RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

Fotografie nezveřejněna

 

Podpora výzkumu studentů v oblastech chemie životního prostředí a hodnocení rizik v roce 2016 (MUNI/A/1380/2015)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Innovation in Toxicological Risk Assessment Education (MUNI/FR/1514/2015)
Řešitel na MU:RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU
více
DA VINCI – Zlepšení vizualizace, interpretace a srovnatelnosti dat o organických polutantech v dlouhodobých monitorovacích sítích (EHP-CZ02-OV-1-029-2015)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2015 - 3/2016
Investor/Program: Ministerstvo životního prostředí ČR / CZ02 - Životní prostřední (EHP fondy)
více
Kinetika perkutánní penetrace optických izomerů filtrů ultrafialového záření, bromovaných retardérů hoření a polárních pesticidů při dermální expozici (GA14-27941S)
Řešitel na MU:RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2014 - 12/2016
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
ENCHEM2015 - Podpora výzkumu studentů v oborech chemie ŽP a hodnocení rizik (MUNI/A/1528/2014)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Implementace nových vědeckých metod centra RECETOX do praktické výuky (MUNI/FR/1852/2014)
Řešitel na MU:Mgr. et Mgr. Mária Chropeňová
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU
více
Vývoj a realizace národní monitorovací sítě pro dlouhodobé sledování obsahu perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší České republiky metodou pasivního vzorkování (TB010MZP057)
Řešitel na MU:RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2013 - 12/2015
Investor/Program: Technologická agentura ČR / BETA - Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy
více
Nové typy bromovaných zpomalovačů hoření v prostředí (LH12074)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:3/2012 - 12/2015
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / KONTAKT II (od projektů s počátkem řešení v roce 2011)
více
Podpora výzkumu studentů v oblasti hodnocení environmentálních a zdravotních rizik v roce 2014 (MUNI/A/0969/2013)
Řešitel na MU:RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2014 - 12/2014
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
CHEMSOP systém laboratorních analýz v chemii životního prostředí (MUNI/FR/0417/2014)
Řešitel na MU:Mgr. et Mgr. Mária Chropeňová
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:3/2014 - 12/2014
Investor/Program: Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU
více
Needle-net (CZ/FMP/16/0379)
Řešitel na MU:RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:5/2014 - 12/2014
Investor/Program: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR / Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013
více
Metody hodnocení zátěže lesních půd rizikovými látkami a identifikace ekologických rizik kontaminace lesních půd (QI112A201)
Řešitel na MU:Ing. Milan Sáňka, Dr.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2011 - 12/2014
Investor/Program: Ministerstvo zemědělství ČR / Výzkum v agrárním komplexu (VAK)
více
Dopady povodní na kontaminaci půd a potravních řetězců rizikovými látkami (VG20102014026)
Řešitel na MU:Ing. Milan Sáňka, Dr.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:10/2010 - 12/2014
Investor/Program: Ministerstvo vnitra ČR / Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015
více
Arctic Health Risks: Impacts on health in the Arctic in Europe owing to climate-induced changes in contaminant cycling (226534)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:6/2009 - 1/2014
Investor/Program: Evropská unie / 7. rámcový program EU
více
Environmentální a zdravotní rizika toxických látek v prostředí (MUNI/A/0923/2012)
Řešitel na MU:RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2013 - 12/2013
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU (CZ.1.07/2.2.00/15.0213)
Řešitel na MU:doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2011 - 12/2013
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
více
MONAIRNET (M00124)
Řešitel na MU:RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2010 - 12/2013
Investor/Program: Úřad spolkové vlády Dolního Rakouska / Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 (OP ČR-Rakousko)
více
Ekotoxikologie antropogenních kontaminantů a přírodních toxinů (MUNI/A/0887/2009)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2010 - 12/2012
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Realizace projektu vědecko-výzkumných cílů Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy (SP/1B1/30/07)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:8/2007 - 12/2011
Investor/Program: Ministerstvo životního prostředí ČR / Resortní program výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007-2013
více
Komplexní charakterizace prachových frakcí ve volném ovzduší (SP/1A3/29/07)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:8/2007 - 12/2011
Investor/Program: Ministerstvo životního prostředí ČR / Resortní program výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007-2013
více