Mgr. Petra Amchová

Photo not published

 

 
2015

KUČEROVÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - BABINSKÁ, Zuzana - HAVLÍČKOVÁ, Tereza - JEŘÁBEK, Pavel - KAČER, Petr - ŠUSTKOVÁ-FIŠEROVÁ, Magdaléna - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Neurotransmitterové změny v animálním modelu komorbidní deprese a metamfetaminové závislosti. 2015.


more

 

BABINSKÁ, Zuzana - KUČEROVÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - MERHAUTOVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Relaps metamfetamínovej závislosti v animálnom modeli depresie. 2015.


more

 

KUČEROVÁ, Jana - BABINSKÁ, Zuzana - AMCHOVÁ, Petra - MERHAUTOVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Vliv pohlaví a depresivního fenotypu na relaps metamfetaminové závislosti v operantním potkaním modelu. 2015.


more

 
2014

BABINSKÁ, Zuzana - AMCHOVÁ, Petra - KUČEROVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Alexandra - FATTORE, Liana - ŠUSTKOVÁ-FIŠEROVÁ, Magdalena.
Behavioural and neurochemical correlates in animal model of depression-addiction comorbidity. 2014.


more

 

AMCHOVÁ, Petra - KUČEROVÁ, Jana - GIUGLIANO, Valentina - BABINSKÁ, Zuzana - ZANDA, Mary T. - SCHERMA, Maria - DUŠEK, Ladislav - FADDA, Paola - MICALE, Vincenzo - ŠULCOVÁ, Alexandra - FRATTA, Walter - FATTORE, Liana.
Enhanced self-administration of the CB1 receptor agonist WIN55,212-2 in olfactory bulbectomized rats: evaluation of possible serotonergic and dopaminergic underlying mechanisms. Frontiers in Pharmacology, Lausanne, Frontiers Media SA, USA. ISSN 1663-9812, 2014, vol. 5, no. March, pp. "44-1"-"44-15".


more

 

KUČEROVÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - BABINSKÁ, Zuzana - HAVLÍČKOVÁ, Tereza - JEŘÁBEK, Pavel - KAČER, Petr - ŠUSTKOVÁ, Magdaléna - SCHERMA, Maria - FATTORE, Liana - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Neurotransmitterové a behaviorální změny v animálním modelu komorbidní deprese a drogové závislosti. 2014.


more

 

BABINSKÁ, Zuzana - AMCHOVÁ, Petra - KUČEROVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Alexandra - FATTORE, Liana - ŠUSTKOVÁ-FIŠEROVÁ, Magdaléna.
Preklinický model komorbidity depresia-drogová závislosť: behaviorálne a neurochemické koreláty. 2014.


more

 
2013

KUČEROVÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - BABINSKÁ, Zuzana - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Evaluation of drug effects in an animal model of depression and methamphetamine dependence comorbidity. 2013.


more

 

KUČEROVÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - BABINSKÁ, Zuzana - ŠULCOVÁ, Alexandra.
EVALUATION OF DRUG EFFECTS IN AN ANIMAL MODEL OF DEPRESSION AND METHAMPHETAMINE DEPENDENCE COMORBIDITY. 2013.


more

 

KUČEROVÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - HAVLÍČKOVÁ, Tereza - JEŘÁBEK, Pavel - KAČER, Petr - ŠULCOVÁ, Alexandra - ŠUSTKOVÁ, Magdaléna.
Neurotransmitter changes induced by methamphetamine in olfactory bulbectomy model rat of depression, an in vivo microdialysis study. 2013.


more

 

KUČEROVÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - BABINSKÁ, Zuzana - ŠULCOVÁ, Alexandra.
PAROXETINE BLOCKS REINSTATEMENT OF METHAMPHETAMINE SEEKING BEHAVIOUR IN AN ANIMAL MODEL OF DEPRESSION. 2013.


more

 

BABINSKÁ, Zuzana - KUČEROVÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - ŠULCOVÁ, Alexandra.
The effect of paroxetine on intravenous self-administration of methamphetamine in animal model of depression. 2013.


more

 

AMCHOVÁ, Petra - KUČEROVÁ, Jana - MÁCHALOVÁ, Alena - PISTOVČÁKOVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Změny chování dospělých myší po prenatální a postnatální aplikaci modafinilu. Psychiatrie, Praha, Tigis s.r.o. ISSN 1211-7579, 2013, vol. 17, no. Suppl. 1, pp. 53-54.


more

 
2012

KUČEROVÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - MÁCHALOVÁ, Alena - PISTOVČÁKOVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Anxiety-like response to methamphetamine in adult mice is not altered by prenatal exposure to modafinil. 2012.


more

 

KUČEROVÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - MÁCHALOVÁ, Alena - PISTOVČÁKOVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Does prenatal exposure to modafinil alter anxiety-like response to methamphetamine adult mice?. 2012.


more

 

AMCHOVÁ, Petra - KUČEROVÁ, Jana - MÁCHALOVÁ, Alena - PISTOVČÁKOVÁ, Jana.
Prenatal exposure to modafinil alters anxiety-like responses in adult mice. 2012.


more

 

PISTOVČÁKOVÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Serotonergní receptory 5-HT3 hrají roli při expresi behaviorální senzitizace k účinkům metamfetaminu. 2012.


more

 
2011

AMCHOVÁ, Petra - PISTOVČÁKOVÁ, Jana.
Antipsychotikum sertindol ve zvířecím modelu deprese. 2011.


more

 

AMCHOVÁ, Petra - KUČEROVÁ, Jana - MÁCHALOVÁ, Alena - PISTOVČÁKOVÁ, Jana.
Behavioural impact of methamphetamine and modafinil prenatal treatment in mice. 2011.


more

 

AMCHOVÁ, Petra - KUČEROVÁ, Jana - MÁCHALOVÁ, Alena - PISTOVČÁKOVÁ, Jana.
Effects of modafinil prenatal treatment on behaviour and immune functions in mice. 2011.


more

 

AMCHOVÁ, Petra - KUČEROVÁ, Jana - MÁCHALOVÁ, Alena - PISTOVČÁKOVÁ, Jana.
Prenatal methamphetamine and modafinil influence on development of behavioural sensitization in mice. 2011.


more

 

AMCHOVÁ, Petra - PISTOVČÁKOVÁ, Jana.
Sertindole in the animal model of depression. Behavioural Pharmacology. ISSN 0955-8810, 2011, vol. 22, no. Suppl. A, p. 69-69.


more