministry of the Environment of the CR / CZ02 - Environment
more
Kinetika perkutánní penetrace optických izomerů filtrů ultrafialového záření, bromovaných retardérů hoření a polárních pesticidů při dermální expozici (GA14-27941S)
MU Investigator:RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
ENCHEM2015 - Podpora výzkumu studentů v oborech chemie ŽP a hodnocení rizik (MUNI/A/1528/2014)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Implementace nových vědeckých metod centra RECETOX do praktické výuky (MUNI/FR/1852/2014)
MU Investigator:Mgr. et Mgr. Mária Chropeňová
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Vývoj a realizace národní monitorovací sítě pro dlouhodobé sledování obsahu perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší České republiky metodou pasivního vzorkování (TB010MZP057)
MU Investigator:RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / TB
more
Nové typy bromovaných zpomalovačů hoření v prostředí (LH12074)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:3/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / KONTAKT II
more
Podpora výzkumu studentů v oblasti hodnocení environmentálních a zdravotních rizik v roce 2014 (MUNI/A/0969/2013)
MU Investigator:RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
CHEMSOP systém laboratorních analýz v chemii životního prostředí (MUNI/FR/0417/2014)
MU Investigator:Mgr. et Mgr. Mária Chropeňová
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Needle-net (CZ/FMP/16/0379)
MU Investigator:RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:5/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry for Regional Development of the CR / Cross-border Cooperation Programme Slovak Republic - Czech Republic 2007-2013
more
Metody hodnocení zátěže lesních půd rizikovými látkami a identifikace ekologických rizik kontaminace lesních půd (QI112A201)
MU Investigator:Ing. Milan Sáňka, Dr.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2011 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Agriculture of the CR / Research in the agricultural complex (RAC)
more
Dopady povodní na kontaminaci půd a potravních řetězců rizikovými látkami (VG20102014026)
MU Investigator:Ing. Milan Sáňka, Dr.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:10/2010 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Interior of the CR / Security Research for the Needs of the State 2010-2015 (2010-2015)
more
Arctic Health Risks: Impacts on health in the Arctic in Europe owing to climate-induced changes in contaminant cycling (226534)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:6/2009 - 1/2014
Investor/Programme:European Union / 7th Specific RTD Programme
more
Environmentální a zdravotní rizika toxických látek v prostředí (MUNI/A/0923/2012)
MU Investigator:RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU (CZ.1.07/2.2.00/15.0213)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2011 - 12/2013
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
MONAIRNET (M00124)
MU Investigator:RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2010 - 12/2013
Investor/Programme:Office of the Government of Lower Austria / Objective European Territorial Co-operation Programme Austria - Czech Republic 2007-2013 (OP Czech Rep. - Austria)
more
Ekotoxikologie antropogenních kontaminantů a přírodních toxinů (MUNI/A/0887/2009)
MU Investigator:Prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2010 - 12/2012
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Realization of the scientific goals of the National implementation plan of the Stockholm Convention (SP/1B1/30/07)
MU Investigator:Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:8/2007 - 12/2011
Investor/Programme:Ministry of the Environment of the CR / Research Programme of the Ministry of Environment for 2007-2013
more
Complex characterisation of the particulate fractions in ambient air (SP/1A3/29/07)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:8/2007 - 12/2011
Investor/Programme:Ministry of the Environment of the CR / Research Programme of the Ministry of Environment for 2007-2013
more