doc. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.

Fotografie nezveřejněna

 

Obor: Fyzika plazmatu

školitel doktorských studentů

  • Josef Daniel (téma: Plazmochemická příprava ternárních vrstev karbidů a jejich charakterizace)
  • Matej Fekete (téma: Prostorově a časově rozlišené studium reaktivního HIPIMS procesu)
  • Mojmír Jílek (téma: Vývoj a studium průmyslového depozičního procesu a jeho využití pro přípravu funkčních povlaků)
  • Peter Klein (téma: Studium PVD procesu buzeného pulzy velkého výkonu a jeho využití při přípravě tenkých vrstev)
  • Saeed Mirzaei (téma: Vývoj depozičního procesu za účelem růstu X2BC vrstvy a jejich charakteriazce)
  • Pavel Souček (absolvent 2013, téma: Deposition of functional nanocomposite coatings by PVD and their characterisation)
  • Radek Žemlička (absolvent 2016, téma: Příprava funkčních vrstev metodami PVD)

konzultant doktorských studentů

  • Jaroslav Hnilica (absolvent 2013, téma: Time resolved diagnostics of microwave pulsed plasma)
  • Jan Voráč (absolvent 2014, téma: Plasma diagnostics based on laser induced fluorescence)
  • Lukáš Zábranský (téma: Studium mechanických vlastností a mikrostruktury tvrdých ochranných vrstev na bázi uhlíku)