Assoc. Prof. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

Photo not published

 

Integrovaný výzkum environmentálních změn v krajinné sféře Země (MUNI/A/1315/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Globální environmentální změny v krajinné sféře Země v čase a prostoru (MUNI/A/1370/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Analýza, hodnocení a vizualizace globálních environmentálních změn v krajinné sféře Země (MUNI/A/0952/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Globální environmentální změny v krajinné sféře Země a jejich dopady (MUNI/A/0902/2012)
MU Investigator:Prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky (CZ.1.07/2.2.00/15.0201)
MU Investigator:Prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:10/2010 - 9/2013
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Regionálně-geografické aspekty Evropské unie: teorie, inovace, praxe (FRVS/42/2012)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / University Development Fund
more
Projevy globální environmentální změny v krajinné sféře Země (MUNI/A/0966/2009)
MU Investigator:Prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2010 - 12/2012
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more