doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.

Fotografie nezveřejněna

 

Ukončená řízení:

Habilitační řízení
Fakulta Masarykovy univerzity vykonávající řízeníFilozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízeníPhDr. Klára Osolsobě, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízeníFilozofická fakulta
Obor habilitaceČeský jazyk
Habilitační práce (veřejná část)autentizovaný odkaz do nového oknaMorfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny
Datum zahájení12. 5. 2011
Složení habilitační komise
Předsedaprof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členovéprof. François Esvan (Univerzita Neapol)
doc. PhDr. Karel Pala, CSc. (FI MU)
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
PhDr. Stanislava Kloferová, CSc. (AV ČR - ústav pro jazyk český)
Oponentiprof. Dr. phil. PhDr. Marek Nekula (Univerzita Řezno)
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Zdenka Rusínová, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost18. 10. 2011 v 14:00
Datum zasedání VR fakulty24. 5. 2012
Datum zasedání VR MU
Stav řízeníjmenování docentem
Datum ukončení1. 7. 2012