Prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.

Photo not published

 

First pagePrevious page|...|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|...|Next pageLast page
found: 639 records, displayed 401 - 430

 
2005

LUDWIG, H. - SPIČKA, I. - KLENER, Pavel - GREIL, R. - ADAM, Zdeněk.
Continuous prednisolone versus conventional prednisolone with VMCP-interferon-2b as first.line chemotherapy in elderly patients with multiple myeloma. Brithish Journal of Hematology. 2005, no. 131, pp. 329-337.


more

 

SMEJKALOVÁ, Jana - KUGLÍK, Petr - FILKOVÁ, H. - VRANOVÁ, V. - OLTOVÁ, Alexandra - STRAŠILOVÁ, J. - KREJČÍ, Marta - POUR, Luděk - ADAM, Zdeněk - HÁJEK, Roman.
Cytogenetic abnormalities in patients with multiple myeloma studied by FISH analysis: comparison of simultaneous immunofluorescent labelling of malignant plasma cells and immunomagnetically selected plasma cells. 2005.


more

 

KOVÁŘOVÁ, Lucie - HÁJEK, Roman - KREJČÍ, Marta - ADAM, Zdeněk - VORLÍČEK, Jiří - PENKA, Miroslav.
Dendritic cell numbers and their subsets during treatment of multiple myeloma. 2005.


more

 

ADAM, Zdeněk - KREJČÍ, Marta - PENKA, Miroslav - POUR, Luděk.
Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu - Doporučení vypracované Českou myelomou skupinou a experty SR. Transfúze a hematologie dnes, Praha, ČLS JEP. ISSN 1213-5763, 2005, vol. 11, no. 1, pp. 3-11.


more

 

ADAM, Zdeněk - KREJČÍ, Marta - PENKA, Miroslav - POUR, Luděk.
Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu - zdrojová data použitá pro doporučení České myelomové akupiny a expertů SR. Transfúze a hematologie dnes, Praha, ČLS JEP. ISSN 1213-5763, 2005, vol. 11, no. 1, pp. 12-51.


more

 

POUR, Luděk - ADAM, Zdeněk.
Ibandronat. Klinická onkologie, Brno, ApS s.r.o. ISSN 0862-495X, 2005, vol. 18, no. 6, pp. 210-216.


more

 

POUR, Luděk - ADAM, Zdeněk - HÁJEK, Roman.
Ibandronat - přehledný článek. Klinická onkologie, Brno, Medica Healthworld a.s. ISSN 0862-495X, 2005, vol. 18, no. 6, pp. 210-215.


more

 

KOVÁŘOVÁ, Lucie - SMEJKALOVÁ, Jana - BÜCHLER, Tomáš - OČADLÍKOVÁ, Darina - KREJČÍ, Marta - ADAM, Zdeněk - VORLÍČEK, Jiří - PENKA, Miroslav - HÁJEK, Roman.
Immunomonitoring after idiotype protein-KLH vaccination in patients with multiple myeloma relapse. 2005. ISBN 0390-6078.


more

 

SMEJKALOVÁ, Jana - VRANOVÁ, Vladimíra - KOVÁŘOVÁ, Lucie - KUGLÍK, Petr - FILKOVÁ, Hana - HEINIGOVÁ, Jana - ADAM, Zdeněk - KREJČÍ, Marta - BÜCHLER, Tomáš - KALÁBOVÁ, Vladimíra - OLTOVÁ, Alexandra - VORLÍČEK, Jiří - PENKA, Miroslav - HÁJEK, Roman.
Imunomagnetická separace buněk z kostní dřeně u pacientů s mnohočetným myelomem stanovení delece 13q14 použitím interfázní fluorescenční in situ hybridizace. Klinická onkologie, Brno, Česká lékařská spolenočst J.E.Purkyně. ISSN 0862-495X, 2005, vol. 18, no. 2, pp. 59-63.


more

 

ŠPIČKA, Ivan - HÁJEK, Roman - VYTŘASOVÁ, M. - MAISNAR, Vladimír - GREGORA, E. - SCHUTZOVÁ, M. - ŠTRAUB, J. - ŠČUDLA, Vlastimil - ADAM, Zdeněk - KLENER, P..
Inhibitor proteazomu - bortezomib (Velcade) - v léčbě refrakterního mnohočetného myelomu První zkušenosti v České republice. Časopis lékařů českých, Praha, Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně. ISSN 0008-7335, 2005, vol. 144, no. 9, pp. 638-640.


more

 

ADAM, Zdeněk - ŠEVČÍK, Pavel - VORLÍČEK, Jiří - MISTRÍK, Martin.
Kostní nádorová choroba. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2005. 296 pp. ISBN 80-247-1357-8.


more

 

ADAM, Zdeněk - VORLÍČEK, Jiří - ČERMÁK, Aleš.
Kostní nádorová choroba; kapitola 5: indikace a klinická účinnost bisfosfonátů. In Kostní nádorová choroba. Vyd. 1. Praha : Grada Publishing, 2005. neuvedeno, ISBN 80-247-1357-8, pp. 55-67.


more

 

HUSA, Petr - ADAM, Zdeněk - HUSOVÁ, Libuše - FEIT, Josef - PENKA, Miroslav - ČERMÁKOVÁ, Zdenka.
Léčba chronické infekce virem hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacienta se smíšenou kryoglobulinémií. Vnitřní lékařství, Praha, ČLS JEP. ISSN 0042-773X, 2005, vol. 51, no. 2, pp. 238-243.


more

 

ŠKOPOVÁ, Zuzana - HRABINCOVÁ, Eva - ŠŤASTNÁ, S. - KOZÁK, Libor - ADAM, Zdeněk.
Molecular genetics analysis of SLC3A1 and SLC7A9 genes in Czech and Slovak cystinuric patients. Annals of Human Genetics. 2005, no. 69, pp. 501-507.


more

 

KOVÁŘOVÁ, Lucie - SVOBODNÍK, Adam - KREJČÍ, Marta - ADAM, Zdeněk - VORLÍČEK, Jiří - PENKA, Miroslav - HÁJEK, Roman.
Monitoring of dendritic cell numbers in multiple myeloma patients undergoing autologous transplantation. 2005.


more

 

HÁJEK, Roman - ŠČUDLA, Vlastimil - KREJČÍ, Marta - VYTŘASOVÁ, M - SCHUTZOVÁ, Marcela - TOTHOVÁ, Elena - BAČOVSKÝ, J - POUR, Luděk - KŘIVANOVÁ, Andrea - ADAM, Zdeněk.
New international staging system applied in 588 patients: Experience of the Czech myeloma group based on analysis of the one multicenter trial (4W) and two single center experiences. Haematologica/the hematology journal, Pavia, Italy. ISSN 0390-6078, 2005, vol. 90, no. 1, pp. 99-100.


more

 

ADAM, Zdeněk - VORLÍČEK, Jiří.
Obecná onkologie. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. 442 pp. ISBN 80-210-3574.


more

 

ADAM, Zdeněk - VORLÍČEK, Jiří - TOMIŠKA, Miroslav.
Obecné principy léčby nádorové nemoci a problémy rozhodování o léčbě cytostatiky u biologicky starších osob. Česká geriatrická revue. 2005, vol. 3, no. 2, pp. 5-16.


more

 

ADAM, Zdeněk.
Osteonekróza u pacientů užívajících bisfosfonáty. Postgraduální onkologie, Praha, . ISSN 1801-1322, 2005, vol. 1, no. 2, pp. 20-22.


more

 

BÜCHLER, Tomáš - KREJČÍ, Marta - SVOBODNÍK, A. - ADAM, Zdeněk - MINAŘÍK, J. - BAČOVSKÝ, J. - ŠČUDLA, V. - MAYER, Jiří - VORLÍČEK, Jiří - HÁJEK, Roman.
Outcome of patients with multiple myeloma and hypertension treated with angiotensin-I-converting enzyme inhibitors during high-dose chemotherapy. The hematology journal, England, Nature Publishing Group, Great Britain. ISSN 1466-4860, 2005, vol. 5, no. 7, pp. 559-564.


more

 

SMEJKALOVÁ, Jana - VRANOVÁ, Vladimíra - OLTOVÁ, Alexandra - KUGLÍK, Petr - FILKOVÁ, Hana - HEINIGOVÁ, Jana - KOVÁŘOVÁ, Lucie - ADAM, Zdeněk - KREJČÍ, Marta - POUR, Luděk - BÜCHLER, Tomáš - SVOBODNÍK, Adam - VOSTREJŠOVÁ, Silvie - KALÁBOVÁ, Vladimíra - VORLÍČEK, Jiří - PENKA, Miroslav - HÁJEK, Roman.
Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů s mnohočetným myelomem s delecí 13q14 stanovenou metodou interfázní fluorescenční in situ hybridizace na separovaných a neseparovaných buňkách kostní dřeně. Časopis lékařů českých. ISSN 0008-7335, 2005, vol. 144, no. 7, pp. 483-488.


more

 

POSPÍŠILOVÁ, Yvona - ADAM, Zdeněk - VORLÍČEK, Jiří.
Postavení výuky interní propedeutiky (a oboru vnitřního lékařství obecně) v době stále pokračující specializace v oblasti interní medicíny. Vnitřní lékařství, Praha, ČLS JEP. ISSN 0042-773X, 2005, vol. 51, no. 4, pp. 479-481.


more

 

KREJČÍ, Marta - BÜCHLER, Tomáš - HÁJEK, Roman - SVOBODNÍK, A. - KŘIVANOVÁ, Andrea - POUR, Luděk - ADAM, Zdeněk - MAYER, Jiří - VORLÍČEK, Jiří.
Prognostic factors for survival after autologous transplantation: a single centre experience in 133 multiple myeloma patients. Bone Marrow Transplantation, London, Nature Publishing Group, Great Britain. ISSN 0268-3369, 2005, vol. 35, no. 2, pp. 159-164.


more

 

TOMÍŠKA - VORLÍČEK, Jiří - ADAM, Zdeněk.
Přehled metabolických komplikací u maligních chorob. Postgraduální medicína. ISSN 1801-1322, 2005, no. 7, pp. 257-268.


more

 

ADAM, Zdeněk - VORLÍČEK, Jiří - SEDLÁČKOVÁ, Šárka.
Přehled protinádorové léčby. Praktické lékarenství. 2005, no. 2, pp. 76-80.


more

 

POUR, Luděk - HÁJEK, Roman - ADAM, Zdeněk - KREJČÍ, Marta - KŘIVANOVÁ, Andrea - VORLÍČEK, Jiří.
Skin lesions induced by bortezomib. 2005.


more

 

HÁJEK, Roman - KUNICKÁ, Zuzana - SKLENIČKOVÁ, Marie - DVOŘÁČKOVÁ, Martina - FAJKUS, Jiří - SMEJKALOVÁ, Jana - KREJČÍ, Marta - POUR, Luděk - OČADLÍKOVÁ, Darina - WEISSOVÁ, Dana - VIGÁŠOVÁ, Jana - KOVÁŘOVÁ, Lucie - DUDOVÁ, Silvie - HEINIGOVÁ, Jana - VIDLÁKOVÁ, Petra - ADAM, Zdeněk - PENKA, Miroslav.
Stanovení aktivity telomerázy u mnohočetného myelomu. Klinická onkologie. ISSN 0862-495X, 2005, vol. 18, no. 3, pp. 80-83.


more

 

ADAM, Zdeněk.
Úvaha o studiu na lékařské fakultě. Vnitřní lékařství. ISSN 0042-773X, 2005, vol. 51, no. 3, pp. 359-363.


more

 

POUR, Luděk - HÁJEK, Roman - ADAM, Zdeněk.
Výběr bisfofonátu k léčbě kostního postižení u pacientů s prokázanou malignitou. Klinická onkologie, Brno, Medica Healthworld a.s. ISSN 0862-495X, 2005, vol. 18, no. 5, pp. 172-177.


more

 

POUR, Luděk - HÁJEK, Roman - ADAM, Zdeněk.
Výběr bisfosfonátu k léčbě kostního postižení u pacientů s prokázanou malignitou. Klinická onkologie, Brno, ApS s.r.o. ISSN 0862-495X, 2005, vol. 18, no. 5, pp. 172-177.


more

 
First pagePrevious page|...|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|...|Next pageLast page
found: 639 records, displayed 401 - 430