prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.

Osobní fotografie

 

Digitální spektrometrický systém jaderného záření (TA01011383/2011)
Řešitel na MU:prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Fakulta informatiky
Období řešení:1/2011 - 12/2014
Investor/Program: Technologická agentura ČR / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
více