RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.

Photo not published

 

Completed procedures:

Habilitation procedures
Masaryk University faculty carrying the appointment processFaculty of Science
Name of the ApplicantRNDr. Petra Urbanová, Ph.D.
Affiliation of the ApplicantFaculty of Science
SpecializationAnthropology
ThesisVyužití metod geometrické morfologie v biologii člověka a přidružených oborech
Starting date17. 12. 2010
Habilitation Board
ChairProf. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (MU - Faculty of Science)
Membersprof. RNDr. Ivan Bernasovský, DrSc. (Prešovská univerzita v Prešově)
prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. (UP Olomouc - Fakulta tělesné kultury)
Assoc. Prof. MVDr. Václav Páral, Ph.D. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
Assoc. Prof. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
ReviewersAssoc. Prof. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Assoc. Prof. MVDr. Václav Páral, Ph.D. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
Assoc. Prof. Ing. Petr Hlaváček, CSc. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Date and time of habilitation lecture29. 5. 2013 at 13:00
Faculty Scientific Board session29. 5. 2013
MU Scientific Board session
Current stateappointment process stopped by faculty Scientific Board
Closing date29. 5. 2013