Mgr. Petra Amchová, Ph.D.

Photo not published

 

 
2016

BABINSKÁ, Zuzana - RUDÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - ŠTARK, Tibor - ŠULCOVÁ, Alexandra - MICALE, Vincenzo.
Alkoholová závislosť v neurovývojovom modeli schizofrénie u potkana. 2016.


more

 

RUDÁ, Jana - BABINSKÁ, Zuzana - AMCHOVÁ, Petra - ŠTARK, Tibor - ŠULCOVÁ, Alexandra - MICALE, Vincenzo.
Metamfetaminová závislost v metylazoxymetanolovém (MAM) modelu schizofrenie u samců a samic potkana. 2016.


more

 

BABINSKÁ, Zuzana - RUDÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - MERHAUTOVÁ, Jana - DUŠEK, Ladislav - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Olfactory bulbectomy increases reinstatement of methamphetamine seeking after a forced abstinence in rats. Behavioural Brain Research, Amsterdam, Elsevier Science BV, The Nederlands. ISSN 0166-4328, 2016, vol. 297, no. "neuvedeno", pp. 20-27.


more

 

RUDÁ, Jana - BABINSKÁ, Zuzana - AMCHOVÁ, Petra - ŠTARK, Tibor - DRAGO, Filippo - ŠULCOVÁ, Alexandra - MICALE, Vincenzo.
Reactivity to addictive drugs in the methylazoxymethanol (MAM) model of schizophrenia in male and female rats. The World Journal of Biological Psychiatry, Abingdon, Taylor & Francis LTD, Great Britain. ISSN 1562-2975, 2016, 14 pp.


more

 
2015

AMCHOVÁ, Petra - KOTOLOVA, Hana - RUDÁ, Jana.
Health safety issues of synthetic food colorants. Regulatory Toxicology and Pharmacology, San Diego, Academic Press Inc., USA. ISSN 0273-2300, 2015, vol. 73, no. 3, pp. 914-922.


more

 

KUČEROVÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - BABINSKÁ, Zuzana - HAVLÍČKOVÁ, Tereza - JEŘÁBEK, Pavel - KAČER, Petr - ŠUSTKOVÁ-FIŠEROVÁ, Magdaléna - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Neurotransmitterové změny v animálním modelu komorbidní deprese a metamfetaminové závislosti. 2015.


more

 

AMCHOVÁ, Petra - KUČEROVÁ, Jana.
Pohlaví a drogová závislost: od animálních modelů ke klinické praxi. Česká a slovenská psychiatrie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. ISSN 1212-0383, 2015, vol. 111, no. 2, pp. 72-78.


more

 

BABINSKÁ, Zuzana - KUČEROVÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - MERHAUTOVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Relaps metamfetamínovej závislosti v animálnom modeli depresie. 2015.


more

 

BABINSKÁ, Zuzana - RUDÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - MERHAUTOVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Relapse of methamphetamine addiction in animal model of depression. 2015.


more

 

RUDÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - HAVLICKOVA, Tereza - JERABEK, Pavel - BABINSKÁ, Zuzana - KACER, Petr - SYSLOVA, Kamila - ŠULCOVÁ, Alexandra - SUSTKOVA-FISEROVA, Magdalena.
Reward related neurotransmitter changes in a model of depression: An in vivo microdialysis study. The World Journal of Biological Psychiatry, Abingdon, Taylor & Francis LTD, Great Britain. ISSN 1562-2975, 2015, vol. 16, no. 7, pp. 521-535.


more

 

RUDÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - BABINSKÁ, Zuzana - DUŠEK, Ladislav - MICALE, Vincenzo - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Sex differences in the reinstatement of methamphetamine seeking after forced abstinence in Sprague-Dawley rats. Frontiers in Psychiatry, Lausanne, Frontiers, Switzerland. ISSN 1664-0640, 2015, vol. 6, no. 91, pp. 1-8.


more

 

KUČEROVÁ, Jana - BABINSKÁ, Zuzana - AMCHOVÁ, Petra - MERHAUTOVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Vliv pohlaví a depresivního fenotypu na relaps metamfetaminové závislosti v operantním potkaním modelu. 2015.


more

 
2014

BABINSKÁ, Zuzana - AMCHOVÁ, Petra - KUČEROVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Alexandra - FATTORE, Liana - ŠUSTKOVÁ-FIŠEROVÁ, Magdalena.
Behavioural and neurochemical correlates in animal model of depression-addiction comorbidity. 2014.


more

 

AMCHOVÁ, Petra - KUČEROVÁ, Jana - GIUGLIANO, Valentina - BABINSKÁ, Zuzana - ZANDA, Mary T. - SCHERMA, Maria - DUŠEK, Ladislav - FADDA, Paola - MICALE, Vincenzo - ŠULCOVÁ, Alexandra - FRATTA, Walter - FATTORE, Liana.
Enhanced self-administration of the CB1 receptor agonist WIN55,212-2 in olfactory bulbectomized rats: evaluation of possible serotonergic and dopaminergic underlying mechanisms. Frontiers in Pharmacology, Lausanne, Frontiers Media SA, USA. ISSN 1663-9812, 2014, vol. 5, no. March, pp. "44-1"-"44-15".


more

 

KUČEROVÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - BABINSKÁ, Zuzana - HAVLÍČKOVÁ, Tereza - JEŘÁBEK, Pavel - KAČER, Petr - ŠUSTKOVÁ, Magdaléna - SCHERMA, Maria - FATTORE, Liana - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Neurotransmitterové a behaviorální změny v animálním modelu komorbidní deprese a drogové závislosti. 2014.


more

 

book coverBABINSKÁ, Zuzana - AMCHOVÁ, Petra - KUČEROVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Alexandra - FATTORE, Liana - ŠUSTKOVÁ-FIŠEROVÁ, Magdaléna.
Preklinický model komorbidity depresia-drogová závislosť: behaviorálne a neurochemické koreláty. 2014.


more

 
2013

KUČEROVÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - BABINSKÁ, Zuzana - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Evaluation of drug effects in an animal model of depression and methamphetamine dependence comorbidity. 2013.


more

 

KUČEROVÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - HAVLÍČKOVÁ, Tereza - JEŘÁBEK, Pavel - KAČER, Petr - ŠULCOVÁ, Alexandra - ŠUSTKOVÁ, Magdaléna.
Neurotransmitter changes induced by methamphetamine in olfactory bulbectomy model rat of depression, an in vivo microdialysis study. 2013.


more

 

KUČEROVÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - BABINSKÁ, Zuzana - ŠULCOVÁ, Alexandra.
PAROXETINE BLOCKS REINSTATEMENT OF METHAMPHETAMINE SEEKING BEHAVIOUR IN AN ANIMAL MODEL OF DEPRESSION. 2013.


more

 

BABINSKÁ, Zuzana - KUČEROVÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - ŠULCOVÁ, Alexandra.
The effect of paroxetine on intravenous self-administration of methamphetamine in animal model of depression. 2013.


more

 

AMCHOVÁ, Petra - KUČEROVÁ, Jana - MÁCHALOVÁ, Alena - PISTOVČÁKOVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Změny chování dospělých myší po prenatální a postnatální aplikaci modafinilu. 2013.


more

 
2012

KUČEROVÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - MÁCHALOVÁ, Alena - PISTOVČÁKOVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Anxiety-like response to methamphetamine in adult mice is not altered by prenatal exposure to modafinil. 2012.


more

 

KUČEROVÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - MÁCHALOVÁ, Alena - PISTOVČÁKOVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Does prenatal exposure to modafinil alter anxiety-like response to methamphetamine adult mice?. 2012.


more

 

AMCHOVÁ, Petra - KUČEROVÁ, Jana - MÁCHALOVÁ, Alena - PISTOVČÁKOVÁ, Jana.
Prenatal exposure to modafinil alters anxiety-like responses in adult mice. 2012.


more

 

PISTOVČÁKOVÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Serotonergní receptory 5-HT3 hrají roli při expresi behaviorální senzitizace k účinkům metamfetaminu. 2012.


more

 
2011

AMCHOVÁ, Petra - PISTOVČÁKOVÁ, Jana.
Antipsychotikum sertindol ve zvířecím modelu deprese. 2011.


more

 

AMCHOVÁ, Petra - KUČEROVÁ, Jana - MÁCHALOVÁ, Alena - PISTOVČÁKOVÁ, Jana.
Behavioural impact of methamphetamine and modafinil prenatal treatment in mice. 2011.


more

 

AMCHOVÁ, Petra - KUČEROVÁ, Jana - MÁCHALOVÁ, Alena - PISTOVČÁKOVÁ, Jana.
Effects of modafinil prenatal treatment on behaviour and immune functions in mice. 2011.


more

 

AMCHOVÁ, Petra - KUČEROVÁ, Jana - MÁCHALOVÁ, Alena - PISTOVČÁKOVÁ, Jana.
Prenatal methamphetamine and modafinil influence on development of behavioural sensitization in mice. 2011.


more

 

AMCHOVÁ, Petra - PISTOVČÁKOVÁ, Jana.
Sertindole in the animal model of depression. 2011.


more