Prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.

Photo not published

 

First pagePrevious page|...|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|...|Next pageLast page
found: 631 records, displayed 401 - 430

 
2005

POUR, Luděk - HÁJEK, Roman - ADAM, Zdeněk.
Výběr bisfosfonátu k léčbě kostního postižení u pacientů s prokázanou malignitou. Klinická onkologie, Brno, ApS s.r.o. ISSN 0862-495X, 2005, vol. 18, no. 5, pp. 172-177.


more

 
2004

BÜCHLER, Tomáš - ČERVINEK, Libor - BĚLOHLÁVEK, O. - KANTOROVÁ - MECHL, Marek - NEBESKÝ, Tomáš - VORLÍČEK, Jiří - ADAM, Zdeněk.
Brief Report. Lagerhans Cell Histiocytosis With Central Nervous System Involvement: Up by FDG-PET During Treatment With Cladribine. Pediatr Blood Cancer. 2004, no. 43, pp. 1-3.


more

 

DOUBEK, Michael - ADAM, Zdeněk.
Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Myeloproliferativní nemoci. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0896-5, pp. 385-423.


more

 

ADAM, Zdeněk - ADAMOVÁ, Zdeňka.
Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé aktualizované a doplněné vydání: Histiocytární choroby a mastocytózy. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0896-5, pp. 547-551.


more

 

ADAM, Zdeněk - VORLÍČEK, Jiří.
Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizoavné a přepracované vydání: Vlasatobuněčná leukemie. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0896-5, pp. 463-469.


more

 

ADAM, Zdeněk - VORLÍČEK, Jiří - VANÍČEK, J..
Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. 648 pp. ISBN 80-247-0896-5.


more

 

ADAM, Zdeněk - VORLÍČEK, Jiří.
Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Agresivní maligní lymfomy. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0896-5, pp. 481-485.


more

 

ADAM, Zdeněk - DOUBEK, Michael - PENKA, Miroslav.
Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Akutní myeloidní leukemia. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0896-5, pp. 371-379.


more

 

ADAM, Zdeněk - VORLÍČEK, Jiří.
Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Difuzní velkobuněčný B-lymfom. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-274-0896-5, pp. 485-493.


more

 

ADAM, Zdeněk - VORLÍČEK, Jiří.
Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Chronická B-lymfatická leukemie. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0896-5, pp. 453-463.


more

 

ADAM, Zdeněk.
Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Monoklonální gamapatie nejasného významu. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0896-5, pp. 511-515.


more

 

ADAM, Zdeněk - VORLÍČEK, Jiří.
Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Mycosis fungoides, Sézaryho syndrom a další kožní nemoci. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0896-5, pp. 475-481.


more

 

ADAM, Zdeněk - PENKA, Miroslav - DOUBEK, Michael.
Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Myeloblastický syndrom a myelodysplastické myeloproliferativní choroby. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0896-5, pp. 359-371.


more

 

ADAM, Zdeněk - VORLÍČEK, Jiří.
Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Nehodgkinské maligní lymfomy nízké agresivity. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0896-5, pp. 439-447.


more

 

ADAM, Zdeněk - VORLÍČEK, Jiří.
Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Vysoce agresivní lymfomy. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0896-5, 463-469 pp.


more

 

ADAM, Zdeněk.
Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Walenströmova makroglobulinemie. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0896-5, pp. 531-535.


more

 

ADAM, Zdeněk - CETKOVSKÝ, Petr.
Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Získaná aplastická anémie. Praha : Grada Publishing, 2004. 551-559 pp. ISBN 80-247-0896-5.


more

 

ADAM, Zdeněk - KREJČÍ, Marta - HÁJEK, Roman.
Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé,aktualizované a doplněné vydání: Mnohočetný myelom a další plazmocelulární malignity. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0896-5, pp. 515-531.


more

 

ADAM, Zdeněk - DVOŘÁK, Karel.
Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé,aktualizované a doplněné vydání: Přehled maligních lymfoproliferativních onemocnění dle REAL a WHO klasifikace. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0896-5, pp. 423-433.


more

 

ADAM, Zdeněk.
Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druné, aktualizované a doplněné vydání: AL-amyloidóza a některé další typy amyloidóz. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0896-5, pp. 535-541.


more

 

HÁJEK, Roman - POUR, Luděk - KREJČÍ, Marta - ADAM, Zdeněk.
Elektronická forma parametrické registrace dat pro klinický výzkum v praxi v onkologii - případová studie myelomu. Klinická onkologie, Brno, ApS s.r.o. ISSN 0862-495X, 2004, pp. 73-78.


more

 

HÁJEK, Roman - POUR, Luděk - KREJČÍ, Marta - ADAM, Zdeněk.
Elektronická forma parametrické registrace dat pro klinický význam i praxi v onkologii - Případová studie myelomy. Klinická onkologie, Brno, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. ISSN 0862-495X, 2004, vol. suppl., no. suppl., pp. 73 - 78.


more

 

ADAM, Zdeněk - VORLÍČEK, Jiří.
Folikulární lymfomy. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0896-5, pp. 447-453.


more

 

KRÁL, Zdeněk - ADAM, Zdeněk - VORLÍČEK, Jiří.
Hodgkinova choroba. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0896-5, pp. 497-511.


more

 

KŘIVANOVÁ, Andrea - HÁJEK, Roman - KREJČÍ, Marta - ŠČUDLA, Vlastimil - INDRÁK, Karel - BAČOVSKÝ, J. - BÜCHLER, Tomáš - SVOBODNÍK, Adam - ADAM, Zdeněk - MAYER, Jiří - VORLÍČEK, Jiří.
J. for the Czech Myeloma Group: Second Autologus Transplantation for Multiple Meloma Patients Relapsing afther the First Autograft - a Pilot Study for the Experimental Maintenance Therapies. Onkologie. 2004, no. 27, pp. 275-279.


more

 

ADAM, Zdeněk - VORLÍČEK, Jiří.
Jaká je dávka klodronatu pro pacienty s maligní osteolýzou ?. Klinická onkologie, Brno, ApS s.r.o. ISSN 0862-495X, 2004, no. 17, pp. 180-183.


more

 

VOKURKA, Jiří - ADAM, Zdeněk - ŽALOUDÍK, Jan - VYZULA, Rostislav - KRUPA, Petr - PRÁŠEK, Jiří - HEP, Aleš - KISS, Igor.
Kolorektální karcinom. In Diagnostické a léčebné postupy. Druhé, aktualizované a doplněné vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0896-5, pp. 95-111.


more

 

TOMIŠKA, Miroslav - ADAM, Zdeněk - VORLÍČEK, Jiří.
Lymfomy asociované s mukózní tkání - MALT - lymfomy a ostatní lymfomy zažívacího traktu. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0896-5, pp. 469-475.


more

 

ADAM, Zdeněk - VORLÍČEK, Jiří - ČERMÁK, Aleš - DVOŘÁKOVÁ, Dana.
Obecná onkologie; kapitola 4: Nádorové markery. In Obecná onkologie. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2004. Obecná onkologie, ISBN 80-210-3574-9, pp. 98- 107.


more

 

VORLÍČEK, Jiří - ADAM, Zdeněk - POSPÍŠILOVÁ, Yvona - SIEGELOVÁ, Jarmila.
Paliativní medicína. In Paliativní medicína. Praha : Grada, 2004. Paliativní medicína,2.vydání, ISBN 80-2470279-7, pp. 331-338.


more

 
First pagePrevious page|...|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|...|Next pageLast page
found: 631 records, displayed 401 - 430