prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.

Osobní fotografie

 

Vypracování certifikované metodiky pro vyhodnocování stavu infrastruktury pro prostorové informace v České republice (TB0500MV004)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:3/2016 - 11/2016
Investor/Program: Technologická agentura ČR / BETA - Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy
více
Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (CZ.1.07/2.3.00/30.0037)
Řešitel na MU:prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Rektorát
Období řešení:3/2013 - 9/2015
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
více
Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR : metodika a software pro ochranu a využití děl národního kartografického dědictví. (DF11P01OVV003)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:3/2011 - 12/2015
Investor/Program: Ministerstvo kultury ČR / NAKI: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (2011- 2017)
více
Členství v řídících orgánech ICA, ISDE a GISIG (LG11002)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:3/2011 - 12/2013
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / INGO II (od projektů s počátkem řešení v roce 2011)
více
Lidský potenciál pro informační společnost využívající prostorová data (CZ.1.07/2.3.00/09.0199)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2010 - 12/2012
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
více
Projevy globální environmentální změny v krajinné sféře Země (MUNI/A/0966/2009)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2010 - 12/2012
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Assesment and strategic development of INSPIRE compliant Geodata-Services for European Soil Data (ECP-2008-GEO-318004)
Řešitel na MU:doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:5/2009 - 4/2012
Investor/Program: Evropská unie / Ostatní komunitární programy
více
Monitorování povodní a hodnocení rizik založené na dálkovém průzkumu a GIS (ME10098)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2010 - 12/2011
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Program KONTAKT (ME + MEB) (jen po projekty s počátkem řešení v roce 2010)
více
Dynamická geovizualizace v krizovém managementu (MSM0021622418)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2005 - 12/2011
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Výzkumné záměry
více
Vizualizace zdravotních dat pro podporu interdisciplinárního vzdělávání a vztahů s veřejností (2E08028)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:3/2008 - 12/2009
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Lidské zdroje
více
Kartografická vizualizace a modelování současných trendů vývoje zdravotního stavu a zdravotní péče v České republice (GA205/07/1278)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2007 - 12/2009
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Mobilní sběr prostorových dat pro mapování v reálném čase (1ET101630421)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:7/2004 - 12/2007
Investor/Program: Akademie věd ČR / Informační společnost (Národní program výzkumu)
více
Management geografických informací a znalostí (1ET206030407)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:7/2004 - 12/2007
Investor/Program: Akademie věd ČR / Informační společnost (Národní program výzkumu)
více
Otevřený regionální elektronický atlas (GA205/03/1102)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2003 - 1/2005
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Multimediální internetová výuka kartografie,geoinformatiky a DPZ (FRVS/0552/2001)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2001 - 1/2001
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Fond rozvoje vysokých škol
více
Tvorba GIS v ČR: současný stav, bariéry růstu, podmínky optimálního rozvoje a aplikací v mezinárodním kontextu (GA205/95/0894)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/1995 - 1/1997
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více