Assoc. Prof. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Photo not published

 

Podpora žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání (MUNI/A/0989/2015)
MU Investigator:PhDr. Barbora Bočková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Současné trendy v pojetí a realizaci inkluzivního vzdělávání v ČR a na PdF MU se zřetelem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (MUNI/A/1169/2014)
MU Investigator:PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti (MUNI/A/0801/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Intervence pro inkluzi ve vzdělávání (MUNI/A/0709/2012)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education (MSM0021622443)
MU Investigator:Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2007 - 12/2013
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Research Intents
more
Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (MUNI/A/0886/2011)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
School and Health for the 21st Century (MSM0021622421)
MU Investigator:Prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2005 - 12/2011
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Research Intents
more
Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Zaměření na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (MUNI/A/1007/2009)
MU Investigator:Prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2010 - 12/2010
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
The Issue of Virtual Drugs in the Sample of Students of Masaryk University (MUNI/41/012/2009)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2009 - 12/2009
Investor/Programme:Masaryk University / Programmes funded from the specific research
more
Problems of pathological addictions in population group of physically disabled persons - a pilot study (MUNI/41/002/2008)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2008 - 12/2008
Investor/Programme:Masaryk University / Programmes funded from the specific research
more
Description of drug scene at MU in Brno and preventive measures proposal. Stage 3: Monitoring of preventive activities at MU and their support (MUNI/41/V 05/2007)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2007 - 12/2007
Investor/Programme:Masaryk University / Programmes funded from the specific research
more
Edukace jedinců s mentálním postižením (ROZV/605/2006)
MU Investigator:Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2006 - 12/2006
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
The description of drug stage at Masaryk university in Brno and suggestion of precaution (MUNI/41/01/2006)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2006 - 12/2006
Investor/Programme:Masaryk University / Programmes funded from the specific research
more
Zapojení PF do činnosti Evropské agentury pro podporu speciálního vzdělávání (ROZV/198/2005)
MU Investigator:Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2005 - 12/2005
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Posílení protidrogové výchovy a její realizace v podmínkách PdF MU v Brně (ROZV/203/2005)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Marie Havelková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2005 - 12/2005
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Deskripce drobové scény na MU v Brně a návrh preventivních opatření; Etapa 1: Příprava dotazníkového šetření a pilotní studie (MUNI/41/02AA/2005)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Marie Havelková, CSc., Assoc. Prof. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2005 - 12/2005
Investor/Programme:Masaryk University / Programmes funded from the specific research
more
Příprava učitelů pro specifické oblasti (ROZV/187/2004)
MU Investigator:PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2004 - 12/2004
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Internacionalizace výuky MU s orientací na zahr. studenty (ROZV/192/2004)
MU Investigator:Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2004 - 12/2004
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Zkvalitnění pedagogických praxí v oblasti logopedie pro studenty speciální pedagogiky (MUNI/41/T 47/2004)
MU Investigator:Assoc. Prof. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2004 - 12/2004
Investor/Programme:Masaryk University / Internal project of the Faculty of Education
more
Výcvik sociálních dovedností u studujících speciální pedagogiku (MUNI/41/T 49/2004)
MU Investigator:Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2004 - 12/2004
Investor/Programme:Masaryk University / Internal project of the Faculty of Education
more
Zpracování CD ROM - V centru pozornosti žák s mentálním postižením - srovnání pedagogických přístupů u nás a v Baden-Württemberg (MUNI/41/T 50/2004)
MU Investigator:Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2004 - 12/2004
Investor/Programme:Masaryk University / Internal project of the Faculty of Education
more
Získání kompetencí v oblasti praktických dovedností při obsluze reedukačních, kompenzačních, rehabilitačních a technologických pomůcek pro tělesně postižené (MUNI/41/T 51/2004)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2004 - 12/2004
Investor/Programme:Masaryk University / Internal project of the Faculty of Education
more
Podpora osvojení si kompetencí speciálního pedagoga ve zvládnutí testových metod při diagnostikování handicapovaného jedince (MUNI/41/T 52/2004)
MU Investigator:PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2004 - 12/2004
Investor/Programme:Masaryk University / Internal project of the Faculty of Education
more
Zvýšení kompetencí studentů ke vzdělávání žáků s kombinovaným postižením (MUNI/41/T 53/2004)
MU Investigator:Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2004 - 12/2004
Investor/Programme:Masaryk University / Internal project of the Faculty of Education
more
Podpora autonomie žáka jako prostředku k prevenci sociálně patologických jevů (MUNI/41/T 55/2004)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2004 - 12/2004
Investor/Programme:Masaryk University / Internal project of the Faculty of Education
more
Podpora kompetencí studentů při vzdělávání integrovaných žáků s poruchami fluence řeči v základních školách (MUNI/41/T 57/2004)
MU Investigator:PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2004 - 12/2004
Investor/Programme:Masaryk University / Internal project of the Faculty of Education
more
Příprava preparátů lidských chromozomů pro potřeby společných seminářů a praktických cvičení kateder SpP, Bi a RVZ PdF MU v Brně (MUNI/41/17-B-B/2004)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Marie Havelková, CSc., Assoc. Prof. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:5/2004 - 12/2004
Investor/Programme:Masaryk University / Programmes funded from the specific research
more
Zvýšení kompetencí studentů při použití nových pedagogických přístupů ke vzdělání žáků s kombinovaným postižením (ROZV/94/2003)
MU Investigator:Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2003 - 12/2003
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Speciální didaktiky žáků ohrožených a zvýšeně vnímavých vůči sociálně patologickým jevům (ROZV/102/2003)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2003 - 12/2003
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Podpora kompetencí studentů při vzdělávání intgrovaných žáků s poruchami fluence řeči v základních školách (ROZV/106/2003)
MU Investigator:PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2003 - 12/2003
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Podpora autonomie žáka jako prostředku k prevenci sociálně patologických jevů (ROZV/101/2003)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2003 - 12/2003
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Inovace studijního programu speciální pedagogiky - somatopedie (ROZV/49/2003)
MU Investigator:Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2003 - 12/2003
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Inovace studijního programu speciální pedagogiky - psychopedie (ROZV/P72/2003)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2003 - 12/2003
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Zkvalitnění pedagogických praxí v oblasti logopedie pro studenty speciální pedagogiky (ROZV/93/2003)
MU Investigator:Assoc. Prof. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2003 - 12/2003
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Příprava pedagogů pro práci v oblasti sekundární a terciární prevence sociálně patologických jevů (ROZV/116/2003)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2003 - 12/2003
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Výcvik sociálních dovedností u studujících speciální pedagogiku (ROZV/P117/2003)
MU Investigator:Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2003 - 12/2003
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Zpracování CD ROM - V centru pozornosti žák s mentálním postižením - srovnání pedagogických přístupů u nás a v Baden-Württemberg (ROZV/P118/2003)
MU Investigator:Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2003 - 12/2003
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Podpora osvojení si kompetencí speciálního pedagoga ve zvládnutí testových metod při diagnostikování handicapovaného jedince (ROZV/120/2003)
MU Investigator:PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2003 - 12/2003
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Postgraduální vzdělávání školních metodiků prevence (D013/03-24)
MU Investigator:PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:2/2003 - 12/2003
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Programme of Support for Prevention of Soc. Pathological Effects on Children and Youth
more
Příprava preparátů lidských chromozomů pro potřeby společných seminářů a praktických cvičení kateder Speciální pedagogiky a Biologie PdF MU v Brně (MUNI/41/05AB/2003)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Marie Havelková, CSc., Assoc. Prof. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2003 - 12/2003
Investor/Programme:Masaryk University / Programmes funded from the specific research
more
Postgraduální vzdělávání školních metodiků prevence (K022/02-51)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2002 - 1/2002
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Programme of Support for Prevention of Soc. Pathological Effects on Children and Youth
more
Příprava společných seminářů a praktických cvičení kateder spec. pedagogiky a biologie PdF MU (MUNI/41/15-B/2002)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2002 - 1/2002
Investor/Programme:Masaryk University / Internal project of the Faculty of Education
more
Realizace virtuální učebny speciální pedagogiky na interním serveru v rámci akademické sítě (ROZV/75/2002)
MU Investigator:Prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2002 - 1/2002
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Zpracování CD ROM - V centru pozornosti žák s mentálním postižením - srovnání pedagogických přístupů u nás a v Baden-Württemberg (ROZV/107/2002)
MU Investigator:Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2002 - 1/2002
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Prevence zneužívání návykových látek na základních školách (V91)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2000 - 1/2002
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / National Health Programme - Health Support Projects
more
Počítačová databáze drogových informačních zdrojů pro potřeby MU v Brně (FRVS/0506/2001)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2001 - 1/2001
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / University Development Fund
more