Prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Photo not published

 

Completed procedures:

Professorship procedures
Masaryk University faculty carrying the appointment processFaculty of Arts
Name of the Applicantdoc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
Affiliation of the ApplicantFaculty of Arts
SpecializationEthnography
Starting date11. 10. 2012
Evaluation Board
ChairProf. PhDr. Dušan Holý, DrSc. (Masarykova univerzita - emeritní profesor)
MembersProf. PhDr. Marta Botiková, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (Masarykova univerzita)
Prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (Masarykova univerzita)
Date and time of presentation30. 4. 2013 at 11:00
Faculty Scientific Board session30. 1. 2014
MU Scientific Board session27. 5. 2014
Current stateprofessor appointment
Closing date19. 9. 2014
Habilitation procedures
Masaryk University faculty carrying the appointment processFaculty of Arts
Name of the Applicantdoc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
Affiliation of the ApplicantMU Brno, Faculty of Arts
SpecializationEthnography
Habilitation thesis (public part)Kulturně antropologická intepretace fenoménu zdobnosti
Starting date18. 5. 2004
Habilitation Board
ChairProf. PhDr. Dušan Holý, DrSc. (MU - Faculty of Arts)
MembersProf. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (MU - Faculty of Arts)
Prof. PhDr. Miloš Stehlík (Národní ústav památkové péče v Brně)
Assoc. Prof. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. (Etnologický ústav AV ČR Praha)
doc. PhDr. Martin Oliva, CSc. (Ústav antropos Moravského zemského muzea v Brně)
Reviewersprof. PhDr. Ján Michálek, DrSc. (MU - Faculty of Arts)
Assoc. Prof. PhDr. Štefan Mruškovič, CSc. (MU - Faculty of Arts)
Prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (MU - Faculty of Arts)
Public lecture time and date13. 1. 2005 at 12:30
Faculty Scientific Board session13. 1. 2005
MU Scientific Board session
Current stateassociate professor appointment
Closing date1. 4. 2005