Mgr. Iva Přikrylová, Ph.D.

Fotografie nezveřejněna

 

Afričtí gyrodaktylové - bílé místo na mapě dosavadních poznatků: pátrání po diverzitě monogeneí a jejich fylogenetických vztazích (GPP505/11/P470)
Řešitel na MU:Mgr. Iva Přikrylová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2011 - 12/2013
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Postdoktorandské granty
více