Prof. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 380 records, displayed 1 - 30

 
2016

HAVELKA, David - PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana - PŘIKRYL, Radovan - ČEŠKOVÁ, Eva.
Cognitive impairment and cortisol levels in first-episode schizophrenia patients. Stress: The International Journal on the Biology of Stress, Great Britain. ISSN 1025-3890, 2016, vol. 2016, no. 4, pp. 1-7.


more

 
2015

HAVELKA, David - PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana - PŘIKRYL, Radovan - ČEŠKOVÁ, Eva.
Cortisol level and memory functioning in first episode schizophrenia. 2015.


more

 

USTOHAL, Libor - PŘIKRYL, Radovan - MAYEROVÁ, Michaela - STEHNOVÁ, Iva - HUBLOVÁ, Veronika - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš.
Epigenetika, kortikální inhibice a antipsychotika. 2015.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva - PŘIKRYL, Radovan - LIBIGER, Jan - ŠVANCARA, Jan - JARKOVSKÝ, Jiří.
Gender differences in the treatment of first-episode schizophrenia: Results from the European First Episode Schizophrenia Trial. Schizophrenia Research, AMSTERDAM, ELSEVIER SCIENCE BV, The Nederlands. ISSN 0920-9964, 2015, vol. 169, no. 1-3, pp. 303-307.


more

 

MAYEROVÁ, Michaela - JARKOVSKÝ, Jiří - USTOHAL, Libor - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš - PŘIKRYL, Radovan.
Klinické zkušenosti s monitorováním terapeutických hladin olanzapinu a klozapinu. 2015.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva - PŘIKRYL, Radovan.
Praktické aspekty gendrových rozdílů ve farmakoterapii závažných psychických poruch. 2015.


more

 

KAŠPÁREK, Tomáš - HÝŽA, Martin - SEDLÁČEK, Miloš - HÜTTLOVÁ, Jitka - KEŘKOVSKÝ, Miloš - PŘIKRYL, Radovan.
Příčiny změn morfologie hipokampu u schizofrenie. 2015.


more

 
2014

PŘIKRYL, Radovan.
Biologická léčba - repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS). Vyd. IV. Praha : Psychiatrická společnost ČLS JEP, 2014. Typografia, ISBN 978-80-260-5792-5, pp. 195-197.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva - PŘIKRYL, Radovan - USTOHAL, Libor.
Efektivita léčby schizofrenie z pohledu pohlavních rozdílů. In Sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Vyd. první. Brno : Tribun EU, 2014. ISBN 978-80-263-0702-0, pp. 237-239. 12.6.2014, Špindlerův Mlýn.


more

 

SVĚRÁK, Tomáš - PŘIKRYL, Radovan - MAYEROVÁ, Michaela - ANDERKOVÁ, Ľubomíra.
Intensive high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in schizophrenia: A case study. Journal of ECT, USA, Lippincott Williams and Wilkins, Inc., USA. ISSN 1095-0680, 2014, vol. 30, no. 4, pp. "E51"-"E53".


more

 

PŘIKRYL, Radovan - PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana.
Jak číst výsledky klinických studií srovnávající dlouhodobě působící injekční a perorální antipsychotika v léčbě schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie, Praha, Galén. ISSN 1212-0383, 2014, vol. 110, no. 5, pp. 259-263.


more

 

PŘIKRYL, Radovan.
Léčba depotními antipsychotiky u prvních epizod schizofrenie. 2014.


more

 

PŘIKRYL, Radovan.
Limity farmakoterapie schizofrenie a možnosti jejich překonání. 2014.


more

 

USTOHAL, Libor - PŘIKRYL, Radovan - MAYEROVÁ, Michaela - SYNKOVÁ, Jana - STEHNOVÁ, Iva - VALKOVÁ, Barbora - SVĚRÁK, Tomáš - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš.
Možnosti transkraniální magnetické stimulace v diagnostice duševních poruch. In Sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Vyd. první. Brno : Tribun EU, 2014. ISBN 978-80-263-0702-0, pp. 232-234. 12.6.2014, Špindlerův Mlýn.


more

 

MAYEROVÁ, Michaela - ČEŠKOVÁ, Eva - USTOHAL, Libor - PŘIKRYL, Radovan - KAŠPÁREK, Tomáš.
Plazmatické hladiny psychofarmak a efekt léčby u psychických poruch. In Sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Vyd. první. Brno : Tribun EU, 2014. ISBN 978-80-263-0702-0, pp. 235-237. 12.6.2014, Špindlerův Mlýn.


more

 

PŘIKRYL, Radovan - USTOHAL, Libor - PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana - KAŠPÁREK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - HUBLOVÁ, Veronika - MAYEROVÁ, Michaela - ČEŠKOVÁ, Eva.
Repetitive transcranial magnetic stimulation reduces cigarette consumption in schizophrenia patients. PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY, OXFORD, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, Great Britain. ISSN 0278-5846, 2014, vol. 49, no. March, pp. 30-35.


more

 

USTOHAL, Libor - PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana - PŘIKRYL, Radovan - STEHNOVÁ, Iva - HUBLOVÁ, Veronika - MAYEROVÁ, Michaela - VENCLÍKOVÁ, Simona - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš.
Repetitivní transkraniální magnetická stimulace v léčbě depresivní poruchy- randomizovaná, jednoduše slepá, antidepresivy kontrolovaná studie. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. ISSN 1210-7859, 2014, vol. 77, no. 5, pp. 602-607.


more

 

USTOHAL, Libor - PŘIKRYL, Radovan - MAYEROVÁ, Michaela - PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš.
rTMS a schizofrenie. 2014.


more

 

MAYEROVÁ, Michaela - PŘIKRYL, Radovan.
Rychlý nástup účinku antipsychotik - pravda nebo mýtus. 2014.


more

 

USTOHAL, Libor - PŘIKRYL, Radovan - HUBLOVÁ, Veronika - MAYEROVÁ, Michaela - PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš.
Severe acute dystonia/akathisia after paliperidone palmitate application - a case study. International Journal of Neuropsychopharmacology, New York, Cambridge University Press, USA. ISSN 1461-1457, 2014, vol. 17, no. 2, pp. 341-342.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva - PŘIKRYL, Radovan - PĚČ, Ondřej.
Schizofrenie u dospělých. In Doporučené postupy psychiatrické péče IV. Vyd. IV. Praha : Psychiatrická společnost ČLS JEP, 2014. Typography, ISBN 978-80-260-5792-5, pp. 44-57.


more

 

AUGUSTIN, Petr - PŘIKRYL, Radovan.
Vztah remise, funkčnosti a kvality života u schizofrenie. In Sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Vyd. první. Brno : Tribun EU, 2014. ISBN 978-80-263-0702-0, pp. 271-272. 12.6.2014, Špindlerův Mlýn.


more

 
2013

PŘIKRYL, Radovan - USTOHAL, Libor - PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana - KAŠPÁREK, Tomáš - VENCLÍKOVÁ, Simona - MAYEROVÁ, Michaela - ČEŠKOVÁ, Eva.
A detailed analysis of the effect of repetitive transcranial magnetic stimulation on negative symptoms of schizophrenia: A double-blind trial. Schizophrenia Research, Amserdam, Elsevier Science, The Nederlands. ISSN 0920-9964, 2013, vol. 149, no. 1-3, pp. 167-173.


more

 

PŘIKRYL, Radovan.
Aktuální trendy v léčbě deprese. 2013.


more

 

PŘIKRYL, Radovan.
Akutní léčba schizofrenie. 2013.


more

 

KAŠPÁREK, Tomáš - PŘIKRYL, Radovan - HÜTTLOVÁ, Jitka - MAREČEK, Radek - MIKL, Michal - PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana - VANÍČEK, Jiří - ČEŠKOVÁ, Eva.
Brain Functional Connectivity of Male Patients in Remission After the First Episode of Schizophrenia. Human Brain Mapping, USA, Wiley Periodicals, Inc., USA. ISSN 1065-9471, 2013, vol. 34, no. 3, pp. 726-737.


more

 

VRZALOVÁ, Michaela - ČEŠKOVÁ, Eva - PIVNIČKA, Jan - PŘIKRYL, Radovan - USTOHAL, Libor - PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana - KAŠPÁREK, Tomáš.
Brněnské zkušenosti s monitorováním plazmatických hladin clozapinu (CLO) a olanzapinu (OLA). 2013.


more

 

PŘIKRYL, Radovan - PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana.
Can Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Be Considered Effective Treatment Option for Negative Symptoms of Schizophrenia?. Journal of ECT, USA, Lippincott Williams and Wilkins, USA. ISSN 1095-0680, 2013, vol. 29, no. 1, pp. 67-74.


more

 

PŘIKRYL, Radovan.
Další možnosti neurostimulace v léčbě deprese. 2013.


more

 

PŘIKRYL, Radovan.
Deprese, anhedonie a emoce-klinická realita v kontextu léčby Valdoxanem. 2013.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 380 records, displayed 1 - 30