doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.

Osobní fotografie

 

Ukončená řízení:

Habilitační řízení
Fakulta Masarykovy univerzity vykonávající řízeníPřírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízenídoc. RNDr. Jaromír Leichmann
Pracoviště uchazeče v době konání řízeníMU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor habilitaceGeologické vědy
Habilitační práce (veřejná část)Katodová luminiscence - možnosti využití při studiu petrogenetických procesů
Datum zahájení9. 12. 2002
Složení habilitační komise
Předsedaprof. RNDr. Milan Novák, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členovéprof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc. (UP Olomouc - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc. (ČGS Praha)
RNDr. Ján Soták, CSc. (GÚ SAV Bánská Bystrica)
Oponentidoc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Jan Košler, Ph.D. (UK - Přirodovědecká fakulta)
RNDr. Igor Broska, CSc. (Geologický ústav SAV)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost25. 2. 2004 v 13:15
Datum zasedání VR fakulty25. 2. 2004
Datum zasedání VR MU
Stav řízeníjmenování docentem
Datum ukončení1. 3. 2004